CMS i Wolf Theiss w europożyczce na rozwój metod wykrywania koronawirusa

185
(www.scopefluidics.com)

Kancelaria CMS doradzała polskiej medyczno-technologicznej firmie Scope Fluidics przy uzyskaniu pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, któremu doradzała kancelaria Wolf Theiss.

We wrześniu 2020 r. firma Scope Fluidics zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę pożyczki do 10 mln euro przeznaczonej na rozwój diagnostyki chorób zakaźnych, w tym wirusa wywołującego chorobę Covid-19. Finansowanie przewidziano w trzech ratach – po 4 mln euro i 3 mln euro (oprocentowanie 4 proc.) oraz 3 mln euro (oprocentowanie 3 proc.). Każda może zostać wypłacona przez 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. Firma jest zobowiązana zwrócić każda transzę jednorazowo po pięciu latach od jej wypłacenia. Dodatkowo bank będzie upoważniony do bezpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych spółki Scope Fluidics, upoważniających do objęcia akcji stanowiących do 4,5 proc. jej kapitału.

Pożyczka EBI wesprze wysiłki firmy na rzecz opracowania nowych, wydajnych i niedrogich metod diagnozowania chorób zakaźnych, w tym na badania kliniczne. Bank zobowiązał się do współfinansowania prowadzonych przez Scope Fluidics oraz jej spółki Curiosity Diagnostics i Bacteromic prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem innowacyjnych produktów z zakresu diagnostyki patogenów wirusowych (w tym Covid-19) i antybiotykooporności bakterii. Firma opracowała m.in. ultraszybki test genetyczny PCR|ONE wykrywający obecność koronawirusa w organiźmie.

Umowa została podpisana w Warszawie przez Teresę Czerwińską, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, nadzorującą jego działalność w Polsce, i Piotra Garsteckiego, współzałożyciela i prezesa zarządu Scope Fluidics.

– Cieszę się, że mogę dziś podpisać pierwszą pożyczkę EBI dla polskiej spółki w ramach Instrumentu Finansowania Chorób Zakaźnych, będącego częścią europejskiego programu InnovFin. Inwestując w ten projekt bank wniesie istotny wkład w postęp naukowy w dziedzinie diagnozowania chorób zakaźnych, w tym Covid-19. Umowa następuje bezpośrednio po porozumieniu zawartym z Ministerstwem Finansów w sprawie pożyczki EBI w wysokości 650 mln euro na pomoc rządowi w walce z Covid-19. Jako bank Unii Europejskiej wiemy, jak ważne jest wspieranie wysiłków Polski w walce z pandemią na wszystkich poziomach – stwierdziła Teresa Czerwińska.

– Zespół Scope Fluidics stworzył nowoczesny systemem PCR|ONE, wykrywający groźne bakterie i wirusy w przełomowym czasie 15 minut. Nasze działania, skoncentrowane w ostatnim czasie na błyskawicznym wykrywaniu wirusa Covid-19, nadały temu projektowi dodatkowe znaczenie i wymiar biznesowy wpisując się w światowy wysiłek walki z pandemią. EBI będzie dla nas ważnym partnerem, który ma duże doświadczenie w finansowaniu europejskich przedsięwzięć life science , w tym również firm z branży diagnostyki molekularnej. Umowa, którą dzisiaj zawarliśmy, ma na celu wsparcie komercjalizacji rozwijanych przez nas systemów diagnostycznych – oświadczył Piotr Garstecki.

Scope Fluidics to polska firma zajmująca się technologią medyczną. Opracowuje innowacyjne produkty z zakresu diagnostyki medycznej. Źródłem tych innowacyjnych pomysłów jest współpraca lekarzy, personelu medycznego, kierowników projektów, inżynierów i naukowców. Powstała w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Od 2017 r. jej akcje są sprzedawane i kupowane na rynku NewConnect warszawskiej giełdy.

Europejski Bank Inwestycyjny (European Investment Bank) jest instytucją finansową Unii Europejskiej udzielającą i gwarantującą kredyty, której właścicielami są państwa członkowskie UE. EBI dostarcza finansowania zarówno publicznym, jak i prywatnym podmiotom z państwakcjonariuszy na inwestycje zgodne z celami polityki UE, w tym z harmonijnym rozwojem państw członkowskich. EBI posiada 59,15 proc. udziałów Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz 3 proc. akcji Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Kancelaria CMS poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała Scope Fluidics. Zakres obsługi obejmował doradztwo przy negocjacjach dokumentacji finansowania. Kierowali nią partnerzy Marcin Bejm z praktyki infrastruktury i finansowania projektów i Jakub Wieczorek z zespołu bankowości i finansów.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że EBI doradzała kancelaria Wolf Theiss – biuro w Warszawie.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl