Nowi prawnicy DWF – transakcyjny i dwójka w zespole projektów infrastrukturalnych

1015

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, Radosław Biedecki, były partner zarządzający kancelarii Noerr, jest od listopada 2022 r. prawnikiem kancelarii DWF – zgodnie  z zapowiedzią kancelarii, która podała także w Internecie, że jej zespół projektów infrastrukturalnych zasilili w tymże roku Dominika Jędrzejczyk i Wojciech Szopiński.

(www.linkedin.com)

Radosław Biedecki zajmuje w DWF stanowisko senior counsel. Specjalizuje się w obsłudze transakcji nabywania i zbywania przedsiębiorstw i ich części (share i asset deal ), fuzji i joint ventures. Obsługiwał również transakcje na nieruchomościach handlowych, biurowych, mieszkaniowych, logistycznych (sporządzanie dokumentów, udział w negocjacjach, projekty inwestycyjne, umowy najmu). Pracował dla firm z branż przemysłu (motoryzacja, farmacja, spożywczy), rolnictwa, usług (telekomunikacja, handel, turystyka, transport).

Wcześniej przez ponad 5,5 roku kierował kancelarią Noerr. Przedtem  przez trzy lata był partnerem kancelarii DJBW Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy. Przez ponad osiem lat był partnerem kancelarii Biedecki Biedecki & Partnerzy. Przez dwa lata prowadził indywidualną kancelarię radcy prawnego, przez pięć był szefem działu prawnego w firmie Domy Towarowe Casino zarządzającej powierzchniami handlowymi, a przez trzy lata – prawnikiem w kancelarii Gide Loyrette Nouel.

Jest radcą prawnym, absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim (1996).

(www.linkedin.com)

Dominika Jędrzejczyk jest prawniczką kancelarii DWF od maja 2022 r. Przeszła z kancelarii Clifford Chance. Zajmuje stanowisko senior associate, takie samo, jakie zajmowała w Clifford Chance. Specjalizuje się w obsłudze sporów gospodarczych, w tym korporacyjnych, i dotyczących realizacji projektów infrastrukturalnych, w tym w reprezentacji i doradztwie dla stron sądowych i arbitrażowych sporów budowlanych. Pracowała dla firm z sektorów infrastruktury, przemysłu, energetyki doradzając przy przygotowywaniu i negocjowaniu kontraktów, zarówno na podstawie zamówień publicznych, jak i prywatnych.

Wcześniej przez trzy lata była prawniczką kancelarii Clifford Chance. Przedtem przez prawie cztery lata pracowała w kancelarii K&L Gates.

Jest adwokatem od 2020 r., absolwentką studiów prawniczych (2016), filologii angielskiej (2014) i nauk politycznych (2014) na Uniwersytecie Warszawskim.

(www.linkedin.com)

Wojciech Szopiński jest prawnikiem  kancelarii DWF od listopada 2022 r. Przeszedł z kancelarii CMS. Zajmuje stanowisko senior associate, takie samo, jakie zajmował w CMS. Specjalizuje się w krajowym i unijnym prawie ochrony środowiska, stosowaniu jego przepisów do realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych, energetycznych, transakcji na nieruchomościach i finansowych, fuzji i przejęć, zawierania umów. Doradza przy uzyskiwaniu pozwoleń administracyjnoprawnych, w kwestiach zagospodarowania przestrzennego. Reprezentuje strony postępowań przed sądami i urzędami w zakresie prawa ochrony środowiska.

Wcześniej przez ponad 4,5 roku był  prawnikiem kancelarii CMS. Przedtem przez ponad rok pracował w kancelarii Wardyński i Wspólnicy, przez dwa lata – w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

Jest radcą prawnym od 2019 r., absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2015).

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl