Cztery kancelarie w sfinalizowanej trzymiliardowej bankowej megaakwizycji

1254
(www.bgzbnpparibas.pl)

Kancelaria Greenberg Traurig doradzała francuskiemu bankowi BNP Paribas przy zakupie przez należący do niego Bank BGŻ BNP Paribas podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska od austriackiego Raiffeisen Bank International, któremu doradzała kancelaria Weil, Gotshal & Manges. Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka była doradcą Raiffeisen Bank Polska.

Greenberg Traurig reprezentowała BNP Paribas także przy powiązanej z akwizycją inwestycji Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Bank BGŻ BNP Paribas polegającej na kupnie ok. 4,5 proc. akcji od Raiffeisen Bank International. Doradcą EBOR była kancelaria K&L Gates.

Sąd zarejestrował 31 października 2018 r. podwyższenie o 49,9 mln zł kapitału zakładowego Banku BGŻ BNP Paribas w związku z podziałem Raiffeisen Bank Polska. Wraz z rejestracją nastąpiło wydzielenie podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz ze wszystkimi aktywami i pasywami związanymi z tą działalnością, a z wyłączeniem aktywów i pasywów, które pozostaną w Raiffeisen Bank Polska po podziale, oraz przeniesienie podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska do BGŻ BNP Paribas.

O zawarciu umowy przejęcia Bank BGŻ BNP Paribas, Raiffeisen Bank International i BNP Paribas poinformowały 10 kwietnia 2018 r. Wyceniona w niej na 3,25 mld zł podstawowa działalność Raiffeisen Bank Polska – portfel 19 mld zł kredytów oraz 34,4 mld zł depozytów – obejmuje obsługę małych i średnich firm, bankowość korporacyjną, detaliczną oraz prywatnąz wyjątkiem m.in. udzielania walutowych kredytów hipotecznych (ok. 13 mld zł) czy kredytów na farmy wiatrowe. Została ona wydzielona z Raiffeisen Bank Polska i wniesiona do BGŻ BNP Paribas. BNP Paribas nabył od Raiffeisen Bank International mniejszościowy pakiet akcji w kapitale zakładowym Raiffeisen Bank Polska. Następnie Bank BGŻ BNP Paribas wyemitował ok. 49,9 mln akcji podziałowych na rzecz grupy BNP Paribas oraz Raiffeisen Bank International jako akcjonariuszy Raiffeisen Polbanku. Akcje Raiffeisen Polbanku w posiadaniu grupy BNP Paribas przestały istnieć, a akcje podziałowe przydzielone Raiffeisen Bank International reprezentujące 9,8 proc. kapitału zakładowego BGŻ BNP Paribas zostały nabyte przez grupę BNP Paribas oraz – 5 listopada 2018 r. – przez EBOR, na podstawie umowy o inwestycji. EBOR zapłacił za 4,5 proc. kapitału 430 mln zł. Obecnie BNP Paribas ma 88,8 proc. akcji BGŻ BNP, EBOR – 4,5 proc., a pozostali akcjonariusze mniejszościowi – 6,7 proc.

– Działalność obu banków jest wobec siebie komplementarna, zwłaszcza pod względem zakresu świadczonych usług. Połączenie wzmocni naszą pozycję przede wszystkim w obszarach MŚP, bankowości korporacyjnej i faktoringu, jak również bankowości prywatnej. Chcemy wszystkim naszym klientom oferować kompleksową i nowoczesną obsługę na najwyższym poziomie oraz konsekwentnie umacniać naszą pozycję wśród wiodących banków w Polsce – oświadczył Przemysław Gdański, prezes Banku BGŻ BNP Paribas.

Raiffeisen Bank Polska, działający pod nazwą Raiffeisen Polbank, został założony w 1991 r. i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Aktywa grupy na koniec 2017 r. wyniosły 48,97 mld zł.

Bank BGŻ BNP Paribas jest kontrolowany przez francuski bank BNP Paribas (drugi co do wielkości aktywów bank w Europie). Po transakcji powiększy swoje aktywa z 72 mld zł do ok. 105 mld zł i zbliży się do piątego w Polsce ING Banku Śląskiego nadal pozostając na szóstej pozycji pod tym względem,, z udziałem w rynku w wysokości 4,1 procent pod względem sumy aktywów, z 5 proc. udziałem w rynku pożyczek i 4,5 proc. w rynku lokat.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju to instytucja finansowa utworzona w 1989 r. do finansowania rozwoju sektora prywatnego w państwach europejskich. Liczy 66 członków (64 państwa, Europejski Bank Inwestycyjny i Unia Europejska) – każdy jest kredytodawcą, a 34 państwa członkowskie – kredytobiorcami. Od początku działalności w Polsce w 1991 r., EBOR zainwestował 9,3 mld euro w 405 projektów.

Kancelaria Greenberg Traurig poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała BNP Paribas przy przeprowadzeniu transakcji, w jej strukturyzowaniu, w negocjacjach i zamknięciu.

Obsługę transakcji nadzorował Lejb Fogelmansenior partner, a kierowali nią partnerzy Stephen  Horvath z biura londyńskiego i Łukasz Pawlak z biura warszawskiego. W zespole obsługującym byli partnerzy Michał FereniecRobert Gago, Aleksander Janiszewski, Marek Kozaczuk, partnerzy lokalni Karolina Dunin-WilczyńskaAnna Hałas-Krawczykof counsel Adam Opalski, starsi prawnicy Magdalena Bachleda-Księdzularz, Maciej KacymirowRadosław Pawluk, Paweł Tatarczak, prawnicy Maciej Pietrzak (biuro londyńskie), Iga Czerniak, Martyna Komorniczak, Marta Kownacka, Mateusz ŚliżewskiGrzegorz Socha, Natalia Wołkowycka.

Kancelaria Weil, Gotshal & Manges potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, iż doradzała Raiffeisen Bank International.

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka poinformowała „Rynek Prawniczy”, iż doradzała spółce Raiffeisen Bank Polska.

„Rynek Prawniczy” ustalił, iż przy inwestycji w Bank BGŻ BNP Paribas Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju doradzała kancelaria K&L Gates.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl