Trzy kancelarie w wielomiliardowej repolonizacji włoskiego banku

859

Kancelaria Clifford Chance doradzała Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń, a kancelaria Gide Polskiemu Funduszowi Rozwoju przy wspólnym nabyciu pakietu akcji Banku Pekao od włoskiej grupy finansowej UniCredit, której doradcą przy sprzedaży była kancelaria Weil, Gotshal & Manges.

PZU to największa polska państwowa firma ubezpieczeniowa. Polski Fundusz Rozwoju to utworzona w 2016 r. państwowa instytucja finansowa oferująca zasilenie kapitałowe dla przedsięwzięć służących rozwojowi społecznemu i wzrostowi gospodarczemu.

Polscy nabywcy przejmą kontrolę nad bankiem, który od 1999 r. był w rękach Włochów. Jest to jedna z największych w ostatnich latach transakcji w sektorze bankowym w Europie.

Przejęcie za ponad 10 miliardów

PZU i PFR zawarły 8 grudnia 2016 r. z UniCredit umowę zakupu 32,8 proc. akcji Banku Pekao. Uzgodniona cena zakupu   wynosi 123 zł za jedną akcję, czyli 10,6 mld zł za wszystkie (ok. 2,4 mld euro). Struktura transakcji przewiduje pośrednie nabycie przez PZU pakietu 20 proc. akcji plus jedna za łączną kwotę 6,5 mld zł i bezpośrednie nabycie przez PFR pakietu 12,8 proc. akcji Pekao w dwóch transzach za łączną kwotę 4,1 mld zł. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych oraz pozyskanych na rynkach finansowych. Płatność ma być realizowana w złotych.

Zgodnie z założeniami Bank Pekao zakupi także od UniCredit udziały w Pioneer TFI, Pioneer PTE i Domu Inwestycyjnym Xelion, w związku z czym stanie się wyłącznym właścicielem tych kluczowych spółek zależnych, za co zapłaci 634 mln zł (ok. 142 mln euro).

Po transakcji w rękach UniCredit zostanie 7,3 proc. akcji, a w rozmowach z włoską grupą ustalono, że jeszcze przez trzy lata pozostanie ona akcjonariuszem Pekao. Bank zawrze też z UniCredit długoterminowe porozumienie o współpracy strategicznej dotyczące przede wszystkim zapewnienia klientom międzynarodowym dotychczasowej jakości usług.

Przez trzy lata UniCredit będzie też rekompensował nowym właścicielom Pekao ewentualne straty mogące powstać w związku z ewentualnym przewalutowaniem udzielonych przez bank kredytów frankowych, które wynoszą 2,7 proc. aktywów.

Transakcja wymaga zgód regulacyjnych i antymonopolowych i ma się zakończyć w połowie 2017 r. Wkrótce zostaną złożone odpowiednie wnioski do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Komisji Nadzoru Finansowego oraz do urzędu antymonopolowego na Ukrainie, ze względu na zaangażowanie PZU i Pekao na tym rynku.

PZU urośnie w siłę

Transakcja umożliwia Grupie PZU osiągnięcie jednego z celów określonych w jej strategii do 2020 r., jakim jest stworzenie polskiej grupy bankowej z docelowymi łącznymi aktywami w wysokości 140 mld zł oraz osiągnięcie 50 mld zł aktywów w zarządzaniu na rzecz osób trzecich. Ma przynieść PZU natychmiastowy znaczący przyrost zysku, a PFR, który działa jako strategiczny partner finansowy wspierający PZU, spodziewa się uzyskania zwrotu z inwestycji na poziomie powyżej 10 proc. rocznie.

– Dzięki transakcji PZU stanie się największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej będącą liderem w ubezpieczeniach, sektorze bankowym i zarządzaniu aktywami. Jestem przekonany, że istnienie tak mocnej instytucji finansowej z siedzibą w Warszawie w znaczący sposób wpłynie na stabilność finansową i perspektywy odpowiedzialnego rozwoju polskiej gospodarki. Instytucja ta będzie miała unikatowe możliwości, aby dzięki swojej sile i skali budować wartość dla naszych akcjonariuszy, klientów i pracowników – oświadczył Michał Krupiński, prezes PZU.

– Jednym z wyzwań stojących przed polską gospodarką jest brak silnej bazy krajowych inwestorów, co widoczne jest również w sektorze bankowym. Stąd też zainteresowanie PFR działaniem w charakterze długoterminowego partnera finansowego na rzecz inwestorów strategicznych, a także wsparcie, jakiego udzielamy różnorodnym inicjatywom mającym na celu promowanie i umacnianie krajowego rynku finansowego. Pekao to silna instytucja, której pozycja rynkowa umożliwia dalsze wykorzystanie znacznego potencjału wzrostu polskiej gospodarki oraz sektora bankowego. We współpracy z PZU będziemy stabilnym inwestorem dla banku, z korzyścią dla pracowników, klientów i wartości dla akcjonariuszy – stwierdził Paweł Borys, prezes PFR.

– W lipcu 2016 r. UniCredit ogłosił rozpoczęcie przeglądu strategii, którego celem jest wzmocnienie i optymalizacja pozycji kapitałowej grupy oraz poprawa jej rentowności. Transakcja ta jest elementem owego przeglądu i cieszę się, że osiągnęliśmy porozumienie z PZU i PFR w sprawie  sprzedaży udziałów w Pekao. Dzięki wiodącej pozycji PZU na polskim rynku usług finansowych i roli PFR w rozwoju gospodarki kraju, klienci banku będą mogli nadal otrzymywać usługi takiej samej jakości, jak dotychczas – ocenił Jean Pierre Mustier, prezes UniCredit.

Pekao to czołowy bank w Polsce prowadzący działalność w sektorze bankowości korporacyjnej, małych i średnich przedsiębiorstw i bankowości detalicznej oraz zarządzania aktywami. W 2015 r. posiadał 13 proc. udziału w rynku kredytów hipotecznych oraz 18 proc. udziału w rynku kredytów dla przedsiębiorstw.

Kancelaria Clifford Chance doradzała w transakcji PZU.

Kancelaria Gide Loyrette Nouel doradzała PFR przy negocjowaniu umowy sprzedaży akcji Pekao oraz pozostałej dokumentacji związanej z transakcją.

Doradcą UniCredit przy sprzedaży akcji była kancelaria Weil, Gotshal & Manges.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl