Prezes adwokatury u prezydenta RP o rynku prawniczym w Polsce

542
Fot: Krzysztof Sitkowski/KPRP

Polski rynek usług prawniczych zdominowały wielkie zagraniczne kancelarie – ocenił Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej podczas spotkania z prezydentem RP Andrzejem Dudą. Według relacji zamieszczonej na stronie internetowej adwokatury, zdaniem prezesa NRA osiągają one przychody równe około połowy wartości całego rynku prawniczego w Polsce. Jak stwierdził „ jest to model kolonialny, który powoduje drenaż tego rynku”. Według relacji serwisu internetowego adwokatury „Prezydent Andrzej Duda potwierdził spostrzeżenia Prezesa Zwary i stwierdził, że obecnie odchodzi się już od modelu wynajmowania zagranicznych kancelarii do obsługi prawnej spółek skarbu państwa”.

Spotkanie prezydenta z przedstawicielami NRA oraz Krajowej Rady Radców Prawnych odbyło się 21 czerwca 2016 r. w Pałacu Prezydenckim. Działacze obu samorządów przekazali mu sprawozdania z ich działalności w zeszłym roku.

Andrzej Zwara prezentując dokonania adwokatury omówił m.in. akcje społecznej edukacji prawnej, m.in. szkołach podstawowych. Zwracał uwagę na ograniczony wysokimi opłatami i sformalizowanymi procedurami dostęp obywateli do sądu. Mówił o problemach spowodowanych dużą liczbą młodych adwokatów i „niewydolnym modelem świadczeniu usług prawnych”. W Polsce nie udaje wdrożyć systemu ubezpieczeń ochrony prawnej na wzór  niemiecki, w którym koszty wynagrodzeń prawników pokrywają firmy ubezpieczeniowe z polis opłaconych przez ubezpieczonych.

Prezes Zwara oświadczył, że polscy adwokaci wspierają prezydenta i zaangażowali się w prace Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej jego kancelarii.

Prezydent poparł starania samorządów prawniczych na rzecz budowania świadomości prawnej obywateli. Zgłosił chęć współpracy z nimi przy ulepszaniu regulacji prawnych. Zadeklarował, że ich wartościowe projekty będzie kierował do procesu legislacji.

Opracowanie: Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl