Trzy kancelarie w sześciomiliardowym finansowaniu budowy megafabryki plastiku

1146
Wizualizacja fabryki polipropylenu „Polimery Police”

Kancelaria CMS kompleksowo doradzała Grupie Azoty Polyolefins przy sfinansowaniu oraz organizacji i rozpoczęciu realizacji projektu budowy kompleksu chemicznego „Polimery Police”. Kancelaria White & Case doradzała konsorcjum instytucji finansowych, które dostarczy kredytów na to przedsięwzięcie. Kancelaria Baker McKenzie doradzała Grupie Lotos przy kapitałowym i pożyczkowym finansowaniu tego projektu.

O zgromadzeniu środków finansowych na budowę kompleksu petrochemicznego „Polimery Police” („Police 2”), inwestor Grupa Azoty Polyolefins, poinformował 1 czerwca 2020 r. To największa od dziesięcioleci inwestycja w polskiej branży chemicznej i jedno z największych w polskiej historii przedsięwzięć realizowanych w formule project finance. Wartość inwestycji to ok. 7 mld zł. Zabezpieczono jej finansowanie, w tym zewnętrzne w kwocie 6,5 mld zł. Prace budowlane zainicjowane w styczniu 2020 r., kiedy firma Hyundai Engineering, generalny wykonawca inwestycji, weszła na plac budowy, mogą nabrać tempa. Uruchomienie inwestycji zamierzone jest na 2022 r.

Grupa Azoty Polyolefins jest spółką celową Grupy Azoty utworzona do realizacji inwestycji „Polimery Police”. Projekt przewiduje wybudowanie dwóch instalacji produkcyjnych do wytwarzania: propylenu w procesie odwodornienia propanu oraz polipropylenu z propylenu. Ponadto obejmuje on budowę terminalu przeładunkowo-magazynowego propanu (gazoportu), infrastruktury logistycznej i instalacji pomocniczych. Moce produkcyjne kombinatu wyniosą 437 tys. ton polipropylenu i 17 tys. ton wodoru, który będzie sprzedawany do produkcji amoniaku w zakładach chemicznych w Policach.

Termin polyolefins z nazwy spółki to angielski odpowiednik polskiego określenia „poliolefiny”, oznaczającego grupę polimerów składających się wyłącznie z cząsteczek węgla i wodoru, wśród których najważniejszym sztucznym tworzywem jest polipropylen.

– Projekt „Polimery Police” umożliwi spółkom z Grupy Azoty wejście na międzynarodowy, atrakcyjny i rosnący rynek polipropylenu, co pozwoli na istotne wzmocnienie naszej pozycji na rynkach zagranicznych, a także korzystnie wpłynie na polską gospodarkę W modelu komercjalizacji projektu skupiamy się na najbardziej atrakcyjnej części rynku tworzyw sztucznych. Polipropylen ze względu na swoje właściwości (m.in. wytrzymałość temperaturową, chemiczną, niską gęstość, przezroczystość) jest powszechnie wykorzystywanym tworzywem w większości gałęzi gospodarki, w tym w sektorze opakowaniowym, tekstylnym, motoryzacyjnym czy też budowlanym. W porównaniu z innymi tworzywami sztucznymi jest także jednym z najbardziej przyjaznych środowisku, neutralnym chemicznie produktem, składającym się wyłącznie z wodoru i węgla – stwierdził w listopadzie 2019 r. Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” oraz Grupy Azoty.

Inwestorzy kapitałowi

Grupa Azoty realizuje projekt „Polimery Police” we współpracy z Grupą Lotos oraz koreańską firmą Hyundai Engineering, która jest generalnym wykonawcą, i założoną przez koreański rząd organizacją Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND), których łączny udział w finansowaniu projektu wynosi ok. 1 mld zł. W styczniu 2020 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na utworzenie przez te cztery firmy wspólnego przedsiębiorcy prowadzącego działalność jako Grupa Azoty Polyolefins. Zgodnie z zawartymi umowami inwestycyjnymi Grupa Lotos zainwestuje 500 mln zł, w tym 300 mln wkładu pieniężnego za 17,3 proc. akcji Grupy Azoty Polyolefins oraz 200 mln w formie pożyczki podporządkowanej. Wkład finansowy Hyundai Engineering oraz KIND wyniesie w sumie 130 mln dolarów, w tym Hyundai zainwestuje 73 mln za nabycie 16,63 proc. akcji Grupy Azoty Polyolefins, a KIND 57 mln (w tym 5 mln za 1,14 proc. akcji Grupy Azoty Polyolefins i 52 mln w formie pożyczki podporządkowanej).

Kredyty bankowe

Oprócz inwestorów budowę sfinansują także banki i Powszechny Zakład Ubezpieczeń kredytami na łączną kwotę maksimum ponad 5 mld zł. Grupa Azoty Polyolefins zawarła umowy kredytów z konsorcjum w składzie: Alior Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Industrial and Commercial Bank of China Europe Oddział w Polsce, mBank, PKO Bank Polski, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, PZU na Życie, PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2, Santander Bank Polska i ICBC Standard Bank jako kontrahent zabezpieczenia.

Bank Pekao koordynujący pozyskanie finansowania i samą transakcję jest też największym kredytodawcą (ok. 900 mln zł), agentem kredytu, zabezpieczeń, bankiem rachunków i podmiotem zapewniającym instrumenty zabezpieczenia.

Umowa kredytów przewiduje udzielenie kredytu terminowego w maksymalnej kwocie 487,8 mln euro, kredytu terminowego w maksymalnej kwocie 537,7 mln dolarów, kredytu obrotowego na zapłatę podatku VAT od kosztów budowy w maksymalnej kwocie 150 mln zł oraz kredytu obrotowego w maksymalnej kwocie 180 mln dolarów. Ponadto Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” oraz Grupa Azoty zawarły z Grupą Azoty Polyolefins oraz Bankiem Pekao umowę gwarancji udzielenia pożyczki wspierającej (podporządkowanej) w kwocie do 105 mln euro, na pokrycie ewentualnego przekroczenia zakładanych kosztów budowy.

Sprzedaż akcji

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” przeprowadziła też w celu sfinansowania budowy Polimerów Police wtórną publiczną ofertę akcji. Pod koniec 2019 r. sprzedano ich nieco ponad 49 mln za 501,5 mln zł.  Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” to dawniejsze Zakłady Chemiczne „Police”, działający od 1969 r. kombinat produkujący m.in. nawozy sztuczne. Od 2011 r. należy do Grupy Azoty.

Doradcy prawni  

Kancelaria CMS poinformowała „Rynek Prawniczy”, że kompleksowo doradzała Grupie Azoty Polyolefins w związku z pozyskaniem finansowania oraz realizacją projektu „Polimery Police”.

Zespół transakcyjny wspierał spółki z Grupy Azoty podczas negocjacji i zawarcia umów transakcyjnych z Grupą Lotos oraz inwestorami koreańskimi. Zespół bankowości i finansów doradzał Grupie Azoty przy pozyskaniu finansowania dłużnego. Prawnicy kancelarii doradzali Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” także przy przeprowadzeniu oferty publicznej akcji. Kancelaria świadczy również bieżącą obsługę prawną Grupy Azoty Polyolefins przy realizacji inwestycji, m.in. w związku z realizacją umowy EPC (projekt, zamówienie i budowa) oraz umów licencyjnych dotyczących technologii, które będą wykorzystane w nowym zakładzie produkcyjnym w Policach.

Obsługą zespołu transakcyjnego i rynków kapitałowych kierował partner Rafał Zwierz. Pozyskanie finansowania equity i negocjacje umów obsługiwała Olga Czyżycka. Katarzyna Grodziewicz i Magdalena Zmysłowska, specjalizujące się w prawie rynków kapitałowych, doradzały przy ofercie publicznej akcji. W zespole pracowali też Monika Szczotkowska, Michał Sowiński i Natalia Szurnicka. W kwestiach antymonopolowych doradzał zespół prawa konkurencji pod nadzorem partner Małgorzaty Urbańskiej Agnieszka Starzyńska i Krzysztof Sikora, który w postępowaniu przed UOKiK reprezentował wszystkie strony transakcji.

Przy pozyskaniu finansowania w formule project finance doradzały połączone zespoły bankowości i finansów oraz energetyki i projektów infrastrukturalnych. Obsługą kierowali partnerzy: Michał Mężykowski, Marcin Bejm, Jakub Wieczorek. Wykonywali ją: Michał Andruszkiewicz, Monika Kowara, Mikołaj Markiewicz, Jan Radziuk, Hubert Wiśniewski, Roksana Pietrzak, Paweł Ura, Wojciech Szopiński, Anisa Ben Amer, Piotr Gałązka. W obsługę zaangażowani byli też partnerzy Tomasz MinkiewiczPiotr Ciołkowski.

Doradztwo podatkowe świadczyli partner Andrzej Pośniak, Małgorzata Sajkiewicz, Rafał Dostatni.

Kancelaria White & Case poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała konsorcjum instytucji finansowych przy skredytowaniu inwestycji. W zespole doradzającym byli partner Tomasz Ostrowski, partnerzy lokalni Nicholas Coddington, Michał Zieniewski, counsel Katarzyna Jakubiak, associates Mateusz Zawistowski, Jerzy Oppeln-Bronikowski, Mariusz Bujacz, associate trainee Katarzyna Wadycka.

Kancelaria Baker McKenzie potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała Grupie Lotos przy zawarciu z Grupą Azoty Polyolefins umowy inwestycyjnej dotyczącej budowy fabryki „Polimery Police”. Zespołem kierował Ireneusz Stolarski, wspólnik w warszawskim biurze kancelarii.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl