Na aplikacje korporacyjne dostały się tysiące magistrów prawa

541
Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze (www.ms.gov.pl)

Jak poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości, tegoroczne egzaminy na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą zdało ok. 3 420 osób – ponad 40 proc. wszystkich zdających.

Takie są wstępne i nieoficjalne wyniki państwowych egzaminów na aplikacje prawnicze, które przeprowadzono w sobotę 24 września 2016 r. Przystąpiło do nich przed 68 komisjami egzaminacyjnymi w sumie ok. 8 390 osób.

Tegoroczne egzaminy wstępne wypadły lepiej od ubiegłorocznych. Dla porównania: w  2015 r. do egzaminów dopuszczonych zostało łącznie 9 241 osób, zdało 3 381 (ok. 37 proc.). Tylko wyniki testu na aplikację komorniczą są słabsze od tych z zeszłego roku, a porównywalne do zdawalności z roku 2014.

Na aplikację adwokacką zdawało ok. 2 960 osób –  zdało ok. 1 260, czyli 42 proc. (zdawalność w 2015 r. wyniosła 37,5 proc.). Najlepiej poszło zdającym w Szczecinie (56 proc. zdało), najgorzej było w Koszalinie i Płocku (po 15 proc.)

Na radcowską zdawało ok. 4 350 osób – zdało ok. 1 730, czyli 40 proc. (zdawalność w 2015 r. wyniosła 34,4 proc.). Najlepszy wynik był w komisji egzaminacyjnej nr 1 w Krakowie (56 proc.), najsłabszy w Kielcach (22 proc.).

Na notarialną zdawało ok. 730 osób – zdało ok. 320, czyli 44 proc. (zdawalność w 2015 r. wyniosła 39,5 proc.). Najlepiej wypadli kandydaci w Poznaniu (zdało 54 proc.), najgorzej – w Gdańsku (40 proc.).

Na aplikację komorniczą zdawało ok. 350 osób – zdało ok. 110, czyli 31 proc. (zdawalność w 2015 r. wyniosła 64,4 proc.). Najlepiej wypadli kandydaci w Łodzi (ok. 43 proc. zdało), najsłabiej zaś zdający w Warszawie (26 proc.).

Egzaminowani mieli 150 minut na rozwiązanie testów liczących 150 pytań. Aby zdać, trzeba było prawidłowo odpowiedzieć na 100. Kandydaci na poszczególne aplikacje dostali identyczne zestawy pytań.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl