DWF i Rymarz Zdort w megaemisji akcji na finansowanie energetycznej rewolucji

643

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria DWF doradzała firmie PGE Polska Grupa Energetyczna przy przeprowadzeniu prywatnej oferty akcji nowej emisji. Kancelaria Rymarz Zdort doradzała Biuru Maklerskiemu PKO BP, które było menedżerem oferty.

W kwietniu 2022 r., kontrolowana przez Skarb Państwa, firma PGE Polska Grupa Energetyczna przeprowadziła prywatną subskrypcję nowo emitowanych akcji serii E w celu podwyższenia kapitału zakładowego. Emisja była skierowana do wybranych inwestorów. Proces przyspieszonej budowy księgi popytu przeprowadzono 6 i 7 kwietnia 2022 r. Wyemitowano prawie 374 mln akcji o wartości nominalnej 8 zł 55 gr. Oznacza to wartość oferty w kwocie 3 mld 197,3 mln zł. Akcje objęło 141 podmiotów na podstawie 98 umów objęcia, w tym Skarb Państwa – akcje o wartości emisyjnej ok. 2,5 mld zł, otwarte fundusze emerytalne – o wartości ok. 450 mln zł, a pozostali inwestorzy – warte ok. 250 mln zł.

Pozyskane z emisji pieniądze PGE przeznaczy na inwestycje w trzech dziedzinach: na modernizację sieci przesyłowych, która ma umożliwić przyłączanie nowych „zielonych” mocy, na rozwój odnawialnych źródeł energii oraz na rozwój niskoemisyjnych źródeł wytwarzania energii i ciepła (tzw. dekarbonizacja).

W umowie inwestycyjnej, którą PGE podpisała ze Skarbem Państwa, głównym nabywcą akcji, firma zobowiązała się do wydatkowania środków z ich sprzedaży zgodnie z przedstawionymi celami emisji. Umowa  reguluje konsekwencje naruszenia tych zobowiązań w postaci obowiązku zwrotu pieniędzy, zapłaty kar umownych lub kwot gwarancyjnych. Nabycie akcji przez państwo ma być sfinansowane wkładem pieniężnym pochodzącym z Funduszu Reprywatyzacji.

Biuro Maklerskie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego było globalnym koordynatorem, zarządzającym księgą popytu oraz agentem oferującym akcje.

PGE Polska Grupa Energetyczna to kontrolowana przez państwo spółka giełdowa będąca jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PGE, która jest największym pod względem przychodów przedsiębiorstwem energetycznym w Polsce. Posiada m.in. dwie kopalnie węgla brunatnego Bełchatów i Turów, elektrownie na węgiel kamienny i brunatny, elektrociepłownie, elektrownie wodne i wiatrowe. Dostarcza prąd 5,4 milionom klientów obejmując zasięgiem sieci 40 proc. powierzchni Polski. Przed ostatnim podwyższeniem kapitału główny akcjonariusz, Skarb Państwa posiadał 57,39 proc. akcji PGE.

– W trakcie procesu pozyskania kapitału spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem inwestorów, również zagranicznych. Podpisaliśmy łącznie prawie 100 umów objęcia akcji, na podstawie których opłacone zostały zapisy na blisko 3,2 mld złotych, czyli tyle ile od początku planowaliśmy. Dziękuję za zaufanie, tym bardziej, że tak duża oferta została przez inwestorów objęta w niestabilnej sytuacji na rynkach finansowych oraz w trudnych warunkach geopolitycznych. Przed Grupą PGE czas intensywnych inwestycji – po naszej stronie leży teraz efektywne wykorzystanie tych środków – oświadczył Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że PGE przy przeprowadzeniu oferty akcji doradzała kancelaria DWF, która potwierdziła, że jej obsługa obejmowała strukturyzowanie transakcji, przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej oraz doradztwo korporacyjne i regulacyjne. Wykonywali ją partner lokalny Rafał Woźniak, partner zarządzający Michał Pawłowski, senior associate Mateusz Baszczyk z departamentu rynków kapitałowych.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że doradcą biura maklerskiego banku PKO BP, które koordynowało ofertę akcji PGE, była kancelaria Rymarz Zdort.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl