CMS w półmiliardowej emisji akcji na sfinansowanie budowy megafabryki plastiku

861
Wizualizacja fabryki polipropylenu „Polimery Police”

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang doradzała firmie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” oraz biuru maklerskiemu banku PKO BP przy publicznej ofercie akcji na sfinansowanie budowy kompleksu chemicznego „Police 2”.

W listopadzie 2019 r. uruchomiono procedurę zapisów na akcje spółki Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police”. W ramach wykonywania praw poboru realizujący je inwestorzy – aktualni akcjonariusze spółki, mogli zapisywać się na akcje nowej emisji. W ofercie było 110 mln akcji, których cenę ustalono na 10 zł 20 gr. Z tym że 66 proc. akcji w podwyższonym kapitale zakładowym „Polic” miała objąć Grupa Azoty, aby utrzymać kontrolę operacyjną i własnościową nad swoją spółką zależną.

Globalnym koordynatorem oferty zarządzającym księgą popytu było Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

Z oferty publicznej spółka planowała uzyskać ok. 1,122 mld zł, przeznaczonych głównie na realizację projektu „Polimery Police” – kluczowej dla całej grupy kapitałowej inwestycji. Ostatecznie pod koniec grudnia 2019 r. w ramach subskrypcji 235 inwestorom przydzielono łącznie nieco ponad 49 mln akcji, a wartość końcowa sprzedaży wyniosła 501,5 mln zł.

Grupa Azoty Polyolefins realizuje jedną z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle – budowę zintegrowanego kompleksu petrochemicznego. Projekt przewiduje wybudowanie dwóch instalacji produkcyjnych do wytwarzania: propylenu w procesie odwodornienia propanu oraz polipropylenu z propylenu. Ponadto obejmuje on budowę terminalu przeładunkowo-magazynowego propanu (gazoportu), infrastruktury logistycznej i instalacji pomocniczych.

Termin polyolefins  z nazwy spółki to angielski odpowiednik polskiego określenia „poliolefiny”, oznaczającego grupę polimerów składających się wyłącznie z cząsteczek węgla i wodoru, wśród których najważniejszym sztucznym tworzywem jest polipropylen.

Wartość inwestycji wynosi ok. 6,5 mld zł. W jej sfinansowaniu oprócz wtórnej emisji akcji „Polic” biorą udział Hyundai Engineering oraz założona przez koreański rząd organizacja Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (0,5 mld zł equity). Banki mają skredytować ok. 4,3 mld zł. Kwotą 500 mln zł w inwestycję włączy się Grupa Lotos.

W styczniu 2020 r. firma Hyundai Engineering, generalny wykonawca inwestycji, weszła na plac budowy. Uruchomienie inwestycji zamierzone jest na 2022 r.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” to dawniejsze Zakłady Chemiczne „Police”, działający od 1969 r. kombinat produkujący m.in. nawozy sztuczne. Od 2011 r. należy do Grupy Azoty.

– Projekt „Polimery Police” umożliwi spółkom z Grupy Azoty wejście na międzynarodowy, atrakcyjny i rosnący rynek polipropylenu, co pozwoli na istotne wzmocnienie naszej pozycji na rynkach zagranicznych, a także korzystnie wpłynie na polską gospodarkę W modelu komercjalizacji projektu skupiamy się na najbardziej atrakcyjnej części rynku tworzyw sztucznych. Polipropylen ze względu na swoje właściwości (m.in. wytrzymałość temperaturową, chemiczną, niską gęstość, przezroczystość) jest powszechnie wykorzystywanym tworzywem w większości gałęzi gospodarki, w tym w sektorze opakowaniowym, tekstylnym, motoryzacyjnym czy też budowlanym. W porównaniu z innymi tworzywami sztucznymi jest także jednym z najbardziej przyjaznych środowisku, neutralnym chemicznie produktem, składającym się wyłącznie z wodoru i węgla – stwierdził Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” oraz Grupy Azoty.

Jak wynika z prospektu emisyjnego „Polic”, kancelaria CMS była doradcą prawnym emitenta oraz globalnego koordynatora oferty zarządzającego księgą popytu. Brała także udział w sporządzeniu tegoż prospektu.

Kancelaria poinformowała „Rynek Prawniczy”, że pracami zespołu doradzającego przy emisji kierował partner Rafał Zwierz, a obsługę wykonywali Katarzyna Grodziewicz i Magdalena Zmysłowska, specjalizujące się w prawie rynków kapitałowych oraz Natalia Szurnicka, prawniczka transakcyjna.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl