Plebiscyt „Rynku Prawniczego” na Transakcję Roku 2022 rozstrzygnięty

1221
(www.pixabay.com)

Transakcję Roku 2022 obsługiwały kancelarie Linklaters i White & Case.

Emisja dolarowych obligacji Skarbu Państwa na rynek amerykański – tę transakcję wybrali czytelnicy „Rynku Prawniczego” spośród 20 umieszczonych na liście do głosowania. W tym roku pierwsze miejsce w plebiscycie zdobyła transakcja na dłużnych papierach wartościowych, drugie – fuzja, a trzecie – przejęcie.

Był to już siódmy doroczny plebiscyt „Rynku Prawniczego” na Transakcję Roku.

Złoty medal

Emisje pięcio- i dziesięcioletnich obligacji, nominowanych w dolarach amerykańskich (każda po 1,5 mld), przeprowadzono w listopadzie 2022 r., na podstawie programu emisji obligacji na rynku amerykańskim (SHELF), zatwierdzonego przez tamtejszą Komisję Papierów Wartościowych. Poprzednio polskie obligacje były w Stanach Zjednoczonych sprzedawane w 2016 r. W konsorcjum organizującym ubiegłoroczną emisję były banki: BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, Santander i Société Générale.

Ministerstwu Finansów przy emisji obligacji Skarbu Państwa doradzała kancelaria White & Case. Kancelaria Linklaters doradzała bankom organizującym ich sprzedaż.

Srebrny puchar

Drugie miejsce w plebiscycie zdobyła transakcja połączenia Polskiego Koncernu Naftowego Orlen z firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Połączenie zostało przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku PGNiG na PKN Orlen, przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego tej drugiej firmy, w drodze emisji ponad 0,5 mld akcji połączeniowych o wartości 668 mln zł, które objęli dotychczasowi akcjonariusze PGNiG. Stali się w ten sposób akcjonariuszami Orlenu, otrzymując w zamian za jedną akcję PGNiG 0,0925 akcji połączeniowej.

Kancelaria Rymarz Zdort (od 2023 r. działa pod nazwa Rymarz Zdort Maruta) doradzała w transakcji i Orlenowi i PGNiG. Jako doradca Orlenu świadczyła usługi prawne dotyczące oferty publicznej akcji połączeniowych, w tym przy opracowaniu tzw. dokumentu wyłączeniowego. Jako doradca PGNiG doradzała tej firmie przy uzgadnianiu planu połączenia z Orlenem. Kancelaria SMM Legal doradzała Orlenowi w postępowaniu przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie uzyskania zgody na połączenie z PGNiG. We współpracy z Rymarz Zdort doradzała Orlenowi przy przeprowadzeniu oferty publicznej akcji połączeniowych, w takich kwestiach jak projekty uchwał organów spółki, wnioski do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o rejestrację tych akcji i do Giełdy Papierów Wartościowych o wprowadzenie ich do obrotu. Kancelaria Bird & Bird była doradcą PGNiG w postępowaniu antymonopolowym przed UOKiK. Kancelaria SSW Pragmatic Solutions doradzała PGNiG przy połączeniu z Orlenem w kwestiach dotyczących  działalności wydobywczej tej pierwszej firmy. Kancelaria White & Case świadczyła usługi prawne Bankowi Handlowemu, który pośredniczył w ofercie publicznej akcji połączeniowych. Kancelaria RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy obsługiwała od strony prawnej walne zgromadzenia akcjonariuszy obu spółek, które wyraziły zgodę na fuzję.

Brązowa statuetka

Trzecie miejsce na podium przypadło transakcji przejęcia przez polską firmę spożywczą Maspex firmy CEDC International, która prowadziła w Polsce działalność w branży alkoholowej, od firmy Roust Corporation, należącej do rosyjskiego biznesmena Rustama Tariko. Akwizycja objęła zakłady produkcyjne i pracowników wraz z prawami do wszystkich marek alkoholu oferowanych przez CEDC. W wyniku transakcji Maspex stał się liderem rynku wódki w Polsce i powiększył swoje portfolio o znane wódki kolorowe i czyste – Soplicę, Żubrówkę, Absolwent. Cena zakupu wyniosła 4 mld zł. W części sfinansowało go Maspeksowi konsorcjum czterech banków, w tym BNP Paribas Bank Polska, PKO Bank Polski oraz ING Bank Śląski.

Kancelaria Rymarz Zdort doradzała Maspeksowi, Roust Corporation – amerykańska kancelaria Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Kancelaria White & Case doradzała bankom.

Rok ubiegły podsumowany

Plebiscytem na najważniejszą, największą, najciekawszą transakcję „Rynek Prawniczy” podsumował rok 2022. Był to ostatni rok pandemii, który obfitował w duże, interesujące i pionierskie wydarzenia na krajowym rynku usług prawnych. Pojęcie „transakcji” zdefiniowaliśmy umownie, albowiem chodziło nam o  jak najszerzej pojęte operacje i sprawy prawne czy przedsięwzięcia, przy których doradzali prawnicy. Redakcja portalu wytypowała do wyboru typowe transakcje przejęć przedsiębiorstw, w tym wielkie fuzje paliwowe, ale również kredyt, emisję obligacji, akcji, przedsięwzięcia infrastrukturalne, restrukturyzację banku, sekurytyzację wierzytelności, kontrakty zbrojeniowe, deale na nieruchomościach czy międzypaństwowy spór prawnosądowy.

Transakcje Roku 2022 – lista rankingowa według liczby otrzymanych głosów (i kancelarie obsługujące)

Miejsca 9 i 12 ex aequo – jednakowa liczba głosów. Kancelarie w każdej transakcji wymieniane są alfabetycznie; pogrubioną czcionką nazwy kancelarii z Polski.

 1. Emisja dolarowych obligacji Skarbu Państwa na rynek amerykański

Ministerstwo Finansów wyemitowało pięcio- i dziesięcioletnie obligacje na łączną kwotę 3 mld dolarów – równowartość ponad 12,3 mld zł.

Kancelarie doradzające: Linklaters; White & Case

 1. Połączenie Polskiego Koncernu Naftowego Orlen z firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

W rezultacie tej i poprzednich megafuzji, z paliwową firmą Lotos i energetyczną firmą Energa, powstała największa w Europie Środkowej grupa paliwowo-energetyczna, która pod względem przychodów jest wśród 150 firm na świecie.

Kancelarie doradzające: Bird & Bird; RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy; Rymarz Zdort; SMM Legal Maciak Mataczyński Czech; SSW Pragmatic Solutions; White & Case.

 1. Przejęcie przez polską firmę spożywczą Maspex firmy alkoholowej CEDC od firmy Roust Corporation

Maspex za 4 mld zł kupił producenta znanych polskich marek wódki – Soplicy, Żubrówki, Absolwenta, od firmy należącej do rosyjskiego biznesmena Rustama Tariko.

Kancelarie doradzające: Rymarz Zdort; Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom; White & Case (finansowanie)

*****

 1. Przejęcie przez francuską firmę telekomunikacyjną Iliad firmy UPC od amerykańskiej firmy Liberty Global

Właściciel sieci telefonii komórkowej Play za 7 mld zł kupił działającego w Polsce operatora telewizji kablowej.

Kancelarie doradzające: Bredin Prat; Sołtysiński Kawecki & Szlęzak; White & Case; Allen & Overy (finansowanie); Norton Rose Fulbright (finansowanie)

 1. Kontrakty Agencji Uzbrojenia z południowokoreańskimi firmami Hanwha Defense i Korea Aerospace Industries na zakup samobieżnych haubic i samolotów bojowych

Umowy obejmują zakup łącznie 672 haubic gąsienicowych K9, w tym pierwsza umowa wykonawcza – 212 haubic za równowartość ponad 9 mld zł, oraz 48 samolotów FA-50 – za równowartość 12,4 mld zł.

Kancelaria doradzająca: White & Case

 1. Przejęcie Grupy Lotos przez Polski Koncern Naftowy Orlen

Samemu procesowi fuzji dwóch podmiotów towarzyszyły rozliczne umowy zbycia i nabycia udziałów i aktywów z rozmaitymi firmami, związane z realizacją tzw. środków zaradczych, wymuszonych przez Komisję Europejską dla zagwarantowania konkurencji na rynku paliw i produktów ropopochodnych w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Kancelarie doradzające:  SMM Legal Maciak Mataczyński Czech; Rymarz Zdort (Weil, Gotshal & Manges); Allen & Overy; Andersen; Baker McKenzie; Clifford Chance; CMS; CSW Więckowska i Partnerzy; DLA Piper; Greenberg Traurig; Marek Partners; RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy; Gide Loyrette Nouel; Euclid Law; White & Case.

 1. Syntetyczna sekurytyzacja wierzytelności mBanku przez holenderski fundusz emerytalny PGGM 

Była to transakcja transferu na inwestora części ryzyka obejmującego największy w Europie Środkowo-Wschodniej portfel kredytów korporacyjnych oraz udzielonych przez bank małym i średnim przedsiębiorstwom o łącznej wartości 8,9 mld zł.

Kancelarie doradzające: Clifford Chance; Linklaters 

 1. Budowa przez duńską firmę Energinet i polską Gaz-System podmorskiego gazociągu Baltic Pipe

Ukończona inwestycja, która kosztowała równowartość prawie 7,2 mld zł, umożliwia transport gazu ziemnego wydobywanego na norweskim szelfie Morza Północnego poprzez gazociąg na dnie tego morza, duński system przesyłowy i gazociąg na dnie Morza Bałtyckiego do polskiego systemu przesyłowego.

Kancelarie doradzające: CMS; Dentons; Domański Zakrzewski Palinka; Holst; Kochański & Partners; SDZ Legal Schindhelm; SWS Strykowski Wachowiak; WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr; Norton Rose Fulbright (finansowanie)

 1. Sprzedaż przez amerykański fundusz infrastrukturalny Astatine Investment Partners firmy Emitel brytyjskiemu funduszowi infrastrukturalnemu Cordiant Digital Infrastructure

Firma Emitel, największy w Polsce operator sygnału radiowo-telewizyjnego i właściciel nadajników i anten, została sprzedana za równowartość 1,9 mld zł.

Kancelarie doradzające: Allen & Overy; Dentons; Linklaters

 1. Nabycie przez południowoafrykańską firmę inwestycyjną NEPI Rockcastle galerii handlowej Forum Gdańsk od amerykańskiej firmy inwestycyjnej Blackstone

To największy – o równowartości 1,2 mld zł – pod względem wartości zakup pojedynczego aktywa na rynku handlowym w Europie Środkowo-Wschodniej.

Kancelarie doradzające: Greenberg Traurig; Linklaters; Simpson Thacher & Bartlett

 1. Sprzedaż przez polską firmę biotechnologiczną Scope Fluidics spółki Curiosity Diagnostics amerykańskiej firmie Bio-Rad Laboratories  

To jedna z pierwszych skutecznych komercjalizacji analitycznej technologii biomedycznej – spółkę, która rozwinęła system wykrywania infekcji bakteryjnych i wirusowych za pomocą testów genetycznych, sprzedano za równowartość 0,7 mld zł.

Kancelarie doradzające: Deloitte Legal; Wardyński i Wspólnicy

 1. Prywatna oferta akcji nowej emisji PGE Polskiej Grupy Energetycznej w celu podwyższenia kapitału zakładowego

Wartość emisji przeznaczonej na finansowanie transformacji energetycznej wyniosła 3,2 mld zł, z tego Skarb Państwa, kontrolujący PGE, kupił akcje za 2,5 mld zł.

Kancelarie doradzające: DWF; Rymarz Zdort 

 1. Przymusowa restrukturyzacja zagrożonego upadłością Getin Noble Banku przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Procedurę wszczęto ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową banku przy zastosowaniu specjalnie utworzonej instytucji bankowej  powołanej przez BFG i spółkę utworzoną przez osiem największych banków w Polsce – przeznaczono na to 10,3 mld zł.

Kancelaria doradzająca: Rymarz Zdort

 1. Sprzedaż przez amerykańską firmę MetLife działalności ubezpieczeniowej w Polsce holenderskiej firmie finansowej NN Group

NN Group przejęła biznes ubezpieczeniowy MetLife w Polsce i Grecji, a wartość tej transakcji oszacowano na 584 mln euro.

Kancelarie doradzające: CMS; De Brauw Blackstone Westbroek; Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

 1. Akwizycja przez niemiecką firmę deweloperską TAG Immobilien firmy deweloperskiej Robyg od firmy Goldman Sachs International

Spółka Bricks Acquisitions, kontrolowana przez globalną firmę bankowości inwestycyjnej, za 2,5 mld zł sprzedała działającego w Polsce dewelopera mieszkaniowego – była to największa transakcja w historii polskiej branży deweloperskiej.

Kancelarie doradzające: Greenberg Traurig; Noerr; Rymarz Zdort

 1. Sprzedaż przez firmę deweloperską Develia budynku Sky Tower we Wrocławiu firmie Adventum Group

Najwyższy wrocławski i jeden z najwyższych w Polsce drapacz chmur (206 m bez anteny) sprzedano firmie węgierskich inwestorów za równowartość 0,4 mld zł.

Kancelarie doradzające:  Act Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Partnerzy; Dentons

 1. Zakup przez firmę Google Poland dwóch biurowców kompleksu The Warsaw HUB od belgijskiej firmy deweloperskiej Ghelamco

To największa pojedyncza transakcja biurowa w historii polskiego rynku nieruchomości – o równowartości ponad 2,8 mld zł.

Kancelarie doradzające: Baker McKenzie; Dentons; Rymarz Zdort 

 1. Zakończenie międzypaństwowego czesko-polskiego sporu o działalność Kopalni Węgla Brunatnego w Turowie

Spór o kopalnię, należącą do firmy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, toczył się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nakazał wstrzymać wydobycie węgla, i zakończył  porozumieniem międzypaństwowym i wypłatą Czechom rekompensaty o równowartości 0,2 mld zł oraz wycofaniem skargi przeciwko Polsce z TSUE.

Kancelaria doradzająca: Domański Zakrzewski Palinka

 1. Umowa Agencji Uzbrojenia z europejską firmą Airbus Defence and Space na dostawę dwóch satelitów zwiadowczych

Kontrakt o równowartości ok. 2,7 mld zł obejmuje m.in. opracowanie, produkcję, wystrzelenie i dostarczenie na orbitę dwóch optoelektronicznych satelitów rozpoznawczych oraz przygotowanie naziemnej stacji odbiorczej w Polsce.

Kancelaria doradzająca: Clifford Chance

 1. Kredyt klubu kredytodawców dla firmy Baltic Hub na budowę trzeciego terminala kontenerowego w porcie w Gdańsku

Dziesięć instytucji finansowych udzieliło kredytu o równowartości 4 mld zł na rozbudowę głębokowodnego portu w Gdańsku należącego do konsorcjum Polskiego Funduszu Rozwoju, singapurskiej firmy PSA International i australijskiego funduszu IFM Investors.

Kancelarie doradzające: Allen & Overy; Clifford Chance

W plebiscycie „Rynku Prawniczego” czytelnicy portalu w głosowaniu e-mailowym wybierali Transakcję Roku, ale tak naprawdę chodziło o wskazanie konkretnych kancelarii, które obsługiwały te z nich, które zostały wybrane. Zwykle pozostają one w cieniu, ale teraz zostały zeń wydobyte. To one są zwycięzcami.

Za udział w naszej „zabawie na serio” wszystkim uczestnikom pięknie dziękujemy.

Tutaj wyniki plebiscytu z roku 2022:

Plebiscyt „Rynku Prawniczego” na Transakcję Roku 2021 rozstrzygnięty

Tutaj wyniki plebiscytu z roku 2021:

Tutaj wyniki plebiscytu z roku 2020:

Tutaj wyniki plebiscytu z roku 2019:

Tutaj wyniki plebiscytu z roku 2018:

Tutaj wyniki plebiscytu z roku 2017:

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl