Kolejne tysiące magistrów prawa dostały się na aplikacje korporacyjne

1628
(www.gov.pl/web/sprawiedliwosc)

Tegoroczne egzaminy na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą zdał średnio co drugi zdający: 3568 osób, czyli 54,6 proc. – wynika z informacji Ministerstwa Sprawiedliwości. Rok temu testy zaliczyła ponad połowa kandydatów.

To wstępne i nieoficjalne wyniki państwowych egzaminów na aplikacje prawnicze, które przeprowadzono w sobotę 28 września 2019 r. Przystąpiło do nich przed 59 komisjami egzaminacyjnymi 6536 osób. Ostatecznie zdawało o 400 mniej niż rok wcześniej, kiedy było ich ponad 6,9 tys., a nie o 900, jak pisał „Rynek Prawniczy” w sierpniu, nie wiedząc, jak wiele zgłoszeń przyszło pocztą na sam koniec terminu.

Ogólnie wypadły one nieco lepiej od ubiegłorocznych, kiedy zdało je 3561 osób (51 proc.), podobnie jak w 2017 r. kiedy zdało ponad 54 proc., ale także lepiej od tych z 2016 i 2015 r.

Kandydaci na adwokatów i radców prawnych zdali na podobnym poziomie jak w 2018 r., natomiast chętnym do zawodu notariusza poszło zdecydowanie lepiej, a do profesji komornika z kolei zdecydowanie słabiej niż rok wcześniej.

Do testu na aplikację adwokacką przystąpiły 2384 osoby, zdało 1311 (55 proc.); w 2018 r. zdawalność wyniosła 54,7 proc., w 2017 r. – 56,9 proc., a w 2016 r. – 42,6 proc. Najlepiej poszło kandydatom w Szczecinie (74,5 proc.) i Łodzi (72,9 proc.); najsłabiej – w Częstochowie (29,2 proc.).

Test na aplikację radcowską zdawało 3429  osób, zdało 1898 (55,4 proc.); w 2018 r. zdawalność wyniosła 52 proc., w 2017 r. – 54,6 proc., a w 2016 r. – 40,4 proc. Najlepsze wyniki odnotowano w komisjach egzaminacyjnych w Łodzi (64,8 proc.) oraz w Szczecinie (63 proc.), najgorsze – w Wałbrzychu (43,4 proc.) i w Lublinie (41,3 proc.).

Na aplikację notarialną zdawało 576 osób, zdało 316 (54,9 proc.); w 2018 r. zdawalność wyniosła 32,7 proc., w 2017 r. – 41,2 proc., a w 2016  r. – 44,6 proc. Najwyższą odnotowano w Gdańsku i we Wrocławiu (po 58,3 proc.), najniższą zaś w Warszawie (51,6 proc.).

Do egzaminu na aplikację komorniczą przystąpiło 147 osób, zdały 43 (29,3 proc.); w 2018 r. zdawalność wyniosła 46,4 proc., w 2017 r. – 45,3 proc., a w 2016 r. – 31,6 proc. Najlepiej zdali kandydaci w Łodzi (42,3 proc.), najgorzej w Warszawie (18,5 proc.)

Egzaminowani mieli 150 minut na rozwiązanie testów liczących 150 pytań. Aby zdać, trzeba było prawidłowo odpowiedzieć na 100.

Tutaj omówienie wyników egzaminów z 2018 r.

Tutaj omówienie wyników egzaminów z 2017 r.

Tutaj omówienie wyników egzaminów z 2016 r.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl