Ponad cztery tysiące magistrów prawa dostało się na aplikacje korporacyjne

773
Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze (www.ms.gov.pl)

Tegoroczne egzaminy na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą zdał co drugi zdający: 4322 osób, czyli 49,5 proc. – poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Takie są wstępne i nieoficjalne wyniki państwowych egzaminów na aplikacje prawnicze, które przeprowadzono w sobotę 30 września 2017 r. Przystąpiło do nich przed 62 komisjami egzaminacyjnymi w sumie 7997 osób.

Ogólnie wypadły one lepiej od ubiegłorocznych i od tych z 2015 r.

Dla porównania: w 2016 r. na aplikacje korporacyjne zdało ok. 3420 osób – ponad 40 proc. wszystkich zdających. Natomiast w  2015 r. egzaminy zaliczyło 3381 kandydatów – ok. 37 proc.

Do testu na aplikację adwokacką przystąpiło 2817 osób, zdały 1603 (56,9 proc.); w 2016 r. zdawalność wynosiła 42,6 proc. Najlepiej poszło kandydatom w Łodzi  (77,1 proc.), Krakowie (67,2 proc.) oraz w komisji egzaminacyjnej nr 2 w Warszawie  (66,2 proc.).; najsłabiej – w BielskuBiałej (39,5 proc.), w Częstochowie (40,5 proc.) oraz w Białymstoku (43,4 proc.).

Test na aplikację radcowską zdawało 4286 osób, zdały 2342 (54,6 proc.); w 2016 r. zdawalność wynosiła 40,4 proc. Najlepsze wyniki odnotowano w komisji egzaminacyjnej nr 1 w Krakowie (69,7 proc.), w komisji egzaminacyjnej nr 1 we Wrocławiu (64,7 proc.), w Szczecinie (64,3 proc.), najgorsze w Wałbrzychu (33,8 proc.), w Białymstoku (43,4 proc.) i w Kielcach (44,9 proc.)

Na aplikację notarialną zdawały 682 osoby, zdało 281 (41,2 proc.); w 2016  r. zdawalność była lepsza, wynosiła 44,6 proc. Najwyższą odnotowano w Poznaniu (52,7 proc.), najniższą zaś w Warszawie (32,2 proc.).

Do egzaminu na aplikację komorniczą przystąpiło 212 osób, zdało 96 (45,3 proc.); w 2016 r. zdawalność wynosiła 31,6 proc. Najlepiej zdali kandydaci w Katowicach (56,7 proc.), najgorzej w Krakowie (21,1 proc.)

Egzaminowani mieli 150 minut na rozwiązanie testów liczących 150 pytań. Aby zdać, trzeba było prawidłowo odpowiedzieć na 100. Kandydaci na poszczególne aplikacje dostali identyczne zestawy pytań.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl