Największe kancelarie w Polsce w 2019 roku według rankingu „Rzeczpospolitej”

12398

Warszawskie biuro międzynarodowej kancelarii Dentons zwyciężyło w tegorocznych klasyfikacjach największych firm prawniczych rankingu dziennika „Rzeczpospolita”. Ma zarówno najwięcej prawników ogółem – aż 221, o siedmiu więcej niż rok wcześniej, jak i najwięcej adwokatów i radców prawnych – 134. Był to już ósmy z rzędu triumf tej kancelarii.

Tegoroczne wyniki Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” ogłoszono 7 czerwca 2019 r.

Pod względem wielkości Dentons dystansuje konkurentów. Następne w tabelach firmy mają o prawie 60 prawników mniej – CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang (165) i ponad 30 adwokatów i radców mniej – Domański Zakrzewski Palinka (101).

20 największych kancelarii według liczby prawników

Kancelaria 2019: liczba prawników/ pozycja 2018: liczba prawników/ pozycja 2017: liczba prawników/ pozycja 2016: liczba prawników/ pozycja
         
Dentons         221/1       214/1      200/1     198/1
CMS         165/2       162/2      143/3     145/2
Domański Zakrzewski Palinka         152/3       150/3      148/2     138/3
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak         141/4       133/4      134/4     126/4
Baker McKenzie           98/5       101/8        93/6       84/6
WKB Wierciński Kwieciński Baehr           97/6        78/16        79/13       69/16
Greenberg Traurig           93/7        87/12        85/9       79/10
Clifford Chance           91/8        89/10        84/10       89/5
Olesiński i Wspólnicy           89/9        79/15        65/21       63/20
Deloitte Legal           88/10       107/6        90/7       59/23
Maciak Mataczyński           83/11        87/13        82/11       75/12
DLA Piper           82/12        81/14        74/16       66/19
Linklaters           81/13        75/18        74/15       70/15
Kochański i Partnerzy           81/14      108/5        80/12       81/9
P.J. Sowisło & Topolewski           80/15        76/17        76/14       68/17
PwC Legal           80/16        61/26        46/37       45/37
Weil, Gotshal & Manges           72/17        73/20        70/19       76/11
Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy           71/18        74/19        73/17       72/14
SPCG T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski           68/19        70/21        64/22       66/18
Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy           68/20        53/35        56/28           –

Źródło danych: „Rzeczpospolita”. W przypadku jednakowej liczby prawników o pozycji kancelarii decydowała liczba adwokatów i radców prawnych.

Wielkie kancelarie coraz większe

W tegorocznym zestawieniu według wielkości po raz pierwszy nie znalazły się ogromne liczebnie kancelarie windykacyjne (Raven i Koksztys z Wrocławia) czy odszkodowawcze (A. Łebek i Wspólnicy z Wrocławia).  Umieszczono w nim tylko klasyczne kancelarie prawne. Wpłynęło to oczywiście na awanse niektórych z nich w tabeli, niezależnie od tego, czy powiększyły zespoły.

Ponad stu prawników mają tylko cztery kancelarie. Rok wcześniej do tego „klubu stu” należało osiem, dwa lata temu – pięć, a trzy lata temu – także cztery. W tym roku wypadły z niego Baker McKenzie, Deloitte Legal, która zredukowała zespół prawników o 19 osób (18 proc.), Kochański i Partnerzy, w której jest o 27 prawników, czyli o 25 proc., mniej (pod koniec roku z ówczesnej kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy odeszła grupa secesjonistów, którzy utworzyli firmę Zięba & Partners). Natomiast kancelarii Raven nie ma w ogóle w tym zestawieniu.

Mimo to wśród największych firm trend systematycznego powiększania zespołów utrzymuje się – 13 na 20 ma liczniejsze niż rok wcześniej, choć jest on mniej stanowczy, albowiem rok wcześniej było ich 15. Ponadto w 2019 r. kancelarie z tej grupy zatrudniały ponad 2 tys. prawników, a rok wcześniej – niespełna 2 tys. Coraz wyższy stan zatrudnienia świadczy, iż firmy prawnicze prowadzą biznes w warunkach dobrej koniunktury na usługi prawne.

W porównaniu do ubiegłorocznego zestawienia są trzy różnice w pierwszej dwudziestce (pomijając kwestię firm nie kwalifikowanych w nim, o których była już mowa). Oto w imponującym stylu wskoczyła do niej kancelaria PwC Legal meldując się na 16. pozycji, dzięki powiększeniu zespołu aż o 19 prawników (31 proc.) i kontynuując budowę silnej liczebnie ekipy już drugi rok z rzędu. Weszły do niej także na dwie ostatnie pozycje kancelarie SPCG T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski oraz Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy, która wzmocniła załogę 15 prawnikami (wzrost o 28 proc.). Wymienione dwie kancelarie zajęły w dwudziestce miejsca opuszczone przez firmy windykacyjne i odszkodowawcze.

Ponadto nie można nie dostrzec w czołówce spektakularnego awansu z miejsca 16. na szóste w tabeli kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr. Był on możliwy dzięki wykonaniu przez nią dalekosiężnego skoku w zatrudnieniu, który dał jej dynamiczne przyśpieszenie rozwoju poprzez powiększenie załogi o 19 prawników (24 proc.). Także kancelaria Olesiński i Wspólnicy z Wrocławia nie przestała rosnąć, tym razem w tempie 10 prawników na rok (12 proc.).

Na ścieżce wyrazistego wzrostu liczebnego znajdują się również Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (o ośmiu prawników więcej) oraz Greenberg Traurig i Linklaters (po sześciu więcej).

W rankingu „Rzeczpospolitej” nie ma dwóch dużych kancelarii, które zmieściłyby się w pierwszej dwudziestce. Firma Wardyński i Wspólnicy według danych ze strony internetowej liczy 105 prawników, rok temu miała ich 95, a dwa lata temu – 93. Natomiast strona internetowa kancelarii GWW pokazuje, iż w strukturach GWW Legal i GWW Tax zatrudnia ona łącznie 100 prawników i doradców podatkowych, podczas gdy rok wcześniej było ich 82.

Drugie badanie wskaźnikiem ARP/P  

„Rzeczpospolita” klasyfikuje także kancelarie na podstawie kryterium liczby adwokatów i radców prawnych, wychodząc z założenia, iż to wykwalifikowani prawnicy z tytułami zawodowymi stanowią o realnej sile fachowej firm prawniczych. „Rynek Prawniczy” rozwija to założenie, już po raz drugi, proponując na tej podstawie własne zestawienie oparte na kryterium opracowanego przez redakcję wskaźnika ARP/P – pokazującego procentowy stosunek adwokatów i radców prawnych do liczby prawników ogółem. Oczywiście można być dobrym prawnikiem z dorobkiem nie mając tytułu korporacyjnego i nie specjalizując się w sprawach sądowych, jednak należy to uznać za wyjątek potwierdzający regułę. Już od ponad 10 lat droga aplikacji i egzaminów dla wszystkich magistrów prawa jest otwarta. Zarówno kancelarie oczekują od swoich prawników zdobycia uprawnień, jak i oni sami wiedzą, że jest to standard niezbędny do rozwoju kariery w tychże kancelariach. Dlatego „Rynek Prawniczy” ocenił największe kancelarie z zastosowaniem wskaźnika AR/P pokazującego, naszym zdaniem, realną siłę fachową kancelarii jeszcze bardziej precyzyjnie niż kryterium liczby adwokatów i radców prawnych, gdyż z uwzględnieniem ich proporcji w ogólnym stanie zatrudnienia. Oczywiście nie lekceważymy faktu, że do niektórych pomocniczych prac prawniczych wystarczy stażysta czy paralegal, i że w pewnej liczbie tacy ludzie też są potrzebni w firmie. Na pewno też na te proporcje może wpływać specjalizacja kancelarii – im bardziej zajmuje się obsługą procesową, tym powinna mieć więcej prawników sądowych, czyli korporacyjnych, choć nie jest to zasadą.

Wskaźnik ARP/P dla 22 największych kancelarii pod względem liczby adwokatów i radców prawnych

Kancelaria Liczba adwokatów/ radców 2019 ARP/P 2019 (w proc.) Liczba adwokatów/ radców 2018 ARP/P 2019 (w proc.)   
Dentons               134             61      140        65
Domański Zakrzewski Palinka               101             66        95        63
CMS                 96             58        94        58
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak                 92             65        96        72
Greenberg Traurig                 67             72        62        71
Deloitte Legal                 63             72        69        64
Linklaters                 62             77        57        76
WKB Wierciński Kwieciński Baehr                 61             63        52        67
Kochański i Partnerzy                 60             74        65        60
Clifford Chance                 58             64        57        64
Baker McKenzie                 56             57        54        53
DLA Piper                 55             67        55        68
Maciak Mataczyński                 54             65        53        61
SPCG                 52             76        54        77
BSJP                 48             76        43        77
DWF (do  maja 2019 r. K & L Gates)                 48             77        50        82
Weil, Gotshal & Manges                 45             62        47        64
Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy                 45             66        40       75
Hogan Lovells                 45             74        38       63
P.J. Sowisło & Topolewski                 43             54        40        53
Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy                 43             61        46        62
Bird & Bird                 43             68        34        69

Źródło danych: „Rzeczpospolita”

Najwyższy współczynnik ARP/P osiągnęły kancelarie DWF (do  maja 2019 r. zespół działał pod marką K&L Gates) i Linklaters (po 77 proc.). Kolejno za nimi uplasowały się  SPCG T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski oraz BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson (po 76 proc.).

Tutaj omówienie wyników rankingu z 2018 roku.

Tutaj omówienie wyników rankingu z 2017 roku.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl