Sześć kancelarii w megarestrukturyzacji kolejowej

1336
(www.grupatrakcja.com)

Kancelaria Dentons doradzała hiszpańskiej grupie Comsa, większościowemu akcjonariuszowi firmy Trakcja PRKiI,  przy restrukturyzacji jej zadłużenia. Kancelaria White & Case natomiast w procesie restrukturyzacji finansowej Trakcji PRKiI była doradcą towarzystw ubezpieczeniowych, które udzieliły gwarancji finansowych tej firmie. Z kolei kancelarie Clifford Chance i Elżanowski Cherka & Wąsowski doradzały Agencji Rozwoju Przemysłu, która udzieliła jej pożyczki. Kancelaria Allen & Overy była zaś doradcą banków kredytujących Trakcję PRKiI. Samej firmie doradzała kancelaria DLA Piper.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych firm działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Zajmuje się m.in. budową i remontami linii kolejowych, dróg szynowych i samochodowych. Firma popadła w tarapaty finansowe, m.in. w związku z dużą stratą 75 mln zł odnotowaną w 2018 r. i kłopotami z wywiązaniem się ze zobowiązań wobec inwestorów (kontraktów budowlanych) i banków.

Od kilku miesięcy przeprowadzała proces restrukturyzacji finansowej. W czerwcu 2019 r. uzyskała finansowanie pomostowe, na które składały się: kredyt obrotowy w wysokości 31 mln zł, linie gwarancyjne na kwotę 33 mln zł oraz 20 mln zł pożyczkiod głównego akcjonariusza Trakcji PRKiI, hiszpańskiej grupy Comsa.

Pod koniec września 2019 r. dopięto natomiast program finansowania długoterminowego obejmujący ponad 400 mln zł nowych instrumentów finansowych, w tym: kredyty odnawialne w maksymalnej wysokości 104,6 mln zł, pożyczkę odnawialna w maksymalnej wysokości 27,6 mln zł, dodatkowe linie gwarancyjne na gwarancje zwrotu zaliczek na kontrakty w wysokości 200 mln zł, podwyższenie kapitału zakładowego spółki w wysokości ok. 60 mln zł.

Restrukturyzacja pozwoliła Trakcji PRKiI na pozyskanie łącznie ok. 1,2 mld zł finansowania w nowych i starych instrumentach finansowych. W tej kwocie mieści się 120 mln zł utrzymanych kredytów obrotowych, 163 mln zł nowych pożyczek i kredytów, blisko 60 mln zł z podniesienia kapitału i 850 mln zł gwarancji należytego wykonania kontraktów. Obecnie firma pracuje jeszcze nad ewentualną emisją obligacji zamiennych na akcje o wartości 20 mln zł skierowaną do Agencji Rozwoju Przemysłu.

Refinansowanie zadłużenia w formie finansowania pomostowego oraz długoterminowego zapewniły mBank, Credit Agricole Bank Polska, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Polska Kasa Opieki jako kredytodawcy oraz Agencja Rozwoju Przemysłu jako pożyczkodawca.

Firmy ubezpieczeniowe Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Axa, Credendo – Excess & Surety, Towarzystwo Ubezpieczeń Generali, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia, Powszechny Zakład Ubezpieczeń oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Uniqua wystawiły nowe gwarancje wadialne i dobrego wykonania robót/usunięcia wad i usterek.

Agencja Rozwoju Przemysłu zgłosiła udział w dokapitalizowaniu spółki poprzez objęcie obligacji zamiennych na wyemitowane właśnie akcje serii A i B spółki.

Hiszpańska grupa Comsa, która ma ponad 31 proc. akcji w Trakcji PRKiI, udzieliła tej firmie pożyczki. Comsa Corporación to druga co do wielkości w Hiszpanii firma z branży infrastruktury i usług inżynieryjnych.

Otrzymane środki Trakcja PRKiI przeznaczy na uregulowanie zobowiązań, udzielanie pożyczek wewnątrzgrupowych oraz płynne finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. W 2019 r. firma podpisała kontrakty warte prawie 413 mln zł zaś, za na podpisanie czekają kolejne wygrane przetargi za ok. 686 mln zł.

– Opracowaliśmy jeden z największych i najbardziej wszechstronnych programów restrukturyzacji finansowej wdrożonych w firmach budowlanych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Przygotowanie i realizacja zadania była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu instytucji finansowych oraz naszych pracowników. Pomyślny wynik prac potwierdził solidne fundamenty Grupy Trakcja oraz wysokie zaufanie, jakim obdarzają nas interesariusze. Jestem przekonany, że wypracowany program może stać się modelowym rozwiązaniem dla innych firm. Nowe instrumenty finansowe pozwolą nam na podpisanie kolejnych przetargów, przyspieszenie robót na kontraktach oraz intensyfikację akcji ofertowej w nowych postępowaniach – skomentował Marcin Lewandowski, prezes Trakcji PRKiI.

Kancelaria Dentons poinformowała „Rynek Prawniczy”, iż w procesie restrukturyzacji oraz emisjii akcji przez Trakcję  PRKiI doradzała firmie Comsa. Obsługą kierował partner Jakub Celiński, kierujący praktyką rynków kapitałowych w Europie, a wykonywali ją m.in. counsels Piotr Nerwiński i Michał Wasiak oraz associate Łukasz Błaszczak.

Kancelaria White & Case potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, iż doradzała w procesie restrukturyzacji firmom ubezpieczeniowym. Obsługę wykonywali partner Tomasz Ostrowski, partner lokalna Aneta Urban, associate Anna Pawelec i associate trainee Mariusz Bujacz.

Kancelaria Clifford Chance potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, iż doradzała Agencji Rozwoju Przemysłu.

Kancelaria Elżanowski Cherka & Wąsowski poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała ARP – jej prawnicy uczestniczyli w negocjacjach i w przygotowywaniu i analizie dokumentacji.

Kancelaria Allen & Overy poinformowała w Internecie, że była doradcą banków kredytujących Trakcję PRKiI „w związku ze zmianą warunków zadłużenia oraz udzieleniem nowego finansowania”.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl