Kwartet kancelarii w wymianie inwestora w firmie kontrolującej jakość aut

217
(www.rallyandrace.pl)

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy doradzała funduszowi Accession Capital Partners przy inwestycji w firmę Exact Systems, w tym zakup udziałów od funduszu CVI Dom Maklerski, któremu doradzała kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Kancelaria Rymarz Zdort Maruta doradzała w transakcji firmie Exact Systems oraz dwóm innym jej udziałowcom przy wykupie udziałów od funduszu CVI. Kancelaria Norton Rose Fulbright doradzała Santander Bankowi Polska przy udzieleniu Exact Systems kredytu refinansowego, towarzyszącym transakcji wykupu udziałów.

W kwietniu 2023 r. fundusz AMC Capital IV, zarządzany przez firmę inwestycyjną Accession Capital Partners, dostarczył kapitału firmie Exact Systems w transakcji złożonej z dwóch elementów – w formie finansowania kapitałowego equity  poprzez nabycie 25 proc. udziałów w niej od funduszu CVI Dom Maklerski oraz w formie finansowania typu mezzanine  (mezzanine capital to, według Wikipedii, hybrydowe finansowanie, łączące dług i kapitał, które może posiadać formę pożyczki podporządkowanej czy obligacji oraz np. opcję zakupu udziałów w finansowanej firmie). Otrzymane od Accession środki zostały wykorzystane na sfinansowanie wyjścia z inwestycji udziałowca – funduszu Noble Funds Mezzanine FIZAN, zarządzanego przez firmę CVI Dom Maklerski, który posiadał ok. 48 proc. udziałów w Exact Systems. Accession nabyła 25 proc. udziałów od funduszu CVI. Pozostałe wykupili założyciele firmy i udziałowcy Paweł Gos i Lesław Walaszczyk, którzy już przed transakcją posiadali ich w sumie ponad połowę.

Firma Exact Systems od 2004 r. świadczy usługi zewnętrznej kontroli jakości dla fabryk produkujących samochody, montowni składających auta oraz zakładów wytwarzających części do nich (w sumie ponad 900), jak również producentów z branż  elektronicznej, artykułów gospodarstwa domowego i kosmetycznej.  Działalność rozpoczęła w Częstochowie, gdzie mieści się jej siedziba. Pierwszymi jej klientami były zakłady poddostawcze z województwa śląskiego. Dziś działa w 12 krajach w Europie (w Polsce, Niemczech, Czechach, Słowacji, Portugalii, Turcji, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Belgii, Holandii, Hiszpanii) oraz w Chinach. Od 2007 r. kontrolowała ją firma Work Service, wyspecjalizowana w usługach pośrednictwa pracy w krajach Europy ŚrodkowoWschodniej. W 2018 r. Work Service za 155,3 mln zł sprzedała Exact Systems spółce Remango Investments, utworzonej przez jej menedżerów Pawła Gosa i Lesława Walaszczyka wespół z funduszem kapitałowym CVI Dom Maklerski.

CVI Dom Maklerski jest firmą inwestycyjną i zarządzającą aktywami, wyspecjalizowaną w pozabankowym finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Powstała w 2012 r. jako Credit Value Investments. Zainwestowała łącznie 1,9 mld euro w dziewięciu krajach w 530 transakcji finansowania dłużnego (private debt ). Obecnie w sześciu funduszach inwestycyjnych zamkniętych zarządza aktywami o wartości 1,2 mld euro.

Firma Accession Capital Partners, dawniej Mezzanine Management, specjalizuje się w finansowaniu private debt  dla małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Ma główne biuro w Wiedniu, a także regionalne w Warszawie, Pradze Budapeszcie i Bukareszcie. Założył ją w 2000 r. austriacki bankowiec Franz Hoerhager. Od tego czasu przeprowadziła ok. 60 inwestycji o wartości ok. 1 mld euro. Jej inwestorami są fundusze emerytalne, banki inwestycyjne, w tym Europejski Fundusz Inwestycyjny, Międzynarodowa Korporacja Finansowa, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne.

– Obserwując biznes Exact Systems od kilku lat przekonaliśmy się o jego perspektywach dzięki czynnikom rynkowym oraz zdolnemu i ambitnemu zespołowi kierowniczemu. Doceniając ich wyjątkowy rozwój od startu w Polsce do pozycji lidera rynku w Europie możemy być partnerem na kolejnym etapie ich podróży – oświadczył Jakub Chechelski, partner w ACP.

– Witamy ACP jako udziałowca. Ich doświadczenie w budowaniu biznesów będzie bardzo cenne w miarę naszego dalszego rozwoju – oświadczyli Paweł Gos i Lesław Walaszczyk, członkowie zarządu Exact.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie CVI Dom Maklerski przy transakcji wyjścia z inwestycji w firmę Exact Systems doradzała kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, która podała na swojej witrynie internetowej, że obsługę wykonywali partner Jakub Jędrzejak i prawnik Mateusz Malinowski, a obejmowała ona doradztwo przy negocjacjach i zawarciu umowy sprzedaży udziałów oraz przygotowanie pozostałej dokumentacji transakcyjnej.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że kancelaria MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy doradzała funduszowi Accession Capital Partners przy inwestycji w firmę Exact Systems, która obejmowała zakup udziałów od funduszu CVI Dom Maklerski i finansowanie dłużne.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że kancelaria Rymarz Zdort Maruta doradzała firmie Exact Systems oraz jej udziałowcom Pawłowi Gosowi i Lesławowi Walaszczykowi w transakcji wykupu mniejszościowych udziałów od firmy CVI Dom Maklerski.

Kancelaria  Norton Rose Fulbright poinformowała na łamach „Rynku Prawniczego”, że doradzała Santander Bankowi Polska przy udzieleniu firmie Exact Systems uprzywilejowanego kredytu refinansowego.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl