Raport Antal: Zarobki prawników biznesowych poszły w górę

21143

Średnie wynagrodzenie proponowane w 2015 r. w Polsce doświadczonym i wyspecjalizowanym prawnikom z kancelarii i firm wynosiło 13 906 zł miesięcznie. W porównaniu z rokiem wcześniejszym wzrosło o ponad 1 400 zł (prawie 12 proc.) – wynika z najnowszego raportu płacowego firmy rekrutacyjnej Antal International.

Według jej poprzednich raportów, w 2014 r. średnia miesięczna płaca oferowana w procesach rekrutacyjnych dla takich prawników to było 12 460 zł (wówczas wzrost o 18 proc.), w 2013 r. – 10 492 zł ( wzrost o 9 proc.), natomiast w 2012 r. była to kwota 9670 zł.

Przeciętna pensja proponowana ogólnie specjalistom i menedżerom w 2015 r. to było 10 223  zł – więcej niż w 2014 r., kiedy wynosiła 9658 zł.

Najnowszy Raport Płacowy Antal pokazuje, że najwyższe stawki pracodawcy proponowali w 2015 r. wyższej kadrze zarządzającej – średnio 19 348 zł. Na drugim miejscu znaleźli się wysoko wykwalifikowani prawnicy. Trzeba podkreślić, że badanie dotyczy osób, które w ubiegłym roku podjęły pracę w renomowanych firmach, mają minimum dwa lata doświadczenia zawodowego, mogą pochwalić się wieloma sukcesami zawodowymi i świetną znajomością rynku, na którym działają.

Czynniki determinujące wysokość wynagrodzeń oferowanych prawnikom

Wielkość firmy, w której kandydat zdobywał doświadczenie

Wysokość i struktura wynagrodzeń na rynkach prawników kancelaryjnych oraz in-house różnią się. W kancelariach system jest sztywniejszy, ale wynagrodzenia bywają znacznie wyższe. Kancelarie i korporacje międzynarodowe z reguły płacą więcej niż firmy krajowe. Na rynku prawniczym działa także kult marki, więc praca w „markowej” kancelarii bądź korporacji może ułatwić negocjowanie wynagrodzenia.

Doświadczenie zawodowe na tym samym lub analogicznym stanowisku

Pracodawcy najczęściej starają się zapełnić wakat kandydatem o podobnych doświadczeniach zawodowych na takim samym stanowisku. Czasami jest możliwość awansu, ale z reguły ugruntowana w dotychczasowych doświadczeniach i potencjale. Pracodawcy sporadycznie zgadzają się na kandydatów z dużym potencjałem i unikalnymi umiejętnościami, ale bez doświadczenia z podobnego środowiska czy branży.

Odniesione sukcesy

Specjalista z kilkuletnim stażem, a tym bardziej menedżer, powinien mieć za sobą kilka sukcesów zawodowych. Podczas procesów rekrutacyjnych zamiast opisu pożądanego kandydata pracodawcy coraz częściej wskazują na konkretne nazwiska ze względu na ich renomę w branży.

Znajomość języków obcych

Płynna znajomość angielskiego jest w branży prawniczej podstawą. Każdy dodatkowy język może podnieść wartość rynkową kandydata.

Specyfika regionalna

Mekką branży prawniczej jest Warszawa, gdzie ulokowane są centrale międzynarodowych korporacji oraz największe kancelarie. Liczące się ośrodki to także Kraków, Poznań, Wrocław i Trójmiasto.

Miękkie umiejętności interpersonalne

Zdecydowana większość prawników pracuje z klientami, często stają się twarzą firmy, odpowiadają za rozwój biznesu poprzez promocję i sprzedaż usług. Dlatego rozwinięte kompetencje interpersonalne są jedną z najbardziej pożądanych cech u prawników.

