Energetyczna prawniczka zasiliła kancelarię Magnusson

1230

Magdalena Mitas jest od września 2016 r. partnerem w warszawskim biurze kancelarii Magnusson, w którym kieruje praktyką energetyczną.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym w sektorach: energetyki, zasobów naturalnych, infrastruktury, budownictwa, oraz ochrony środowiska. Zajmuje się wszelkimi kwestiami prawnymi związanymi z inwestycjami w tych branżach. Obsługuje elektrownie, elektrociepłownie, zakłady produkcyjne, przedsięwzięcia związane z energetyką niekonwencjonalną. Reprezentuje strony w postępowaniach administracyjnych, m.in. przed prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ministrem ochrony środowiska, ministrem energii oraz w postępowaniach arbitrażowych. Doradza także w sprawach  zamówień publicznych.

Wcześniej przez 5,5 roku  lat pracowała w kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy, w której od 2013 r. jako partner kierowała  praktyką prawa energetycznego i ochrony środowiska. Przedtem prawie cztery lata zajmowała stanowisko senior associate w kancelarii DMS DeBenedetti Majewski Szcześniak i przez  3,5 roku była prawnikiem kancelarii adwokackiej  Andrzej Sikora w Krakowie.

Jest adwokatem od 2013 r.,  absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl