Lewcio & Marciniak Kancelaria Prawna partnerem w projektach społecznych

100
(www.pixabay.com)

Kancelaria Prawna Lewcio & Marciniak podjęła współpracę z Fundacją Mecenat, która realizuje szereg projektów mających na celu szerzenie świadomości prawnej wśród społeczeństwa, rozwój polskiej kultury i sztuki, a także wsparcie prawne artystów i twórców, w szczególności w zakresie ochrony praw autorskich.

W ramach działań rozwijających szerzenie wiedzy prawniczej wśród młodych ludzi mamy zaszczyt poinformować o rozpoczęciu projektu Kancelarii Prawnej Lewcio & Marciniak i Fundacji Mecenat z LXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie. W jego ramach, w dniu 14 października 2022 roku został przeprowadzony w ww. liceum wykład otwarty pt. „Teoria prawa karnego materialnego z elementami zagadnień procesowych”, który spotkał się z szerokim zainteresowaniem wśród młodzieży.

Natomiast już w drugiej połowie listopada 2022 r. odbędzie się w LXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie konkurs z historii państwa i prawa polskiego, zawierający zagadnienia omawiane na studiach prawniczych po to, aby przekazać młodym ludziom namiastkę materiału ze studiów prawniczych i pomóc im w świadomym podjęciu decyzji o przyszłej ścieżce zawodowej.

Nadzór merytoryczny nad konkursem objął warszawski zespół kancelarii Lewcio & Marciniak, nadzorowany przez adw. Marcina Lewcio, partnera kancelarii specjalizującego się w obszarze prawa karnego gospodarczego i skarbowego, procesu inwestycyjnego oraz sporach sądowych.

Materiał kancelarii Lewcio & Marciniak