Zmarł wspólnik kancelarii Gessel

1143
(1957 – 2019)

Janusz Fiszer, wspólnik w kancelarii Gessel, zmarł 2 września 2019 roku.

Janusz Fiszer w swojej praktyce zawodowej zajmował się podatkami, zarówno jako naukowiec, jak i praktyk – legislator i doradca. Był wybitnym specjalistą w tej dziedzinie.

Był radcą prawnym i doradcą podatkowym, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim, doktorem nauk prawnych tej uczelni i jej pracownikiem naukowo-dydaktycznym.

Jako ekspert sejmowy był współautorem projektów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku od towarów i usług. Jako doradca ministra finansów negocjował międzynarodowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Współtworzył projekty ustaw o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, o giełdach towarowych.

Napisał ponad tysiąc specjalistycznych artykułów i komentarzy w czasopismach fachowych i prasie prawniczej oraz książek na temat podatków i finansów.

Był wyróżniany w krajowych i zagranicznych rankingach jako specjalista prawa podatkowego i doradca podatkowy.

Z kancelarią Gessel był związany od 2014 roku. Kierował w niej działem prawa podatkowego. Wcześniej przez ponad 20 lat był prawnikiem amerykańskiej kancelarii White & Case w Polsce, w której kierował praktyką podatkową. Przez dwa lata, jako partner w firmie doradczej PricewaterhouseCoopers, kierował praktyką międzynarodowego prawa podatkowego.

„Doktorze. Tak zwykliśmy się do niego zwracać, a był przede wszystkim naszym Kolegą, Przyjacielem i uosobieniem przeciwieństw. Srogi i współczujący, groźny i wspierający, oficjalny i roześmiany, wymagający i odpowiedzialny – za nas. Takim Go zapamiętamy” – pożegnali go w nekrologu współpracownicy z kancelarii White & Case.

Ireneusz Walencik