Raport Antal: Stagnacja średnich zarobków prawników biznesowych w 2018 roku

3173

Przeciętne wynagrodzenie proponowane w Polsce doświadczonym i wyspecjalizowanym prawnikom z kancelarii i firm wynosiło w 2018 r. 10 480 zł – wynika z najnowszego raportu płacowego firmy rekrutacyjnej Antal International. Było zaledwie o 30 zł wyższe w porównaniu z tym z poprzedniego badania, które dotyczyło płac z 2017 r.

To ósma edycja badania realizowanego od 2011 r.

Według poprzednich raportów firmy Antal, w 2017 r. średnia miesięczna płaca oferowana w procesach rekrutacyjnych dla takich prawników to było 10 450 zł  (spadek o 25 proc.!), w 2015 r. – 13 906 zł (prawie 12 proc. więcej), w 2014 r. – 12 460 zł (wówczas wzrost o 18 proc.), w 2013 r. – 10 492 zł ( wzrost o 9 proc.), natomiast w 2012 r. była to kwota 9670 zł.

Przeciętna pensja proponowana ogólnie specjalistom i menedżerom w 2018 r. to 11 900 zł brutto (wedle poprzedniego raportu  w 2017 r. było to 11 662 zł), a zatem więcej niż oferowano w grupie prawników. Wzrosła o niespełna 3 proc. w porównaniu z badaniem dotyczącym 2017 r. Jest prawie dwuipółkrotnie wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2018 r. według GUS (4852 zł).

Najnowszy raport płacowy Antal pokazuje, że największe stawki pracodawcy proponowali w 2018 r. – tak zresztą jak i wcześniej – wyższej kadrze zarządzającej – średnio 23 020 zł. W najnowszym badaniu wysoko wykwalifikowanych prawników wyprzedzili nie tylko specjaliści i menedżerowie z sektora informatycznego, z branży farmaceutycznej, ale także z bankowości i ubezpieczeń, finansów i księgowości oraz kadrowcy (HR). Zbliżyli się do nich natomiast profesjonaliści w dziedzinie sprzedaży i marketingu oraz inżynierowie. Trzeba podkreślić, że badanie dotyczy osób, które w ubiegłym roku podjęły pracę w renomowanych firmach, mają minimum dwa lata doświadczenia zawodowego, mogą pochwalić się wieloma sukcesami zawodowymi i świetną znajomością rynku, na którym działają.

Najwyższe wzrosty wynagrodzeń w porównaniu do poprzedniego badania miały miejsce w sektorach rekrutacji i zasobów ludzkich (HR), finansów i księgowości, informatycznym, sprzedaży i marketingu oraz centrów usług wspólnych i outsourcingu procesów biznesowych (SSC/BPO). W żadnej dziedzinie nie odnotowano spadku średniego miesięcznego wynagrodzenia.

Czynniki determinujące wysokość wynagrodzeń oferowanych prawnikom

Wielkość firmy, w której kandydat zdobywał doświadczenie

Wysokość i struktura wynagrodzeń na rynkach prawników kancelaryjnych oraz in-house różnią się. W kancelariach system jest sztywniejszy, ale wynagrodzenia bywają znacznie wyższe. Kancelarie i korporacje międzynarodowe z reguły płacą więcej niż firmy krajowe. Na rynku prawniczym działa także kult marki, więc praca w „markowej” kancelarii bądź korporacji może ułatwić negocjowanie wynagrodzenia.

Doświadczenie zawodowe na tym samym lub analogicznym stanowisku

Pracodawcy najczęściej starają się zapełnić wakat kandydatem o podobnych doświadczeniach zawodowych na takim samym stanowisku, sporadycznie zgadzają się na innych. Czasem oferują możliwość awansu o szczebel wyżej.

Odniesione sukcesy

Specjalista z kilkuletnim stażem, a tym bardziej menedżer, powinien mieć za sobą kilka sukcesów zawodowych. Podczas procesów rekrutacyjnych zamiast opisu pożądanego kandydata pracodawcy coraz częściej wskazują na konkretne nazwiska ze względu na ich renomę w branży.

Znajomość języków obcych

Płynna znajomość angielskiego jest w branży prawniczej podstawą. Każdy dodatkowy język może podnieść wartość rynkową kandydata. Za atutowe uznawane są języki zachodnioeuropejskie, ale także np. rosyjski.

Miękkie umiejętności interpersonalne

Zdecydowana większość prawników pracuje z klientami, często stają się twarzą firmy, odpowiadają za rozwój biznesu poprzez promocję i sprzedaż usług. Dlatego rozwinięte kompetencje interpersonalne są jedną z najbardziej pożądanych cech u prawników.

(Z „Raportu Płacowego Antal – Wynagrodzenia oferowane specjalistom i menedżerom”, kwiecień 2019)

Wynagrodzenia oferowane prawnikom na przykładowych stanowiskach      

Stanowisko                2018         2017
młodszy prawnik w kancelarii            4000  – 8000          b.d.
prawnik w kancelarii            8000 – 16 000      3000 – 18 000
starszy prawnik w kancelarii         10 000 – 30 000      4000 – 30 000
partner lokalny w kancelarii                  b.d.   15 000 – 40 000
partner w kancelarii         25 000 – 50 000   20 000 – 60 000
prawnik firmowy            9500 – 22 000      8000 – 20 000
kierownik działu prawnego w firmie         15 000 – 20 000   12 000 – 18 000
dyrektor działu prawnego w firmie         20 000 – 40 000   20 000 – 45 000
compliance officer w firmie            9500 – 18 000      8000 – 18 000
head of compliance w firmie         25 000 – 45 000   20 000 – 40 000

Źródło: „Raport Płacowy Antal – Wynagrodzenia oferowane specjalistom i menedżerom , edycje z grudnia 2017 r. i kwietnia 2019 r.; b.d. – brak danych

Komentuje Ilona Napiórkowskateam leader Legal w firmie Antal:

„Obecnie na rynku pracy obserwujemy zapotrzebowanie na kandydatów będących ekspertami z zakresu prawa pracy oraz real estate. Obligatoryjność wdrażania nowych dyrektyw w branży finansowej (RODO, PSD2) oraz planowane kolejne fuzje i przejęcia wpływają na duże obłożenie działów prawnych. Wynagrodzenie w sektorze prawa zmieniło się dość nieznacznie od minionego roku. Młodzi prawnicy stawiający pierwsze kroki w karierze zawodowej mogą liczyć na pensję w wysokości 4 tys. 5 tys. zł brutto. Na najwyższe wynagrodzenie, niezmiennie, mogą liczyć adwokaci i radcy prawni z bogatym doświadczeniem i, co ważne, ze spektakularnymi osiągnięciami. Na tym poziomie miesięczne dochody przekraczają nawet 50 tys. zł.”

Źródło: „Raport Płacowy Antal – Wynagrodzenia oferowane specjalistom i menedżerom”, kwiecień 2019

*****

Raport Płacowy Antal 2019 został przygotowany na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych od marca do maja 2018 r. na próbie 1125 specjalistów i menedżerów z całego kraju, reprezentujących różne dyscypliny i branże. Dane z ankiet zweryfikowano i poszerzono o informacje z procesów rekrutacyjnych przeprowadzonych przez konsultantów Antal, a także o wywiady telefoniczne z pracodawcami i kandydatami.

Badanie dotyczy wynagrodzeń oferowanych w procesach rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie, obejmuje osoby z minimum dwuletnim doświadczeniem, pracujące w średnich i dużych firmach polskich i międzynarodowych. W raporcie są przedstawione miesięczne wynagrodzenia całkowite, średnie, brutto. Faktyczne zarobki na konkretnych stanowiskach są uzależnione od wielu czynników – aby odnieść prezentowane dane do własnego bądź oferowanego przez pracodawcę wynagrodzenia należy wziąć pod uwagę doświadczenie, osiągnięcia,  zakres obowiązków czy umiejętności interpersonalne kandydata, a także region kraju (najczęściej najwyższe wynagrodzenia oferują pracodawcy z województw: mazowieckiego, dolnośląskiego i śląskiego, najniższe zaś ze świętokrzyskiego i warmińskomazurskiego) i wielkość firmy.

Firma Antal International zajmuje się rekrutacją specjalistów i menedżerów oraz doradztwem w dziedzinie zasobów ludzkich (HR). Działa w 35 krajach, w Polsce od 1996 r.

O poprzednich raportach płacowych Antal czytaj tutaj i tutaj.

Opracowanie: Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl