Duo kancelarii w sprzedaży Amerykanom krajowych testów PCR

394

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Deloitte Legal doradzała firmie biotechnologicznej Scope Fluidics przy sprzedaży spółki Curiosity Diagnostics amerykańskiej firmie Bio-Rad Laboratories Inc., której doradzała kancelaria Wardyński i Wspólnicy.

 W sierpniu 2022 r. polska firma biotechnologiczna Scope Fluidics sprzedała za 170 mln dolarów spółkę Curiosity Diagnostics, rozwijającą własny system genetycznej diagnostyki molekularnej, amerykańskiej firmie Bio-Rad Laboratories Inc. Cena za udziały wynosiła 100 mln dolarów, a dodatkowe płatności warunkowe – 70 mln dolarów, ewentualnie należne i płatne w trakcie realizacji umowy. To jedna z pierwszych skutecznych komercjalizacji analitycznej technologii biomedycznej. We wrześniu Scope Fluidics otrzymała ostatnią transzę 9,4 mln dolarów za Curiosity Diagnostics, której otrzymanie było uwarunkowane spłatą kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Curiosity Diagnostics opracowała technologię PCR|ONE do zautomatyzowanego wykrywania w czasie 20 minut infekcji bakteryjnych i wirusowych za pomocą testów genetycznych. Przejęcie spółki przez Bio-Rad Laboratories oznacza jej rozwój i daje szansę na sukces rynkowy. Scope Fluidics pozyskała dzięki transakcji doświadczenie w komercjalizacji medycznych innowacji oraz finansową i operacyjną bazę do rozwoju innej zaawansowanej już technologii biomedycznej, BacterOMIC, do zautomatyzowanego badania wrażliwości na antybiotyki, a także nowych projektów.

Reakcja łańcuchowa polimerazy (Polymerase Chain Reaction – PCR ) to, według Wikipedii, metoda powielania łańcuchów DNA w wyniku wielokrotnego podgrzewania i oziębiania próbki w warunkach laboratoryjnych. Technika ta została opracowana 1983 r. przez Kary’ego Mullisa, który w 1993 r. otrzymał za to nagrodę Nobla w dziedzinie chemii.

Scope Fluidics to polska firma zajmująca się biotechnologią medyczną. Opracowuje innowacyjne produkty z zakresu diagnostyki. Źródłem tych pomysłów jest współpraca lekarzy, personelu medycznego, kierowników projektów, inżynierów i naukowców. Firma powstała w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Koncepcja biznesowa i model działania Scope Fluidics  przewidują kolejno: opracowanie innowacyjnego projektu, jego rozwój w ramach spółki celowej, a następnie sprzedaż na rzecz globalnego podmiotu. Obecnie pracuje nad systemem BacterOMIC.

Bio-Rad Laboratories, Inc. to amerykańska firma zajmująca się opracowywaniem, produkcją i wprowadzaniem na rynek innowacyjnych produktów z zakresu biotechnologii i diagnostyki klinicznej. Założyło ją w 1952 r. małżeństwo  Davida i Alice Schwartz. Produkty Bio-Rad to instrumenty, oprogramowanie, materiały eksploatacyjne, odczynniki dotyczące biologii komórki, genetyki, białek. Ich odbiorcami są uniwersytety, instytucje badawcze, szpitale, firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne, a także laboratoria, placówki badania bezpieczeństwa żywności i jakości środowiska. Firma ma siedzibę w mieście Hercules w Kalifornii, zatrudnia ok. 7,9 tys. pracowników na całym świecie.

– Naszą pasją w Scope Fluidics jest tworzenie oryginalnych technologii odpowiadających na najważniejsze wyzwania w ochronie zdrowia. Technologię PCR|ONE przejęła amerykańska firma Bio-Rad Laboratories, globalny lider w obszarze technik molekularnych, toteż zespół Curiosity Diagnostics będzie mógł rozwinąć skrzydła – oświadczył Piotr Garstecki, prezes zarządu Scope Fluidics.

– Zespół Curiosity Diagnostics dołącza do grupy Clinical Diagnostics firmy Bio-Rad i będziemy mogli ściśle współpracować we wprowadzeniu na rynek nowej generacji szybkich systemów PCR – stwierdziła Dara Wright, wiceprezes Bio-Rad.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie Scope Fluidics doradzała w transakcji kancelaria Deloitte Legal, która podała na swojej witrynie internetowej, że jej obsługa obejmowała kompleksowe doradztwo przy przygotowaniu i negocjacjach dokumentacji prawnej transakcji oraz jej zamknięciu. Nadzorował ją partner Ryszard  Manteuffel,  kierował nią partner associate Robert Semczuk, a wykonywali także senior managing associate  Jakub Łabuz, associate  Błażej Badera.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie Bio-Rad Laboratories doradzała kancelaria Wardyński i Wspólnicy, która na swojej witrynie internetowej podała, że jej obsługa obejmowała wszystkie aspekty transakcji, w tym przeprowadzenie badania prawnego oraz przygotowywanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl