Dentons współpracuje przy pierwszym raporcie o rynku FinTech w Polsce

348

Kancelaria Dentons brała udział w tworzeniu raportu „FinTech w Polsce. Bariery i szanse rozwoju”, który jest pierwszym kompendium wiedzy na temat aktualnej sytuacji sektora innowacji finansowej w Polsce.

W badaniu, zrealizowanym przez Fundację FinTech Polska oraz firmę doradczą Obserwatorium.biz  przy wsparciu Centrum Prawa Nowych Technologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wzięło udział 21 fintechów, 13 banków i cztery kancelarie prawne. W raporcie przedstawiono charakterystykę i poziom rozwoju polskiego rynku FinTech na tle rynków międzynarodowych, zarówno w odniesieniu do uznanych instytucji finansowych, jak i start-upów. Przedstawiono również bariery technologiczne, kulturowe i edukacyjne, a przede wszystkim prawne, których usunięcie lub chociażby minimalizowanie będzie miało fundamentalne znaczenie dla rozwoju całej polskiej gospodarki elektronicznej.

– Współpraca nad raportem była interesującym projektem i pozwoliła na wymianę opinii i doświadczeń wszystkich najważniejszych podmiotów tego szybko rozwijającego się rynku. Wyniki analiz potwierdziły obserwacje, że regulacje prawne są kluczowe dla rozwoju sektora FinTech w Polsce. W szczególności konieczne jest obserwowanie dobrych międzynarodowych wzorów i ich dynamiczna implementacja do naszego systemu prawnego, ponieważ w tym wyścigu to właśnie kraje walczą o umiejscowienie biznesu FinTech na swoim terytorium  – powiedział Dariusz Czuchaj, Senior Associate w praktyce Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Komunikacji w warszawskim biurze kancelarii Dentons.

– Specyfika sektora FinTech wymaga działania na styku technologii, regulacji, a także wspierania tworzących się przedsiębiorstw i organizacji, czyli start-upów. W kancelarii Dentons posiadamy unikalne kompetencje we wszystkich trzech wymienionych obszarach, zarówno na rynku polskim, jak i globalnie – powiedział Michał Kordaczuk, prowadzący Dentons Poland Startup Program, będący częścią globalnej praktyki venture technology (więcej tutaj).

– Wychodząc naprzeciw wyzwaniom rynkowym kancelaria Dentons doradza w coraz szerszym zakresie spraw dotyczących FinTech w Polsce. Cieszymy się, że mogliśmy współpracować z czołowymi przedstawicielami tego sektora i że dzięki naszemu doświadczeniu mieliśmy okazję wnieść wkład w powstanie raportu. Mamy nadzieję, że wątki poruszone w tej publikacji będą zaczątkiem do budowy silnego sektora innowacji finansowej w Polsce  – powiedział Marcin Bartczak, Partner współkierujący praktyką Regulacji Rynku Finansowego w kancelarii Dentons w Polsce.

Pełny raport z badania dostępny jest tutaj.

 Materiał kancelarii Dentons