Powakacyjne rekrutacje w kancelarii NGL Legal

2001

Od października 2019 r. nowym wspólnikiem i partnerem w kancelarii NGL Legal jest Paweł Sawicki, który przyszedł z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, a stanowisko counsel objął Jan Kieszczyński, który przedtem był prawnikiem kancelarii Kocur i Wspólnicy.

We wrześniu 2019 r. nowymi wspólnikami i partnerami w NGL Legal zostali Tomasz Ciećwierz, który przeszedł z kancelarii Allen & Overy, oraz Aleksandra Woś, specjalistka od podatków.

O tych transferach poinformowała „Rynek Prawniczy” kancelaria NGL Legal.

Paweł Sawicki w kancelarii Sołtysiński Kawecki &Szlęzak zajmował stanowisko senior counsel. W NGL Legal jest odpowiedzialny za rozwój praktyk prawa karnego gospodarczego i śledztw (White Collar & Investigations) oraz cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępstw (Cybersecurity & Cybercrime). Specjalizuje się w prawie karnym, przede wszystkim karnym gospodarczym, reprezentacji stron w postępowaniach sądowych i prowadzeniu firmowych postępowań wyjaśniających w związku z korupcją, oszustwami, nadużyciami uprawnień i działaniami na szkodę spółek. Występuje jako obrońca w procesach karnych, reprezentuje także pokrzywdzonych, głównie firmy, które padły ofiarą nadużyć. Doradza w sprawach z zakresu compliance oraz bezpieczeństwa cyfrowego w firmach.

Wcześniej przez 10 lat pracował w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Przedtem przez ponad 1,5 roku był prawnikiem w firmie CI Games produkującej gry komputerowe, a przez ponad dwa lata – w firmie Altkom Akademia zajmującej się szkoleniami informatycznymi.

Jest adwokatem od 2010 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2004).

Jan Kieszczyński w kancelarii Kocur i Wspólnicy zajmował stanowisko partnera. W NGL Legal przystąpił do zespołu rozwiązywania sporów. Zajmuje się obsługą procesów sądowych, sporów arbitrażowych, postępowań egzekucyjnych. Pracował dla firm z branż nieruchomości, budownictwa, finansów.

Wcześniej przez pięć lat był prawnikiem specjalizującej się w sporach sądowych i arbitrażowych kancelarii Kocur i Wspólnicy. Przedtem przez ponad 2,5 roku pracował w kancelarii Woźniak Kocur, a przez ponad pół roku w kancelarii Salans.

Jest  adwokatem od 2015 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2011).

Tomasz Ciećwierz w Allen & Overy zajmował stanowisko senior associate. Przystąpił do praktyki korporacyjnej NGL Legal. Specjalizuje się w obsłudze fuzji i przejęć, w tym z udziałem funduszy private equity. Doradzał przy transakcjach prywatnych i publicznych, na akcjach i aktywach, przy sprzedaży, konsolidacji i podziałach przedsiębiorstw, wykupach menedżerskich, przy tworzeniu przedsięwzięć joint venture, restrukturyzacjach korporacyjnych. Pracował dla instytucji finansowych, banków, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, doradzając w kwestiach transakcyjnych i regulacyjnych.

Wcześniej przez prawie osiem lat był prawnikiem kancelarii Allen & Overy. Przedtem prawie trzy lata pracował w kancelarii Schoenherr.

Jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (2007) oraz szkoły prawa Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku (2011).

Aleksandra Woś przystąpiła do praktyki podatkowej kancelarii. Jest doradcą podatkowym. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Doradza przy transgranicznych i transakcyjnych aspektach opodatkowania. Reprezentuje także strony postępowań podatkowych. Pracuje dla firm produkcyjnych, z branży technologicznej i sektora nieruchomości.

Wcześniej przez prawie 1,5 roku pracowała w firmie doradztwa podatkowego Advicero Nexia, przez rok w firmie konsultingowej Deloitte, przez cztery lata w firmie konsultingowej PwC. Przedtem przez kilka lata pracowała kancelarii BSJP oraz w firmie doradztwa podatkowego MDDP.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl