Raport Antal 2017: Średnie zarobki prawników biznesowych mocno spadły

8020

Przeciętne wynagrodzenie proponowane w Polsce doświadczonym i wyspecjalizowanym prawnikom z kancelarii i firm wynosiło w 2017 r. 10 450 zł – wynika z najnowszego raportu płacowego firmy rekrutacyjnej Antal International. Było o ponad 3,5 tys. zł (25 proc.!) niższe w porównaniu z tym z poprzedniego badania, które dotyczyło płac z 2015 r. Wówczas było to 13 906 zł miesięcznie, o ponad 1400 zł (prawie 12 proc.) więcej niż rok wcześniej.

Według  poprzednich raportów firmy Antal, w 2014 r. średnia miesięczna płaca oferowana w procesach rekrutacyjnych dla takich prawników to było 12 460 zł (wówczas wzrost o 18 proc.), w 2013 r. – 10 492 zł ( wzrost o 9 proc.), natomiast w 2012 r. była to kwota 9670 zł.

Przeciętna pensja proponowana ogólnie specjalistom i menedżerom w 2017 r. to 11 662 zł brutto, a zatem więcej niż oferowano w grupie prawników. Wzrosła o 14 proc. w porównaniu z badaniem dotyczącym 2015 r. Jest dwuipółkrotnie wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2017 r. według GUS.

Najnowszy raport płacowy Antal pokazuje, że największe stawki pracodawcy proponowali w 2017 r. – tak zresztą jak i przedtem – wyższej kadrze zarządzającej – średnio 21 413 zł. O ile w poprzednim badaniu na drugim miejscu znaleźli się wysoko wykwalifikowani prawnicy, o tyle w najnowszym wyprzedzili ich specjaliści i menedżerowie z sektora informatycznego (IT) oraz z branży farmaceutycznej. Trzeba podkreślić, że badanie dotyczy osób, które w ubiegłym roku podjęły pracę w renomowanych firmach, mają minimum dwa lata doświadczenia zawodowego, mogą pochwalić się wieloma sukcesami zawodowymi i świetną znajomością rynku, na którym działają.

Najwyższe wzrosty wynagrodzeń w porównaniu do poprzedniego badania miały miejsce w sektorach rekrutacji i zasobów ludzkich (HR) oraz centrów usług wspólnych i outsourcingu procesów biznesowych (SSC/BPO). Spadek średniego miesięcznego wynagrodzenia odnotowano – oprócz branży prawnej, w której był on najwyższy – w dziedzinach administracji oraz sprzedaży i marketingu.

Źródło: „Raport Płacowy Antal – Wynagrodzenia oferowane specjalistom i menedżerom” , grudzień 2017

Czynniki determinujące wysokość wynagrodzeń oferowanych prawnikom

Wielkość firmy, w której kandydat zdobywał doświadczenie

Wysokość i struktura wynagrodzeń na rynkach prawników kancelaryjnych oraz in-house różnią się. W kancelariach system jest sztywniejszy, ale wynagrodzenia bywają znacznie wyższe. Kancelarie i korporacje międzynarodowe z reguły płacą więcej niż firmy krajowe. Na rynku prawniczym działa także kult marki, więc praca w „markowej” kancelarii bądź korporacji może ułatwić negocjowanie wynagrodzenia.

Doświadczenie zawodowe na tym samym lub analogicznym stanowisku

Pracodawcy najczęściej starają się zapełnić wakat kandydatem o podobnych doświadczeniach zawodowych na takim samym stanowisku. Czasami jest możliwość awansu, ale z reguły ugruntowana w dotychczasowych doświadczeniach i potencjale. Pracodawcy sporadycznie zgadzają się na kandydatów z dużym potencjałem i unikalnymi umiejętnościami, ale bez doświadczenia z podobnego środowiska czy branży.

Odniesione sukcesy

Specjalista z kilkuletnim stażem, a tym bardziej menedżer, powinien mieć za sobą kilka sukcesów zawodowych. Podczas procesów rekrutacyjnych zamiast opisu pożądanego kandydata pracodawcy coraz częściej wskazują na konkretne nazwiska ze względu na ich renomę w branży.

Znajomość języków obcych

Płynna znajomość angielskiego jest w branży prawniczej podstawą. Każdy dodatkowy język może podnieść wartość rynkową kandydata. Ostatnio za atutowe uznawane są np. rosyjski, chiński, okazjonalnie  turecki.

Miękkie umiejętności interpersonalne

Zdecydowana większość prawników pracuje z klientami, często stają się twarzą firmy, odpowiadają za rozwój biznesu poprzez promocję i sprzedaż usług. Dlatego rozwinięte kompetencje interpersonalne są jedną z najbardziej pożądanych cech u prawników.

(Z „Raportu Płacowego Antal – Wynagrodzenia oferowane specjalistom i menedżerom”, grudzień 2017)

 Wynagrodzenia oferowane prawnikom na przykładowych stanowiskach      

Stanowisko                  2017
prawnik w kancelarii    3000 – 18 000
starszy prawnik w kancelarii    4000 – 30 000
partner lokalny w kancelarii 15 000 – 40 000
partner w kancelarii 20 000 – 60 000
prawnik firmowy    8000 – 20 000
kierownik działu prawnego w firmie 12 000 – 18 000
dyrektor działu prawnego w firmie 20 000 – 45 000
compliance officer w firmie    8000 – 18 000
head of compliance w firmie 20 000 – 40 000

Źródło: „Raport Płacowy Antal – Wynagrodzenia oferowane specjalistom i menedżerom” , grudzień 2017

Raport Płacowy Antal 2017 został przygotowany na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w lipcu i sierpniu 2017 r. na próbie 1040 specjalistów i menedżerów z całego kraju, reprezentujących różne dyscypliny i branże. Dane z ankiet zweryfikowano i poszerzono o informacje z procesów rekrutacyjnych przeprowadzonych przez konsultantów Antal, a także o wywiady telefoniczne z pracodawcami i kandydatami.

Badanie dotyczy wynagrodzeń oferowanych w procesach rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie, obejmuje osoby z minimum dwuletnim doświadczeniem, pracujące w średnich i dużych firmach polskich i międzynarodowych. W raporcie są przedstawione miesięczne wynagrodzenia całkowite, średnie, brutto. Faktyczne zarobki na konkretnych stanowiskach są uzależnione od wielu czynników -aby odnieść prezentowane dane do własnego bądź oferowanego przez pracodawcę wynagrodzenia należy wziąć pod uwagę doświadczenie, osiągnięcia i sukcesy kandydata, a także region kraju (najczęściej najwyższe wynagrodzenia oferują pracodawcy z województw: mazowieckiego, dolnośląskiego i śląskiego, najniższe zaś ze świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego) i wielkość firmy.

Firma Antal International zajmuje się rekrutacją specjalistów i menedżerów oraz doradztwem w dziedzinie zasobów ludzkich (HR). Działa w 35 krajach, w Polsce od 1996 r.

Komentuje Agnieszka Pastuła, team manager HR & Legal w firmie Antal:

Obserwuje się bardzo liczebną grupę młodych prawników wchodzących na rynek pracy. Wynagrodzenia na tym poziomie to przeciętnie 4 tys. zł brutto miesięcznie, a duży udział tej grupy na rynku wpływa na znaczne obniżenie średniej stawki. Jednocześnie obserwujemy też, że specjaliści z 3-4-letnim doświadczeniem, którzy są zadowoleni z obecnego miejsca zatrudnienia, oczekują sporej podwyżki przy zmianie pracy. Niezmiennie menedżerowie i osoby z dużym stażem przekraczają w swoich zarobkach nawet 20 tys. zł brutto miesięcznie.

Źródło: „Raport Płacowy Antal – Wynagrodzenia oferowane specjalistom i menedżerom” , grudzień 2017

O poprzednim raporcie Antal czytaj tutaj

Opracowanie: Ireneusz Walencik