Clifford Chance i White & Case w listach zastawnych banku hipotecznego

764

Kancelaria Clifford Chance doradzała mBankowi Hipotecznemu przy aktualizacji ustanowionego w 2017 r. międzynarodowego programu emisji hipotecznych listów zastawnych na rynek zagraniczny do kwoty trzech miliardów euro. Kancelaria White & Case była doradcą niemieckiego Commerzbanku, który jest właścicielem mBanku w Polsce i należącego do niego mBanku Hipotecznego, oraz głównym koordynatorem programu emisji.

Listy zastawne to uregulowane ustawą o listach zastawnych i bankach hipotecznych z 1997 r. dłużne papiery wartościowe, których emitent zobowiązuje się wobec uprawnionego do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych. Świadczenie takie polega na wypłacie odsetek i wykupie listów zastawnych w sposób i w terminach określonych w warunkach emisji. Do emisji listów zastawnych uprawnione są jedynie specjalistyczne banki hipoteczne.

Prospekt emisyjny mBanku Hipotecznego został 6 lipca 2017 r. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Sektora Finansowego w Luksemburgu w celu dopuszczenia do obrotu na tamtejszej giełdzie papierów wartościowych listów zastawnych w formacie dostosowanym do standardów europejskich.

Dwa lata później, 11 lipca 2019 r., ta sama luksemburska Commission de Surveillance du Secteur Financier zatwierdziła prospekt emisyjny aktualizujący program mBanku Hipotecznego emisji listów zastawnych na rynkach międzynarodowych.

Łączna wartość programu opiewa na 3 mld euro, a wartość jednego listu zastawnego wynosi minimum 100 tys. euro. W ramach programu listy mogą być emitowane w dowolnej walucie.

W kwietniu 2018 r. mBank Hipoteczny poinformował, iż w debiutanckiej emisji zagranicznej listów zastawnych uplasował na eurorynku papiery o wartości 300 mln euro ze stałym kuponem w wysokości 1,073 proc. oraz siedmioletnim terminem zapadalności.

– Emisje listów zastawnych na rynki zagraniczne są szansą dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Banki – pozyskując finansowanie z listów zastawnych – podnoszą swoją zdolność do udzielania kredytów na finansowanie nieruchomości w Polsce – komentował wówczas Krzysztof Dubejko, dyrektor Departamentu Skarbu w mBanku Hipotecznym.

mBank Hipoteczny należy do grupy mBanku. Działa od 1999 r., jest największym bankiem hipotecznym w Polsce pod względem wielkości aktywów. Finansuje inwestycje komercyjne na rynku nieruchomości, w tym budynki biurowe, centra i obiekty handlowe, hotele, magazyny, osiedla mieszkaniowe i domów jednorodzinnych. We współpracy z mBankiem udziela hipotecznych kredytów mieszkaniowych. Listy zastawne emituje od 2000 r., gdy jako pierwszy wprowadził je na polski rynek kapitałowy po wojnie. Są podstawowym źródłem refinansowania jego działalności kredytowej.

Głównym udziałowcem mBanku jest niemiecki Commerzbank, posiadacz ok. 70 proc. jego akcji. We wrześniu 2019 r. Commerzbank wystawił na sprzedaż wszystkie swoje akcje mBanku.

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, mBankowi Hipotecznemu przy aktualizacji prospektu dotyczącego międzynarodowego programu emisji hipotecznych listów zastawnych doradzała kancelaria Clifford Chance.

Kancelaria White & Case poinformowała „Rynek Prawniczy”, że była doradcą prawnym Commerzbanku – aranżera i dealera emisji listów zastawnych na rynkach międzynarodowych, przy aktualizacji prospektu dotyczącego programu mBanku Hipotecznego. Obsługę wykonywali partner Marcin Studniarek, counsel Bartosz Smardzewski, associates Dawid Książek i Adam Gao z warszawskiego biura kancelarii wraz z prawnikami z biur we Frankfurcie i Londynie.

Przy ustanowieniu programu w 2017 r. mBankowi Hipotecznemu doradzała kancelaria Hogan Lovells – prawnicy z biur w Warszawie i Londynie.

Kancelaria White & Case była wówczas doradcą banków Commerzbank (główny aranżer oraz dealer emisji), Erste Group Bank, J.P. Morgan Securities, Landesbank BadenWürttemberg, Société Générale Corporate & Investment Banking (dealerzy).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl