Raport Antal: Średnie zarobki prawników biznesowych wzrosły o 600 plus

25077

Przeciętne wynagrodzenie proponowane w Polsce doświadczonym i wyspecjalizowanym prawnikom z kancelarii i firm w 2019 r. wynosiło 11 102 zł – wynika z najnowszego raportu płacowego firmy rekrutacyjnej Antal International ogłoszonego 29 kwietnia 2020 r. Było o 622 zł, czyli o 6 proc., wyższe w porównaniu z tym z poprzedniego badania, które dotyczyło płac z 2018 r.

To dziewiąta edycja badania realizowanego od 2011 r.

Według poprzednich raportów firmy Antal, w 2018 r. średnia miesięczna płaca oferowana w procesach rekrutacyjnych dla takich prawników to było 10 480 zł (wzrost o 30 zł), w 2017 r. – 10 450 zł (spadek o 25 proc.), w 2015 r. – 13 906 zł (prawie 12 proc. więcej), w 2014 r. – 12 460 zł (wówczas wzrost o 18 proc.), w 2013 r. – 10 492 zł ( wzrost o 9 proc.), natomiast w 2012 r. była to kwota 9670 zł.

Przeciętna pensja proponowana ogólnie specjalistom i menedżerom w 2019 r. to 12 614 zł brutto (wedle poprzedniego raportu w 2018 r. było to 11 900 zł), a zatem o 1,5 tys. zł więcej niż oferowano w grupie prawników. Wzrosła ona o 6 proc. w porównaniu z badaniem dotyczącym 2018 r. Jest prawie dwuipółkrotnie wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2019 r. według Głównego Urzędu Statystycznego (5168 zł).

Najnowszy raport płacowy Antal pokazuje, że największe stawki pracodawcy proponowali w 2019 r. – tak zresztą, jak i wcześniej – wyższej kadrze zarządzającej – średnio 25 229 zł. Wysoko wykwalifikowanych prawników wyprzedzają także nie tylko specjaliści i menedżerowie z sektora informatycznego, z branży farmaceutycznej, z bankowości i ubezpieczeń, finansów i księgowości, ale także – w najnowszym badaniu z bieżącego roku – profesjonaliści w dziedzinie sprzedaży i marketingu. Niżej od prawników w tabeli są natomiast kadrowcy (HR), którzy rok temu byli ciut wyżej. Trzeba podkreślić, że badanie dotyczy osób, które w ubiegłym roku podjęły pracę w renomowanych firmach, mają minimum dwa lata doświadczenia zawodowego, mogą pochwalić się wieloma sukcesami zawodowymi i świetną znajomością rynku, na którym działają.

Najwyższe wzrosty płac w porównaniu do poprzedniego badania miały miejsce w sektorach bankowości i ubezpieczeń, w branży farmaceutycznej i sprzętu medycznego, informatycznym, sprzedaży i marketingu. W żadnej dziedzinie nie odnotowano spadku średniej miesięcznej pensji.

Czynniki determinujące wysokość wynagrodzeń oferowanych prawnikom

Wielkość firmy, w której kandydat zdobywał doświadczenie

Wysokość i struktura wynagrodzeń na rynkach prawników kancelaryjnych oraz in-house różnią się. W kancelariach system jest sztywniejszy, ale wynagrodzenia bywają znacznie wyższe. Kancelarie i korporacje międzynarodowe z reguły płacą więcej niż firmy krajowe. Na rynku prawniczym działa także kult marki, więc praca w „markowej” kancelarii bądź korporacji może ułatwić negocjowanie wynagrodzenia.

Doświadczenie zawodowe na tym samym lub analogicznym stanowisku

Pracodawcy najczęściej starają się zapełnić wakat kandydatem o podobnych doświadczeniach zawodowych na takim samym stanowisku, sporadycznie zgadzają się na innych. Czasem oferują możliwość awansu o szczebel wyżej.

Odniesione sukcesy

Specjalista z kilkuletnim stażem, a tym bardziej menedżer, powinien mieć za sobą kilka sukcesów zawodowych. Podczas procesów rekrutacyjnych zamiast opisu pożądanego kandydata pracodawcy coraz częściej wskazują na konkretne nazwiska ze względu na ich renomę w branży.

Znajomość języków obcych

Płynna znajomość angielskiego jest w branży prawniczej podstawą. Każdy dodatkowy język może podnieść wartość rynkową kandydata. Za atutowe uznawane są języki zachodnioeuropejskie, ale także np. rosyjski.

Miękkie umiejętności interpersonalne

Zdecydowana większość prawników pracuje z klientami, często stają się twarzą firmy, odpowiadają za rozwój biznesu poprzez promocję i sprzedaż usług. Dlatego rozwinięte kompetencje interpersonalne są jedną z najbardziej pożądanych cech u prawników.

(Z „Raportu Płacowego Antal – Wynagrodzenia oferowane specjalistom i menedżerom” z 2019 i 2020 r.)

Wynagrodzenia oferowane prawnikom na przykładowych stanowiskach   

Stanowisko            2019 i 2018            2017
młodszy prawnik w kancelarii            4000  – 8000              b.d.
prawnik w kancelarii            8000 – 16 000      3000 – 18 000
starszy prawnik w kancelarii         10 000 – 30 000      4000 – 30 000
partner lokalny w kancelarii                    b.d.   15 000 – 40 000
partner w kancelarii         25 000 – 50 000   20 000 – 60 000
prawnik firmowy            9500 – 22 000      8000 – 20 000
kierownik działu prawnego w firmie         15 000 – 20 000   12 000 – 18 000
dyrektor działu prawnego w firmie         20 000 – 40 000   20 000 – 45 000
compliance officer w firmie            9500 – 18 000      8000 – 18 000
head of compliance w firmie         25 000 – 45 000   20 000 – 40 000

 Źródło: „Raport Płacowy Antal – Wynagrodzenia oferowane specjalistom i menedżerom”, edycje z grudnia 2017 r., kwietnia 2019 r. i kwietnia 2020 r; b.d. – brak danych

„Widełki” pensji oferowanych na wybranych stanowiskach w branży prawniczej są w obecnym raporcie identyczne z tymi z badania wcześniejszego o rok, choć odnotowano wzrost średniego wynagrodzenia o ponad 600 zł. Jak wyjaśniła „Rynkowi Prawniczemu” Agnieszka Wójcik z firmy Antal, „stawki minimalne i maksymalne się nie zmieniły”, a „zmiana średniej” wynika z tego, że „kandydaci częściej otrzymywali wynagrodzenie bliżej górnej granicy widełek”.

*****

Raport Płacowy Antal 2020 został przygotowany na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych we wrześniu 2019 r. na próbie 2225 specjalistów i menedżerów z całego kraju, reprezentujących różne dyscypliny i branże. Dane z ankiet zweryfikowano i poszerzono o informacje z procesów rekrutacyjnych przeprowadzonych przez konsultantów Antal, a także o wywiady telefoniczne z pracodawcami i kandydatami.

Badanie dotyczy wynagrodzeń oferowanych w procesach rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie, obejmuje osoby z minimum dwuletnim doświadczeniem, pracujące w średnich i dużych firmach polskich i międzynarodowych. W raporcie są przedstawione miesięczne wynagrodzenia całkowite, średnie, brutto. Faktyczne zarobki na konkretnych stanowiskach są uzależnione od wielu czynników – aby odnieść prezentowane dane do własnego bądź oferowanego przez pracodawcę wynagrodzenia należy wziąć pod uwagę doświadczenie, osiągnięcia, zakres obowiązków czy umiejętności interpersonalne kandydata, a także region kraju (najczęściej najwyższe wynagrodzenia oferują pracodawcy z województw: mazowieckiego, dolnośląskiego i śląskiego, najniższe zaś ze świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) i wielkość firmy.

Firma Antal International zajmuje się rekrutacją specjalistów i menedżerów oraz doradztwem w dziedzinie zasobów ludzkich (HR). Działa w 35 krajach, w Polsce od 1996 r. Od 2018 r. prowadzi Agencję Pracy Robotów.

O poprzednich raportach płacowych Antal czytaj tututaj tutaj.

Opracowanie: Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl