Umowy procesowe pomysłem na przyspieszenie postępowań cywilnych

Umowy stron zmieniające kodeksowe reguły procesów mają być receptą na ich skrócenie.

Adwokaci mogą już etycznie uczestniczyć w egzekucji

Adwokatom nie wolno brać udziału tylko w tych czynnościach egzekucyjnych, w których używa się środków przymusu bezpośredniego.

Adwokat może wnieść osobistą kasację, ale czy może jej bronić?

Zakaz sporządzenia i podpisania przez adwokata kasacji do Sądu Najwyższego we własnej sprawie karnej lub dyscyplinarnej jest niekonstytucyjny.

Prezes adwokatury u prezydenta RP o rynku prawniczym w Polsce

Rynek zdominowały wielkie zagraniczne kancelarie – stwierdził prezes Naczelnej Rady Adwokackiej na spotkaniu z prezydentem.

Minister nie kwapi się do fuzji adwokatów i radców prawnych

Połączenie dwóch zawodów i samorządów prawniczych nie jest priorytetowym celem ministerialnych reformatorów.

Turniej dla aplikantów wyłonił najlepszych negocjatorów

Rafał Sokulski, Piotr Kłodziński i Bartosz Kantczak wygrali tegoroczny Turniej Negocjacyjny Aplikantów Radcowskich.

Minister sprawiedliwości chce obciąć taksę prawniczą

Podniesione do astronomicznych wysokości stawki zostaną obniżone - oświadczył Zbigniew Ziobro.

Sąd dyscyplinarny o adwokackim wynagrodzeniu success fee

Na procent od wygranej w sądzie można umawiać się we Włoszech, na Węgrzech, Słowenii, Słowacji, w Czechach, Niemczech, na Litwie, w Hiszpanii, Finlandii, Estonii, Anglii.

Po egzaminach prawniczych przybywa ponad cztery tysiące adwokatów i radców

Tegoroczny egzamin adwokacki zdało 1629 osób, radcowski - 2426.

Radcowie prawni z dystansem do obrony w procesach karnych

Na ok. 10, 9 tys. radców prawnych uprawnionych do występowania przed sądami jako obrońcy w sprawach karnych, taką wolę zadeklarowało około 1,6 tys.