(Z „Raportu Płacowego Antal – Wynagrodzenia oferowane specjalistom i menedżerom”, wrzesień 2016)

„Widełki” wynagrodzeń oferowanych prawnikom na przykładowych stanowiskach – porównanie z trzech ostatnich lat

Stanowisko 2015 2014 2013
młodszy prawnik w kancelarii brak danych 3000 – 8000 3000 – 5000
prawnik w kancelarii 3000 – 18 000 10 000 – 20 000 5000 – 8000
starszy prawnik w kancelarii 4000 – 30 000 15 000 – 30 000 10 000 – 15 000
partner lokalny w kancelarii 15 000 – 40 000 25 000 – 40 000 50 000 – 60 000
partner w kancelarii 20 000 – 60 000 30 000 – 60 000 20 000 – 35 000
of counsel  w kancelarii brak danych brak danych 15 000 – 20 000
prawnik firmowy 8000 – 20 000 8000 – 20 000 5000 – 8000
kierownik działu prawnego w firmie 12 000 – 18 000 12 000 – 18 000 brak danych
dyrektor działu prawnego w firmie 20 000 – 45 000 20 000 – 45 000 25 000 – 50 000
compliance officer w firmie 8000 – 18 000 8000 – 18 000 brak danych
head of compliance w firmie 20 000 – 40 000 25 000 – 40 000 brak danych

Źródło: „Raporty Płacowe Antal – Wynagrodzenia oferowane specjalistom i menedżerom” z lat 2016, 2015, 2014

Raport Płacowy Antal 2016 został przygotowany na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w listopadzie i grudniu 2015 r. na próbie 3427 specjalistów i menedżerów z całego kraju, reprezentujących różne dyscypliny i branże. Dane z ankiet zweryfikowano i poszerzono o informacje z procesów rekrutacyjnych przeprowadzonych przez konsultantów Antal, a także o wywiady telefoniczne z pracodawcami i kandydatami.

Badanie dotyczy wynagrodzeń oferowanych w procesach rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie, obejmuje osoby z minimum dwuletnim doświadczeniem, pracujące w średnich i dużych firmach polskich i międzynarodowych. W raporcie są przedstawione miesięczne wynagrodzenia całkowite, średnie, brutto. Faktyczne zarobki na konkretnych stanowiskach są uzależnione od wielu czynników: aby odnieść prezentowane dane do własnego bądź oferowanego przez pracodawcę wynagrodzenia należy wziąć je pod uwagę, poczynając od doświadczenia, osiągnięć i sukcesów kandydata, poprzez region kraju (najczęściej najwyższe wynagrodzenia oferują pracodawcy z województw: mazowieckiego, dolnośląskiego i śląskiego, najniższe zaś ze świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) i wielkość firmy.

Firma Antal International zajmuje się rekrutacją specjalistów i menedżerów oraz doradztwem w dziedzinie zasobów ludzkich (HR). Działa w 35 krajach, w Polsce od 1996 r.

Komentuje Konrad Gniadek, senior konsultant HR & Legal w firmie Antal:

Na rynku usług prawniczych w Polsce obserwujemy od pewnego czasu bardzo ciekawy trend. O ile jeszcze kilka lat temu uwolnienie zawodu nie miało większego wpływu na bieżącą sytuację rynkową specjalistów i menedżerów, o tyle w ostatnim okresie zaobserwowaliśmy wzmożoną konkurencję wśród młodych prawników. Ubiegają się głównie o stanowiska specjalistyczne, sporadycznie o menedżerskie. Powoduje to pewien dysonans rynkowy – jednocześnie możemy zaobserwować zjawisko rynku pracodawcy i rynku kandydata. Oddech konkurencji zaczynają odczuwać już i starsi stażem prawnicy – odbija się to wyraźnie na wynagrodzeniach. Najlepsi mogą liczyć na zdecydowanie większe wynagrodzenia oraz lepsze benefity.

Źródło: „Raport Płacowy Antal – Wynagrodzenia oferowane specjalistom i menedżerom”, wrzesień 2016

Opracowanie: Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl