Cztery kancelarie w ugodzie na Stadionie Narodowym

1608
www.pl.wikipedia.org (fot.: Przemysław Jahr/Wikimedia Commons)

Kancelarie Linklaters, Jara Drapała & Partners, Maruta Wachta i CMS były zaangażowane przy zawarciu ugody kończącej spory o rozliczenie budowy stadionu.

Jak ustalił „Rynek Prawniczy” kancelaria Linklaters była doradcą spółki Narodowe Centrum Sportu – Rozliczenia przy zawarciu ugody w sprawie wzajemnych roszczeń konsorcjum firm, które zbudowały Stadion Narodowy w Warszawie, i Skarbu Państwa, związanych z tą budową.

Narodowe Centrum Sportu – Rozliczenia, spółka powołana do zbudowania stadionu, jako reprezentant Skarbu Państwa zawarła 14 listopada 2016 r. ugodę sądową z firmą ubezpieczeniową Zurich Insurance. W ugodzie Skarb Państwa i firmy tworzące konsorcjum generalnego wykonawcy stadionu zrzekły się wzajemnie roszczeń, jakie wynikły w związku z budową. Kończą się wszystkie procesy sądowe pomiędzy konsorcjum i Skarbem Państwa. Ugodą zostały objęte również spory z podwykonawcami firmami Qumak, Elektrobudowa i Przedsiębiorstwem „Agat” oraz spółkami powstałymi w wyniku podziału firmy Imtech Polska. Zurich Insurance pokryła wykonawcom i podwykonawcom finansowe koszty roszczeń ze 152 mln zł  gwarancji należytego wykonania kontraktu wystawionej na rzecz konsorcjum.

Jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Sportu i Turystyki, podpisana ugoda wyeliminowała ryzyko przegrania, toczących się od kilku lat w Polsce i za granicą, procesów sądowych między Skarbem Państwa a wszystkim członkami konsorcjum oraz podwykonawcami, dotyczących budowy. Zdaniem resortu istniało ryzyko, że owe skomplikowane w sytuacji niewypłacalności wszystkich firm konsorcjum (PBG, Hydrobudowa Polska, Alpine Bau Deutschland, Alpine Bau, Alpine Construction Polska) procesy, mogły zakończyć się odszkodowaniami dla nich w łącznej kwocie 500 mln zł.

Jak oświadczył 17 listopada 2016 r. podczas konferencji prasowej Artur Woźnicki, wiceprezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, na podstawie  ugody ”przepływy finansowe nastąpiły na rzecz Skarbu Państwa, a nie ze Skarbu Państwa na rzecz drugiej strony”. Według informacji radia RMF FM, na konto skarbu wpłynęło od generalnego wykonawcy 33 mln zł odszkodowania.

Artur Woźnicki mówił, że interes publiczny został zabezpieczony w sposób optymalny. Skarb Państwa zaoszczędził na zrzeczeniu się roszczeń i na wydatkach związanych z prowadzeniem kosztownych procesów sądowych z firmami w upadłości.

Spór w sądzie

Spór o rozliczenie budowy Stadionu Narodowego, która rozpoczęła się w 2009 r., toczył się od kilku lat. W marcu 2013 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie został wniesiony przez członków konsorcjum główny pozew przeciwko Skarbowi Państwa. Według konsorcjum spółka Narodowe Centrum Sportu bezpodstawnie naliczyła generalnemu wykonawcy stadionu ponad 308 mln zł kar umownych za opóźnienia oraz próbowała wyegzekwować ponad 152 mln zł z gwarancji należytego wykonania kontraktu. Łączna wartość spornych kwot przekraczała 460 mln zł. Firmy wystąpiły do sądu o stwierdzenie, że naliczone kary oraz środki z gwarancji nie przysługują NCS.

Pozew złożono w związku z wcześniejszym postanowieniem sądu, który przychylając się do wniosku generalnego wykonawcy inwestycji, zakazał spółce NCS skorzystania z gwarancji należytego wykonania umowy. Nakazał jednocześnie konsorcjum wytoczenie powództwa przeciw NCS o ustalenie, że nie może mieć roszczenia z tytułu kar umownych oraz o zaniechanie bezprawnego skorzystania z gwarancji. Sąd w uzasadnieniu postanowienia stwierdził m.in., że liczne zmiany nieobjęte umową podstawową, wprowadzone przez zamawiającą spółkę w trakcie budowy stadionu czyniły prawdopodobnym to, iż przedłużenie wykonania robót budowlanych nie było zawinione przez wykonawcę. Zmiany te spowodowały dodatkowe koszty inwestycji nieprzewidziane w umowie podstawowej.

Role Linklaters

Kancelaria Linklaters była doradcą spółki Narodowe Centrum Sportu – Rozliczenia przy zawarciu ugody.

Jej prawnicy w sprawie Stadionu Narodowego działają na rzecz tego klienta od samego początku. W 2009 r. Linklaters otrzymała od NCS pierwsze zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usług prawnych związanych z budową. Zaoferowała wtedy cenę 400 000 zł (z VAT).

Następnie warszawskie biuro kancelarii reprezentowało spółkę NCS procesie wytoczonym przez konsorcjum, obok Prokuratorii Generalnej reprezentującej Skarb Państwa. Po stronie przedsiębiorstw PBG i Hydrobudowa Polska, stawały ówczesna kancelaria Skoczyński Wachowiak Strykowski z Poznania oraz kancelaria CMS Cameron McKenna.

W grudniu 2014 r. NCS, z wolnej ręki zleciło Linklaters świadczenie usług doradztwa oraz zastępstwa procesowego. Zakres zamówienia obejmował sprawy, których stroną była zamawiająca w związku z budową stadionu. Oferta cenowa kancelarii za pracę w maksymalnej liczbie 1421 osobo-roboczogodzin opiewała tym razem na 1 074 915,45 zł (z VAT).

W maju 2015 r. Linklaters otrzymała kolejne zamówienie z wolnej ręki od spółki Narodowe Centrum Sportu – Rozliczenia. Tym razem opiewało ono na usługi doradztwa prawnego w negocjacjach i zastępstwa procesowego w sporach sądowych z członkami konsorcjum generalnego wykonawcy, firmą ubezpieczeniową Zurich Insurance i wybranymi podwykonawcami – w celu ewentualnego zawarcia ugód sądowych. Udzielono go po zaoferowanej cenie 249 628,50 zł (z VAT).

Po stronie ubezpieczyciela

Kancelaria CMS prowadziła negocjacje i uczestniczyła w procesie zawierania ugody reprezentując firmę ubezpieczeniową, która udzieliła gwarancji należytego wykonania umowy budowy Stadionu Narodowego.

Kancelarie wykonawców

Kancelaria Jara Drapała & Partners poinformowała „Rynek Prawniczy”, iż reprezentowała jednego z członków konsorcjum wykonawcy – spółkę Alpine Bau Deutschland w upadłości, w czynnościach prowadzących do zawarcia  ugody.

Jak poinformowała „Rzeczpospolita”, podwykonawców firmy Qumak, Elektrobudowa i Przedsiębiorstwo „Agat” w postępowaniach sądowych oraz negocjacjach ugodowych reprezentowała kancelaria Maruta Wachta.

Koszt budowy Stadionu Narodowego wyniósł 1,915 mld zł.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl