Dwie kancelarie w pionierskim ekokredycie odpowiedzialnym społecznie

619
Należąca do Energi Farma Wiatrowa Bystra, której wiatraki stoją miejscowościach Bystra, Dziewięć Włók, Wiślina, w powiecie Pruszcz Gdański, w województwie pomorskim (www.energa-wytwarzanie.pl)

Kancelaria Allen & Overy doradzała firmie Energa przy uzyskaniu 2 mld zł kredytu odpowiedzialnego społecznie wspierającego tzw. zrównoważony rozwój od konsorcjum pięciu banków, którym doradzała kancelaria White & Case.

Firma Energa jako pierwsza w Polsce uzyskała finansowanie w postaci kredytu odpowiedzialnego społecznie wspierającego tzw. zrównoważony rozwój, z wykorzystaniem mechanizmu ESG, czyli ratingu społecznej odpowiedzialności biznesu (ESG-linked loan). Na podstawie umowy kredytowej podpisanej 17 września 2019 r. otrzyma od konsorcjum pięciu banków 2 mld zł na pięć lat z możliwością dwukrotnego przedłużenia spłaty o rok. To najwyższe w historii firmy finansowanie kredytowe.

W skład konsorcjum bankowego weszły Santander Bank Polska (jako koordynator, agent i agent ESG), Bank Gospodarstwa Krajowego, PKO Bank Polski, CaixaBank Oddział w Polsce oraz MUFG Bank. Każdy banków pożyczył po 400 mln zł. Kredyt jest niezabezpieczony.

Jednym z podstawowych warunków udzielenia Enerdze kredytu z zastosowaniem mechanizmu ESG jest wykorzystanie środków na cele niezwiązane z energetyką węglową. Dlatego pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na rozwój mocy wytwórczych odnawialnych źródeł energii oraz dalszą modernizację linii elektroenergetycznych oraz na spłatę wcześniejszych zadłużeń związanych z tymi celami.

Zrównoważony rozwój to sposób gospodarowania, w którym zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia nie zmniejszy szans zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. W zrównoważonym rozwoju środowisko naturalne jest jego podstawą, gospodarka narzędziem, a celem – dobrobyt społeczeństwa.

Skrót ESG Environmental – Social Governance oznacza przeznaczenie uzyskanego kredytu na cele działalności kredytobiorcy związane z jego odpowiedzialnością społeczną za ochronę środowiska naturalnego w procesie zarządzania biznesem. Te aspekty finansowania będą przez okres trwania kredytu corocznie oceniane przez agencję ratingową Vigeo Eiris z grupy Moody’s, wyspecjalizowaną w ESG. Wystawiony przez nią rating ESG będzie przekazywany do konsorcjum bankowego, a jego poziom wpłynie na korektę wysokości marży kredytowej w danym roku.

Formuła kredytów ESG-linked motywuje przedsiębiorstwa do inwestowania w zrównoważony rozwój poprzez premiowanie korzystnymi warunkami kredytu takiego zaangażowania, a jeśli kredytobiorca nie spełni celów ESG marża zostaje podwyższona. Kredyt odpowiedzialny społecznie jest instrumentem finansowym stosowanym już na rynku finansowym. W 2018 r. globalna wartość tego rynku wyniosła 77,2 mld dol.

– Uzyskane finansowanie to ogromny sukces finansowy, nie waham się wręcz powiedzieć, że jeden z największych w historii Grupy Energa. Potwierdza naszą silną pozycję rynkową oraz wiarygodność w oczach międzynarodowych instytucji finansowych, ale też prowadzenie odpowiedzialnej i zrównoważonej strategii rozwoju grupy kapitałowej – oświadczył Jacek Kościelniak, wiceprezes ds. finansowych Energi.

– Strategia Grupy Energa jednoznacznie nastawiona jest na mądrą, odpowiedzialną i wyważoną realizację celów środowiskowych i społecznych. Formuła ESG, która sama w sobie odzwierciedla wagę tych obszarów, jest w związku z tym mechanizmem wręcz stworzonym dla nas. Jasno deklarujemy, że mocnym fundamentem grupy są odnawialne źródła energii, dające czystą, zeroemisyjną energię, stanowiącą przeszło 35 proc. naszego miksu wytwórczego – stwierdził Grzegorz Ksepko, prezes Grupy Energa.

– Finansowanie w formule ESG-linked jest instrumentem, który wprowadza dla kredytobiorcy wymierne zachęty, ale również realną odpowiedzialność za działania w kierunku poprawy profilu środowiskowego i społecznego – objaśnił Maciej Tarnawski, dyrektor zarządzający Departamentu Rynków Kredytowych w Pionie Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Santander Bank Polska.

Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z czołową pozycją pod względem udziału w produkcji własnej energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Podstawowa działalność grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom. Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. kmkw., czyli ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Kancelaria Allen & Overy potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała firmie Energa.

Kancelaria White & Case poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała konsorcjum banków. W zespole obsługującym transakcję byli partner Tomasz Ostrowski i associate Katarzyna Jakubiak.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl