K&L Gates i Dentons w energetycznej ugodzie gazowo-parowej

675
Nowa elektrociepłownia we Włocławku (fot.: PKN Orlen)

Kancelaria K&L Gates doradzała Polskiemu Koncernowi Naftowemu Orlen przy zawarciu ugody z generalnym wykonawcą budowy przemysłowej elektrociepłowni we Włocławku, konsorcjum firm General Electric i SNC-Lavalin Polska, którego doradcą była kancelaria Dentons.

Inwestor oraz generalny wykonawca w marcu 2018 r. poinformowali, iż po dziewięciu miesiącach negocjacji porozumieli się co do ostatecznego rozliczenia kontraktu na budowę nowej elektrociepłowni we Włocławku. Było to konieczne z powodu wad instalacji, które wykonawca musiał usuwać, co opóźniło oddanie jej do użytku. W ramach rozliczenia umowy konsorcjum zobowiązało m.in. do wdrożenia rozwiązań, które polepszą dyspozycyjność i efektywność jej pracy.

W czerwcu 2017 r. PKN Orlen ukończył we Włocławku budowę pierwszego w Polsce bloku energetycznego z układem gazowo-parowym o dużej mocy (463 megawatów – turbina gazowa połączona z generatorem i turbiną parową), produkującego w skojarzeniu ciepło i prąd. Inwestycja kosztowała ok. 1,4 mld zł. Elektrociepłownię zbudowało konsorcjum firm amerykańskiej General Electric i kanadyjskiej SNC-Lavalin. Jak informowała „Gazeta Wyborcza” – z półtorarocznym opóźnieniem spowodowanym usterkami. W czasie próbnych rozruchów pojawiły się nieprawidłowości w pracy instalacji, które wykonawca musiał naprawiać.

Po zakończeniu inwestycji PKN Orlen i generalny wykonawca rozpoczęli rozmowy dotyczące rozliczeń projektu. Dla toczących się od czerwca 2017 r. negocjacji przełomowym punktem było spotkanie w Montrealu w lutym 2018 r., od którego rozmowy przyspieszyły. Jednym z ważnych elementów porozumienia są między innymi zaoferowane przez konsorcjum rozwiązania informatyczne z zakresu diagnostyki, które pozwolą unikać awarii. Ponadto PKN Orlen uzyska narzędzia do bieżącej analizy pracy bloku na tle innych jednostek zrealizowanych przez General Electric, co umożliwi optymalizację jego funkcjonowania. Polska firma otrzyma także dostęp do technologii wzmacniających cyberbezpieczeństwo.

– Osiągnięty kompromis z konsorcjum wykonawców bloku we Włocławku jest wynikiem trudnych negocjacji, ale również racjonalnego podejścia obu stron. Porozumienie zagwarantuje PKN Orlen rekompensatę, m.in. w postaci rozwiązań cyfrowych,   które mogą przełożyć się na wyższą efektywność – oświadczył cytowany w komunikacie prasowym prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

PKN Orlen to grupa kapitałowa z branży paliwowo-energetycznej, zajmująca się przetwarzaniem ropy naftowej oraz dystrybucją produktów ropopochodnych, m.in. paliw. Ma sześć rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Elektrociepłownia Orlenu we Włocławku produkuje z gazu parę technologiczną dla należącej do koncernu firmy chemicznej Anwil oraz energię elektryczną dla grupy kapitałowej i Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

General Electric to amerykański gigant energetyczny. SNC-Lavalin to kanadyjski koncern wyspecjalizowany w realizacji inwestycji w energetyce cieplnej – oferuje projektowanie, dostawy, wykonawstwo i powiązane usługi techniczne.

Kancelaria K&L Gates poinfromowała „Rynek prawniczy”, iż jej prawnicy doradzali firmie PKN Orlen podczas dziewięciomiesięcznych negocjacji ugody.

Kancelaria Dentons potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że była doradcą konsorcjum generalnego wykonawcy. Zaangażowani byli partner Michał Jochemczak, counsel Agnieszka Wojciechowska, senior associate Tomasz Sychowicz, associate Agnieszka Różalska-Kucal.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl