Turniej dla aplikantów wyłonił najlepszych negocjatorów

917
Rafał Sokulski, Piotr Kłodziński, Bartosz Kantczak (fot.: www.kirp.pl)

W tegorocznym Turnieju Negocjacyjnym Aplikantów Radcowskich zwyciężyła drużyna „Sokoły Temidy” z izby radcowskiej w Krakowie, w skład której wchodzili Piotr Kłodziński, Bartosz Kantczak i Rafał Sokulski, aplikanci trzeciego roku.

Piotr Kłodziński zdobył ponadto tytuł Najlepszego Negocjatora Turnieju.

Finał czwartej edycji turnieju odbył się 14 maja 2016 r.  w Warszawie. Walczyły w nim trzy zespoły wyłonione we wcześniejszych eliminacjach. Na drugim miejscu uplasowała się ekipa aplikantów trzeciego roku z izby lubelskiej – „Vis Major”: Łukasz Pakoś, Anna Gawrońska, Anna Arciszewska-Nicoś.

Trzecie miejsce zdobył zespół „Rokujący” – aplikanci pierwszego roku z izby krakowskiej: Hanna Czapla, Anna Czornik, Kajetan Bartosiak.

Organizatorem turnieju, którego celem jest propagowanie wśród aplikantów radcowskich negocjacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów, jest Krajowa Rada Radców Prawnych. Brało w nim udział  czterdzieści trzyosobowych zespołów z całego kraju.

Każdy uczestnik turnieju musiał przejść kurs e-learningowy „Negocjacje dla prawników – praktyczny przewodnik dla radców prawnych”, dostępny na stronie internetowej KRRP.

W pierwszym etapie zgłoszone zespoły wypełniały online testy sprawdzające wiedzę z dziedziny negocjacji. Quiz zawierał  40 pytań i studiów przypadku sprawdzających praktyczne rozumienie i zastosowanie pojęć. O wygranej decydowała liczba zdobytych punktów oraz pomocniczo szybkość rozwiązania testu.

Trzy najlepsze trzyosobowe drużyny spotkały się ze sobą w Warszawie w rozgrywce finałowej – trójstronnych negocjacjach obserwowanych i ocenianych przez jury. Uczestnicy zmierzyli się z problemem negocjacyjnym dotyczącym planowania efektywnego wykorzystania środków z dotacji publicznych na działalność kulturalno-edukacyjną w sektorze organizacji pozarządowych. Drużyny mogły stosować wszystkie techniki negocjacyjne, rozmowy były prowadzone przy jednym stole, w kuluarach na przerwach, wspólnie oraz  jeden na jeden. Można było podawać informacje prawdziwe i fałszywe, a także  grać na zwłokę. Najlepszy zespół negocjacyjny wyłoniono na podstawie uzyskanych podczas gry wyników – wygrał pokilku godzinach negocjacji zespół, którego porozumienie było warte najwięcej w przeliczeniu na  liczbę punktów.

Podczas  turnieju sędziowie, którzy oceniali styl negocjacji i sposób prowadzenia rozmów, wybrali także najlepszego negocjatora, który otrzymał nagrodę indywidualną.

W skład jury wchodzili: Maciej Bobrowicz, dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP: prof. Zbigniew Ćwiąkalski, adwokat z kancelarii SPCG T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski;  Jerzy Stępień, były sędzia i prezes Trybunału Konstytucyjnego; Waldemar Koper, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl