Trzy tysiące magistrów prawa dostały się na aplikacje korporacyjne

776
(www.gov.pl/web/sprawiedliwosc)

Tegoroczne, pandemiczne, egzaminy na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą zdał niespełna co drugi zdający: 3026 osób, czyli 49,4 proc. – wynika z informacji Ministerstwa Sprawiedliwości. Rok temu testy zaliczyło prawie 55 proc. kandydatów.

To wstępne i nieoficjalne wyniki państwowych egzaminów na aplikacje prawnicze, które przeprowadzono w sobotę 26 września 2020 r. Przystąpiło do nich przed 72 komisjami egzaminacyjnymi 6118 osób, o 418 mniej niż rok wcześniej. W 2019 r. do egzaminów na korporacyjne aplikacje prawnicze zgłosiło się 6,5 tys. kandydatów. Rok wcześniej chętnych do zdawania było ok. 7 tys., a w 2017 r. do aplikacyjnych testów wystartowało ok. 8 tys. magistrów prawa.

Ogólnie wypadły one słabiej od ubiegłorocznych, kiedy zdało je 3568 osób (54,6 proc.) czy od tych z 2018 r.; wówczas zaliczyło je 3561 osób (51 proc.).

Kandydaci na adwokatów i radców prawnych zdali na gorszym poziomie jak w 2019 r., zdecydowanie gorzej poszło chętnym do zawodu notariusza, ubiegającym się o szkolenie na komornika natomiast zdecydowanie lepiej niż rok wcześniej.

Do testu na aplikację adwokacką przystąpiły w 2020 r. 2254 osoby, zdało 1156 (51,3 proc..); w 2019 r. zdawalność wyniosła 55 proc., w 2018 r. – 54,7 proc., w 2017 r. – 56,9 proc., a w 2016 r. – 42,6 proc. Najlepiej poszło kandydatom w Opolu (66,7 proc.) i w komisji egzaminacyjnej nr 2 w Poznaniu   (63,3 proc.); najsłabiej – podobnie jak rok wcześniej – w Częstochowie (32,3 proc.).

Test na aplikację radcowską zdawały 3044 osoby, zdało 1495 (49,1 proc.); w 2019 r. zdawalność wyniosła 55,4 proc.; w 2018 r. – 52 proc., w 2017 r. – 54,6 proc., a w 2016 r. – 40,4 proc. Najlepsze wyniki odnotowano komisji egzaminacyjnej w Poznaniu (61,7 proc.), najgorsze – podobnie jak rok wcześniej – w Wałbrzychu (26,5 proc.).

Na aplikację notarialną zdawały 642 osoby, zdały 223 (34,7 proc.); w 2019 r. zdawalność wyniosła   54,9 proc., w 2018 r. – 32,7 proc., w 2017 r. – 41,2 proc., a w 2016  r. – 44,6 proc. Najwyższą odnotowano w Katowicach (48,9 proc.), najniższą zaś w Gdańsku (30,3 proc.).

Do egzaminu na aplikację komorniczą przystąpiło 178 osób, zdały 152 (85,4 proc.); w 2019 r. zdawalność wyniosła 29,3 proc., w 2018 r. – 46,4 proc., w 2017 r. – 45,3 proc., a w 2016 r. – 31,6 proc. Najlepiej zdawali kandydaci w Warszawie (88,5 proc.), najgorzej w Krakowie (78,4 proc.).

Egzaminowani mieli 150 minut na rozwiązanie testów liczących 150 pytań. Aby zdać, trzeba było prawidłowo odpowiedzieć na 100. Egzaminy zostały przeprowadzone w reżimie sanitarnym: obowiązywała dezynfekcja rąk, odległości, maseczki do czasu zajęcia miejsca przy stoliku. Testy wypełnione przez kandydatów poddano 24-godzinnej kwarantannie, zanim przekazano je w ręce członków komisji egzaminacyjnych.

Tutaj omówienie wyników egzaminów z 2019 r.

Tutaj omówienie wyników egzaminów z 2018 r.

Tutaj omówienie wyników egzaminów z 2017 r.

Tutaj omówienie wyników egzaminów z 2016 r.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl