Trio kancelarii w finale sprzedaży krajowych nadajników radiowo-telewizyjnych

858
(/www.emitel.pl)

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelarie Linklaters i Dentons doradzały amerykańskiej firmie funduszy infrastrukturalnych Astatine Investment Partners (do kwietnia 2022 r. działała jako Alinda Capital Partners) przy sprzedaży firmy Emitel brytyjskiej firmie funduszy infrastrukturalnych Cordiant Digital Infrastructure, której doradzała kancelaria Allen & Overy.

O sfinalizowaniu transakcji poinformowano 17 listopada 2022 r. Umowę sprzedaży firmy Emitel, największego w Polsce operatora sygnału radiowo-telewizyjnego infrastrukturalne fundusze inwestycyjne Alinda Capital Partners i Cordiant Digital Infrastructure podpisały w styczniu 2022 r. Podano wtedy, że wartość transakcji to 352 mln funtów (dziś po kursie  NBP to równowartość 1 mld 899 mln 40 tys. zł).

Przez cały niemal rok trwały procedury uzyskania niezbędnych zgód regulacyjnych na transakcję: od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także, ponieważ Emitel jest strategiczną firmą w państwie od ministra aktywów państwowych (w czerwcu) i ministra spraw wewnętrznych (dosłownie kilka dni temu).

Amerykański fundusz Alinda przejął firmę pod koniec 2013 r. od innego funduszu, brytyjskiego Montagu Private Equity. Wartości tego przejęcia nie ujawniono, lecz eksperci szacowali ją na 3-3,4 mld zł. Montagu przejął Emitela od Telekomunikacji Polskiej w 2011 r. za 1,7 mld zł.

Emitel jest właścicielem i operatorem ogólnopolskiej infrastruktury, która pozwala nadawcom telewizyjnym i radiowym przekazywać sygnał do niemal wszystkich gospodarstw domowych w Polsce, od 2013 r. nie tylko analogowo, lecz także cyfrowo (w standardzie emisyjnym DVB-T). Infrastruktura nadawcza firmy służy także do przesyłania sygnału telefonii komórkowej. To pięć ogólnopolskich tzw. multipleksów oferujących 29 darmowych kanałów telewizyjnych, 570 masztów emisyjnych, systemy antenowe, sieć Internetu rzeczy oraz sieci światłowodowe.

Cordiant Digital to notowany na londyńskiej giełdzie fundusz private equity inwestujący w infrastrukturę gospodarki cyfrowej – centra danych, sieci światłowodowe oraz obiekty emisyjne i wieże telekomunikacyjne w Wielkiej Brytanii, Europie i Ameryce Północnej. Zarządza aktywami wartymi ok. 3,4 mld dol. Inwestuje na zasadzie „kup, buduj i rozwijaj” w długoterminowym horyzoncie zaangażowania kapitału, co umożliwia spółkom portfelowym realizację długoterminowych planów rozwojowych. Firma wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zespołu ekspertów i menedżerów z branży telekomunikacyjnej, a także specjalistów private equity z doświadczeniem w dziedzinie technologii cyfrowych. Jej klienci to firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne i firmy zarządzające majątkami osób prywatnych.

Astatine Investment Partners (wcześniej Alinda Capital Partners) działa od 2005 r. Jest jedną z największych na świecie firm private equity inwestujących w przedsięwzięcia związane z infrastrukturą. Wartość zaangażowanych w różne projekty środków to ponad 8 mld dolarów. Spółki portfelowe Astatine działają w 50 stanach USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii. Inwestorami Astatine są głównie fundusze emerytalne firm z sektora publicznego i prywatnego.

– Chcielibyśmy podziękować polskiemu rządowi za wsparcie tej transakcji i zaufanie, jakie okazał Cordiant Digital Infrastructure. Emitel to wspaniała firma o dużym potencjale, która jest liderem w obszarze zrównoważonego rozwoju – oświadczył Steven Marshall kierujący projektami infrastruktury cyfrowej w Cordiant Digital. 

– Emitel jest nie tylko wiodącym operatorem naziemnej sieci nadawczej i jednym z kluczowych podmiotów na rynku infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce. Systematycznie inwestujemy także w rozwój nowoczesnych systemów łączności bezprzewodowej, które napędzają gospodarkę i rozwiązania Internetu rzeczy. Jestem przekonany, że doświadczenie inwestycyjne oraz know-how Cordiant Digital pozwolą nam przyspieszyć rozwój biznesu i wykorzystać pojawiające się szanse rynkowe, takie jak rozwój kluczowych technologii smart city. Chciałbym podziękować naszemu dotychczasowemu akcjonariuszowi – Astatine Investment Partners – za wsparcie w realizacji strategii Emitela i bardzo dobrą współpracę w ciągu ostatnich siedmiu lat –stwierdził Andrzej J. Kozłowski, prezes Emitela.

Kancelaria Linklaters potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała Alinda Capital Partners (dziś Astatine Investment Partners) przy sprzedaży spółki Emitel. Obsługę wykonywali prawnicy z biura luksemburskiego, a w zakresie aspektów polskich doradzali partner Marcin Schulz, senior associates  Piotr Hurkała, Anna Zmitrowicz.

W 2013 r. kancelaria doradzała Alinda przy zakupie Emitela od Montagu.

Kancelaria Dentons poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała w polskich aspektach transakcji, w tym w kwestiach regulacyjnych. Obsługę wykonywali partner Piotr Dulewicz, managing counsel  Marceli Kasperkiewicz.

Kancelaria Allen & Overy potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała w transakcji Cordiant Digital Infrastructure. Obsługę wykonywali prawnicy z biur w Warszawie i Londynie.

W 2011 r. kancelaria doradzała Montagu przy zakupie Emitela od Orange.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl