Na prawnicze aplikacje korporacyjne zdawało mało chętnych i mało się dostało

845
(www.gov.pl/web/sprawiedliwosc)

Tegoroczne egzaminy na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą zdało 2549 osób, czyli 44 proc. – wynika z informacji Ministerstwa Sprawiedliwości. To aż o 1,6 tys. mniej niż rok wcześniej.

To wstępne i nieoficjalne wyniki państwowych egzaminów na aplikacje prawnicze, które przeprowadzono w sobotę 24 września 2022 r. Przystąpiło do nich przed 55 komisjami egzaminacyjnymi 5806 osób (zapisały się 6062), o 566 mniej niż rok wcześniej. W 2021 r. do egzaminów na korporacyjne aplikacje prawnicze zgłosiło się 6372 osób. W 2020 r. zdawało 6118 kandydatów, rok wcześniej chętnych było 6,5 tys., w 2018 – ok. 7 tys., a w 2017 r. do aplikacyjnych testów wystartowało ok. 8 tys. magistrów prawa.

Egzaminy zdało 43,9 proc. zdających – ogólnie wypadły znacznie gorzej od ubiegłorocznych, kiedy zdało je 4170 osób, czyli 65,4 proc., czy nawet od tych z 2020 r., które zaliczyło 3026 osób, czyli 49,4 proc. Kandydaci na komorników i notariuszy zdali na poziomie porównywalnym z rokiem 2021, natomiast katastrofalnie gorzej niż rok wcześniej poszło chętnym do zawodów adwokata i radcy prawnego, których zdawalność była niższa aż o 1/5.

Do testu na aplikację adwokacką w 2022 r. przystąpiły 2173 osoby, a zdało je 911 (41,9 proc.); w roku 2021 zdawalność wyniosła 60,3 proc., w 2020 r. – 51,3 proc., w 2019 r. – 55 proc., w 2018 r. – 54,7 proc., w 2017 r. – 56,9 proc., a w 2016 r. – 42,6 proc. Najlepiej poszło kandydatom w Opolu (52,6 proc.) i w Katowicach (52,4 proc.), najsłabiej –  w Toruniu (29,3 proc.)

Test na aplikację radcowską zdawało 2791 osób, zdało 1151 (41,2 proc.); w roku 2021 zdawalność wyniosła 59 proc., w 2020 r. – 49,2 proc., w 2019 r. – 55,4 proc.; w 2018 r. – 52 proc., w 2017 r. – 54,6 proc., a w 2016 r. – 40,4 proc. Najlepsze wyniki odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Krakowie (53,3 proc.), najgorsze – w Olsztynie (22,2 proc.).

Na aplikację notarialną zdawały 682 osoby, zdało 389 (57 proc..); w roku 2021 zdawalność wyniosła 60,7 proc., w 2020 r. – 34,7 proc., w 2019 r. – 54,9 proc., w 2018 r. – 32,7 proc., w 2017 r. – 41,2 proc., a w 2016  r. – 44,6 proc. Najwyższą odnotowano w Poznaniu (68 proc.), najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej we Wrocławiu (52,3 proc.).

Do egzaminu na aplikację komorniczą przystąpiło 160 osób, zdało 98 (61,3 proc.); w roku 2021 zdawalność wyniosła 64,8 proc., w 2020 r. –  84,8 proc., w 2019 r. – 29,3 proc., w 2018 r. – 46,4 proc., w 2017 r. – 45,3 proc., a w 2016 r. – 31,6 proc. Najlepiej zdawali kandydaci w Krakowie (71,1 proc.), najgorzej w Warszawie  (56,9 proc.).

Egzaminowani mieli 150 minut na rozwiązanie testów liczących 150 pytań wskazując jedną odpowiedź z trzech do wyboru. Aby zdać, trzeba było prawidłowo odpowiedzieć na 100.

Tutaj omówienie wyników egzaminów z 2021 r.

Tutaj omówienie wyników egzaminów z 2020 r.

Tutaj omówienie wyników egzaminów z 2019 r.

Tutaj omówienie wyników egzaminów z 2018 r.

Tutaj omówienie wyników egzaminów z 2017 r.

Tutaj omówienie wyników egzaminów z 2016 r.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl