White & Case i Linklaters w emisji trzymiliardowych rządowych obligacji dolarowych

238
(www.gov.pl)

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria White & Case doradzała Ministerstwu Finansów przy emisji obligacji Skarbu Państwa na rynek amerykański o wartości trzech miliardów dolarów. Kancelaria Linklaters doradzała bankom organizującym sprzedaż tych obligacji.

Emisje pięcio- i dziesięcioletnich obligacji nominowanych w dolarach amerykańskich (każda po 1,5 mld), o terminie wykupu 16 listopada 2027 r. i 16 listopada 2032 r., przeprowadzono w listopadzie 2022 r., na podstawie programu emisji obligacji na rynku amerykańskim (SHELF), zatwierdzonego przez tamtejszą Komisję Papierów Wartościowych. Dla tych pierwszych uzyskano rentowność 5,619 proc. przy rocznym oprocentowaniu na 5,5 proc. Rentowność drugich wyniosła 5,89 proc., przy rocznym kuponie 5,75 proc.

– Mieliśmy dość długą przerwę w naszej obecności na rynku amerykańskim. Ostatni raz polskie obligacje były tam sprzedawane sześć lat temu. We wrześniu odbyliśmy w Stanach Zjednoczonych szereg spotkań z inwestorami. Ich duże zainteresowanie polskimi obligacjami przyczyniło się do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu dzisiejszej emisji. Jej celem było pozyskanie środków na prefinansowanie przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych oraz zwiększenie dywersyfikacji bazy inwestorskiej. Bardzo duży popyt pozwolił zwiększyć pierwotnie planowaną kwotę emisji – stwierdziła minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia:

„Emisje obligacji przeznaczonych na rynki zagraniczne organizowane są przez konsorcja zagranicznych instytucji finansowych złożone z liczących się na rynku międzynarodowym banków inwestycyjnych. Minister finansów wybiera kierownika (-ów) konsorcjum, którego podstawowym obowiązkiem jest uplasowanie obligacji na rynku. Do zadań instytucji wchodzących w skład konsorcjum należy zebranie zamówień na obligacje danej emisji w drodze bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi inwestorami. Na podstawie uzyskanych w ten sposób informacji dokonywana jest wycena papierów, co w przypadku emisji na rynku międzynarodowym oznacza ustalenie marży ponad rentowność instrumentów benchmarkowych o zbliżonym terminie zapadalności na danym rynku. Wysokość premii odzwierciedla poziom ryzyka związanego z inwestowaniem w papiery danego emitenta.”

Jak podało Ministerstwo Finansów, odnośnie do obligacji dolarowych, „kierownikami konsorcjum organizującego emisję były banki: BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Santander i Société Générale”.

Kancelaria White & Case poinformowała „Rynek Prawniczy”, że przy emisji obligacji na rynek amerykański doradzała ministrowi finansów reprezentującemu Skarb Państwa. Obsługę wykonywali partner lokalny Andrzej Sutkowski, associates  Damian Lubocki, Karolina Niedzielska oraz prawnicy z biura kancelarii w Londynie.

Kancelaria Linklaters potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała bankom. W Internecie podała, iż obsługę wykonywali Szymon Renkiewicz oraz prawnicy kancelarii ze  Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl