Ponad cztery tysiące magistrów prawa dostały się na aplikacje korporacyjne

451
(www.gov.pl/web/sprawiedliwosc)

Tegoroczne egzaminy na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą zdało 4170 osób, czyli ponad 65 proc. – wynika z informacji Ministerstwa Sprawiedliwości. Rok temu testy zaliczyła niespełna połowa kandydatów.

To wstępne i nieoficjalne wyniki państwowych egzaminów na aplikacje prawnicze, które przeprowadzono w sobotę 25 września 2021 r. Przystąpiło do nich przed 70 komisjami egzaminacyjnymi 6372 osób (zapisało się 6460), o 254 więcej niż rok wcześniej. W 2020 r. do egzaminów na korporacyjne aplikacje prawnicze zgłosiło się 6118 osób. W 2019 r. było 6,5 tys. kandydatów. Rok wcześniej chętnych do zdawania było ok. 7 tys., a w 2017 r. do aplikacyjnych testów wystartowało ok. 8 tys. magistrów prawa.

Egzaminy zdało 65,4 proc. zdających – ogólnie wypadły one lepiej od ubiegłorocznych, kiedy zdało je 3026 osób, czyli 49,4 proc., czy od tych z 2019 r.; wówczas zaliczyło je 3568 osób (54,6 proc.).

Kandydaci na adwokatów, radców prawnych i notariuszy zdali na wyższym poziomie niż w 2020 r., nieco gorzej niż rok wcześniej poszło chętnym do zawodu komornika.

Do testu na aplikację adwokacką przystąpiły w 2021 r. 2376 osób, zdały 1433  (60,3 proc..); w 2020 r. zdawalność wyniosła 51,3 proc., w 2019 r. – 55 proc., w 2018 r. – 54,7 proc., w 2017 r. – 56,9 proc., a w 2016 r. – 42,6 proc. Najlepiej poszło kandydatom w Szczecinie (69,8 proc.) i w Lublinie (69,1 proc.), najsłabiej –  w Rzeszowie (50 proc.).

Test na aplikację radcowską zdawały 3074  osoby, zdało 1815 (59 proc..); w 2020 r. zdawalność wyniosła 49,2 proc., w 2019 r. – 55,4 proc.; w 2018 r. – 52 proc., w 2017 r. – 54,6 proc., a w 2016 r. – 40,4 proc. Najlepsze wyniki odnotowano komisji egzaminacyjnej w Krakowie (73 proc  .), najgorsze  – w Zielonej Górze (42,3 proc.).

Na aplikację notarialną zdawały 746 osób, zdały 453 (60,7 proc..);  w 2020 r. zdawalność wyniosła 34,7 proc., w 2019 r. – 54,9 proc., w 2018 r. – 32,7 proc., w 2017 r. – 41,2 proc., a w 2016  r. – 44,6 proc. Najwyższą odnotowano w Katowicach (69,6 proc.), najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej nr 2 w Warszawie (57 proc.).

Do egzaminu na aplikację komorniczą przystąpiło 176 osób, osób, zdało 114 (64,8 proc..); w 2020 r. zdawalność wyniosła 84,8 proc., w 2019 r. – 29,3 proc., w 2018 r. – 46,4 proc., w 2017 r. – 45,3 proc., a w 2016 r. – 31,6 proc. Najlepiej zdawali kandydaci w Poznaniu (76,6 proc.), najgorzej w Warszawie  (56,3 proc.).

Egzaminowani mieli 150 minut na rozwiązanie testów liczących 150 pytań wskazując jedną odpowiedź z trzech do wyboru. Aby zdać, trzeba było prawidłowo odpowiedzieć na 100. Egzaminy zostały przeprowadzone w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Tutaj omówienie wyników egzaminów z 2020 r.

Tutaj omówienie wyników egzaminów z 2019 r.

Tutaj omówienie wyników egzaminów z 2018 r.

Tutaj omówienie wyników egzaminów z 2017 r.

Tutaj omówienie wyników egzaminów z 2016 r.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl