Plebiscyt „Rynku Prawniczego” na Transakcję Roku 2019 rozstrzygnięty

2311

Transakcję Roku 2019 obsługiwało sześć kancelarii: Allen & OveryClifford Chance, DentonsDLA PiperElżanowski Cherka & WąsowskiWhite & Case.

Restrukturyzacja zadłużenia firmy budownictwa kolejowego Trakcja PRKiI – tę transakcję wybrali czytelnicy „Rynku Prawniczego” spośród 20 umieszczonych na liście do głosowania. W tym roku trzy pierwsze miejsca w plebiscycie zdobyły transakcje finansowe.

Złoty medal

Firma Trakcja PRKiI zajmuje się m.in. budową i remontami linii kolejowych, dróg szynowych i samochodowych. Popadła w tarapaty finansowe  w związku ze stratą i kłopotami z wywiązaniem się ze zobowiązań wobec inwestorów i banków. Wdrożyła długotrwały proces restrukturyzacji uzyskując najpierw finansowanie pomostowe w postaci kredytu i gwarancji bankowych oraz pożyczki od głównego akcjonariusza, hiszpańskiej grupy Comsa. Następnie podjęła realizację programu finansowania długoterminowego obejmującego nowe kredyty refinansowe i pożyczki z banków oraz gwarancje wykonania kontraktów, a także podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

Refinansowanie zadłużenia w formie zapewniły Trakcji PRKiI mBank, Credit Agricole Bank Polska, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Polska Kasa Opieki jako kredytodawcy oraz Agencja Rozwoju Przemysłu jako pożyczkodawca. Firmy ubezpieczeniowe Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Axa, Credendo – Excess & Surety, Towarzystwo Ubezpieczeń Generali, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia, Powszechny Zakład Ubezpieczeń oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Uniqua wystawiły gwarancje wykonania kontraktów. Agencja Rozwoju Przemysłu wzięła udział w dokapitalizowaniu spółki poprzez emisję nowych akcji.

Kancelaria DLA Piper doradzała firmie Trakcja PRKiI. Dentons doradzała hiszpańskiej grupie Comsa, jej większościowemu akcjonariuszowi. Allen & Overy była doradcą banków kredytujących. White & Case była doradcą towarzystw ubezpieczeniowych, które udzieliły gwarancji finansowych Trakcji. Clifford Chance i Elżanowski Cherka & Wąsowski doradzały Agencji Rozwoju Przemysłu, która udzieliła jej pożyczki i objęła akcje.

Srebrny puchar

Drugie miejsce w plebiscycie zdobyła transakcja finansowania, w której słowacka firma deweloperska  HB Reavis otrzymała 350 mln euro kredytu na budowę w Warszawie zespołu trzech budynków Varso Place. Kredytu udzieliło konsorcjum z udziałem Santander Banku Polska, Banku Pekao oraz banków Helaba i UniCredit. Według firmy, to największy kredyt budowlany w historii polskiego rynku nieruchomości.

Kancelaria Dentons doradzała kredytobiorcy. DLA Piper była doradcą banków kredytujących.

Brązowa statuetka

Trzecie miejsce na podium przypadło transakcji sekurytyzacyjnej, w której firma PKO Leasing zamieniła wierzytelności leasingowe na obligacje o wartości 2,5 mld zł. Sprzedała portfel wierzytelności swojej spółce celowej, ta dokonała prywatnej emisji obligacji, które kupiły m. in. Europejski Bank Inwestycyjny, bank Citi Handlowy. Europejski Fundusz Inwestycyjny z grupy EBI był gwarantem obligacji. Obligacje są zabezpieczone aktywami pochodzącymi z umów leasingowych zawartych przez PKO Leasing. Aranżerami tej transakcji były banki PKO BP i Citi Handlowy oraz firma pośrednictwa finansowego Citigroup Global Markets Ltd.

Kancelaria DLA Piper doradzała PKO Leasing. Clifford Chance doradzała Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu i Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu. Hogan Lovells doradzała bankowi Citi Handlowy i firmie Citigroup Global Markets Ltd.

Rok ubiegły podsumowany

Plebiscytem na najważniejszą, największą, najciekawszą transakcję „Rynek Prawniczy” podsumował rok 2019 obfitujący w duże, interesujące i pionierskie wydarzenia na krajowym rynku usług prawnych. Pojęcie „transakcji” zdefiniowaliśmy umownie, albowiem chodziło nam o jak najszerzej pojęte operacje i sprawy prawne czy przedsięwzięcia, przy których doradzali prawnicy.  Redakcja portalu wytypowała do wyboru klasyczne transakcje przejęć przedsiębiorstw, ale również nowatorskie i rekordowe umowy kredytowe, deale inwestycyjne, także te z rynku nieruchomości, emisje i nabycia akcji, transakcje finansowe, a także proces przed sądem unijnym.

Transakcje Roku 2019 – lista rankingowa według liczby otrzymanych głosów (i kancelarie obsługujące)

Miejsce 16 ex aequo – jednakowa liczba głosów. Kancelarie w każdej transakcji wymieniane są alfabetycznie; pogrubioną czcionką nazwy kancelarii z Polski.

 1. Restrukturyzacja finansowa firmy budownictwa kolejowego Trakcja PRKiI

Jedna z największych restrukturyzacji zadłużenia w minionym roku, oparta na krótko- i długoterminowych kredytach oraz gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych, obliczana na 1,2 mld zł.

Doradcy prawni: Allen & Overy; Clifford Chance; Dentons; DLA Piper; Elżanowski Cherka & Wąsowski; White & Case

 1. Kredyt czterech banków dla firmy HB Reavis na budowę w Warszawie kompleksu trzech budynków Varso Place

Rekordowy kredyt budowlany – ponad 1,5 mld zł na najwyższy w Polsce wieżowiec, który będzie miał 310 metrów z 80-metrową iglicą.

Doradcy prawni: Dentons; DLA Piper

 1. Sprzedaż przez PKO Leasing wierzytelności leasingowych Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu i bankowi Citi Handlowy

Rekordowa transakcja sekurytyzacji aktywów na polskim rynku – wierzytelności zamieniono na obligacje o łącznej wartości 2,5 mld zł.

Doradcy prawni: Clifford Chance; DLA Piper; Hogan Lovells

*****

4. Nabycie przez firmy PSA International, Polski Fundusz Rozwoju i IFM Investors terminalu kontenerowego od funduszu Macquarie i australijskich funduszy emerytalnych

Największa transakcja M&A w Polsce w 2019 roku – nieoficjalnie mówi się o ponad 5 mld zł.

Doradcy prawni: Allen & Overy; Clifford Chance; Dentons; Linklaters; Weil, Gotshal & Manges; White & Case  

 1. Emisja przez Ministerstwo Finansów rządowych zielonych obligacji

To już trzecia, największa, na łączną sumę 2 mld euro, wyprzedana emisja specjalnych papierów wartościowych, które finansują wyłącznie wydatki na ochronę środowiska naturalnego.

Doradcy prawni: Clifford Chance; White & Case

 1. Kredyt pięciu banków dla firmy Energa na przedsięwzięcia niezwiązane z energetyką węglową

Pierwsze w Polsce finansowanie, w postaci 2 mld zł kredytu, wspierające tzw. zrównoważony rozwój z wykorzystaniem mechanizmu ESG, czyli ratingu społecznej odpowiedzialności biznesu.  

Doradcy prawni: Allen & Overy; White & Case

 1. Sprzedaż przez firmę Orbis obsługi hotelowej firmie Accor

Orbis sprzedał serwisową działalność hotelową za 1 mld 218 mln zł i zawarł z francuską firmą umowy o zarządzanie jego hotelami.

Doradcy prawni: Dentons; Weil, Gotshal & Manges

 1. Nabycie przez firmę Agora i czeską spółkę SFS Ventures firmy Eurozet od holdingu Czech Media Invest

Największa w 2019 roku transakcja na rynku mediów, o wartości 326,75 mln zł.

Doradcy prawni: Clifford Chance; Greenberg Traurig; Weil, Gotshal & Manges   

 1. Nabycie przez firmę Accor znaczącego pakietu akcji firmy Orbis

Było to jedna z największych transakcji przeprowadzonych w 2019 roku w drodze wezwania inwestorów do sprzedaży akcji – kupiono 33,1 proc. o wartości 1 mld 450 mln zł.

Doradcy prawni: Dentons; Weil, Gotshal & Manges  

 1. Sprzedaż przez firmę Akron wieżowca Warsaw Trade Tower w Warszawie firmie Globalworth

Sprzedany za ponad 500 mln zł wieżowiec jest czwartym pod względem wysokości budynkiem w Polsce – liczy 208 metrów z iglicą, do dachu – 184 m.

Doradcy prawni: Dentons; Greenberg Traurig

 1. Zakup przez firmę Immofinanz wieżowca Warsaw Spire Tower od firmy deweloperskiej Ghelamco i funduszu Madison International Realty

Rekordowa cena za budynek – 1 mld 644 mln zł – zapłacona na warszawskim rynku nieruchomości biurowych.

Doradcy prawni: Greenberg Traurig; Magnusson

 1. Zakup znaczącego pakietu akcji firmy Asseco Poland przez Cyfrowy Polsat

Firma medialno-telekomunikacyjna zainwestowała w partnerstwo technologiczne z największą polską firmą informatyczną kupując poprzez giełdę pakiet 21,9 proc. akcji za 1,18 mld zł.

Doradca prawny: Greenberg Traurig

 1. Kontrakt PKP Intercity z firmą Stadler Polska na dwanaście pociągów dalekobieżnych

Firma wygrała przetarg na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z ich utrzymaniem przez 15 lat i otrzymała zamówienie o wartości ponad 1 mld zł.

Doradca prawny: Dentons

 1. Kontrakt na dostawę przez firmę Solaris Bus & Coach autobusów elektrycznych dla Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie

Największy w Europie przetarg i kontrakt na autobusy elektryczne – zamówiono 130 pojazdów przegubowych za 400 mln zł.

Doradca prawny: Dentons

 1. Nabycie przez portugalski Bank Millenium Euro Banku w Polsce od francuskiego banku Société Générale

Sfinalizowana transakcja ogłoszona w 2018 r. – jedyna w 2019 roku fuzja międzybankowa, z ceną zakupu 1 mld 833 mln zł.

Doradcy prawni: Clifford Chance; Greenberg Traurig; Shearman & Sterling

 1. Kredyt sześciu banków dla firmy Mashav Energia na sfinansowanie budowy elektrowni wiatrowej Potęgowo

Będzie to największa lądowa farma wiatrowa w Polsce, składającą się z 81 turbin o łącznej mocy 219,5 megawatów, a kredyt wynosi 1,25 mld zł.

Doradcy prawni: Baker McKenzie; Dentons

 1. Wynajem przez mBank biura w budowanym w Warszawie wieżowcu Mennica Legacy Tower od firmy Golub GetHouse

Rekord powierzchni wynajętej jednorazowo na polskim rynku biurowym – 45,6 tys. mkw.

Doradcy prawni: Greenberg Traurig; KM Partners Komorowska Michaliszyn; Zięba & Partners

 1. Nabycie przez angielską firmę prawniczą DWF polskiego biura kancelarii K&L Gates

Cena zakupu prawniczej spółki komandytowej oparta na szacowanej wartości aktywów netto wyniosła 15 mln zł.

Doradca prawny: Domański Zakrzewski Palinka

 1. Proces Autostrada Wielkopolska kontra Komisja Europejska przed sądem unijnym

Spółka, koncesjonariusz  autostrady A2, przegrała przed Sądem Unii Europejskiej proces ze skargi przeciwko Komisji Europejskiej w sprawie decyzji o zwrocie Polsce 1 mld 367 mln zł nienależnej pomocy publicznej.

Doradcy prawni: Clifford Chance; Squire Patton Boggs; Wierzbowski Eversheds Sutherland

 1. Publiczna oferta akcji Grupy Azoty na sfinansowanie budowy fabryki polipropylenu w Policach

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” przeprowadziła  emisję i sprzedaż nowych akcji o wartości 501,5 mln zł na sfinansowanie budowy kompleksu chemicznego „Police 2”.

Doradca prawny: CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang

W plebiscycie „Rynku Prawniczego” czytelnicy portalu w głosowaniu e-mailowym wybierali Transakcję Roku, ale tak naprawdę chodziło o wskazanie konkretnych kancelarii, które obsługiwały te z nich, które zostały wybrane. Zwykle pozostają one w cieniu, ale teraz zostały zeń wydobyte. To one są zwycięzcami.

Za udział w naszej „zabawie na serio” wszystkim uczestnikom pięknie dziękujemy.

Tutaj wyniki plebiscytu z roku 2019:

Plebiscyt „Rynku Prawniczego” na Transakcję Roku 2018 rozstrzygnięty

Tutaj wyniki plebiscytu z roku 2018:

Plebiscyt „Rynku Prawniczego” na Transakcję Roku 2017 rozstrzygnięty

Tutaj wyniki plebiscytu z roku 2017:

Plebiscyt „Rynku Prawniczego” na Transakcję Roku 2016 rozstrzygnięty

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl