Trzy kancelarie w trzymiliardowej bankowej megaakwizycji

1038

Kancelaria Greenberg Traurig doradza francuskiemu bankowi BNP Paribas przy zakupie przez należący do niego Bank BGŻ BNP Paribas podstawowej działalność Raiffeisen Bank Polska od austriackiego Raiffeisen Bank International, któremu doradza kancelaria Weil, Gotshal & Manges. Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka jest doradcą  Raiffeisen Bank Polska.

O zawarciu umowy transakcyjnej strony poinformowały 10 kwietnia 2018 r. Wyceniona w niej na 3,25 mld zł podstawowa działalność Raiffeisen Bank Polska portfel 19 mld zł kredytów oraz 34,4 mld zł depozytów obejmuje obsługę małych i średnich firm, bankowość korporacyjną, detaliczną oraz prywatną, z wyjątkiem m.in. udzielania walutowych kredytów hipotecznych (ok. 13 mld zł) czy kredytów na farmy wiatrowe. Zostanie ona wydzielona z Raiffeisen Bank Polska i wniesiona do BGŻ BNP Paribas. Najpierw BNP Paribas nabędzie od Raiffeisen Bank International mniejszościowy pakiet akcji w kapitale zakładowym Raiffeisen Bank Polska, którego wysokość jest obecnie szacowana na ok. 45 proc. Później Bank BGŻ BNP Paribas wyemituje ok. 49,6 mln akcji podziałowych na rzecz grupy BNP Paribas oraz Raiffeisen Bank International jako akcjonariuszy Raiffeisen Polbanku. Parytet wymiany akcji oraz liczba akcji podziałowych, które zostaną wyemitowane przez bank będą skorygowane z tytułu rozwodnienia w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, które ma zostać przeprowadzone jeszcze przed podziałem. Bank planuje podwyższenie funduszy własnych o kwotę ok. 800 mln zł.

Plan podziału ma być uzgodniony do końca kwietnia 2018 r. Po dniu podziału akcje Raiffeisen Polbanku, które znajdą się w posiadaniu grupy BNP Paribas przestaną istnieć, podczas gdy akcje podziałowe przydzielone Raiffeisen Bank International reprezentujące 9,8 proc. kapitału zakładowego BGŻ BNP Paribas zostaną nabyte od Raiffeisen Bank International przez grupę BNP Paribas lub osoby trzecie. Zakończenie transakcji planowane jest w czwartym kwartale 2018 r., pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych i regulacyjnych.

Bank BGŻ BNP Paribas jest kontrolowany przez francuski bank BNP Paribas (drugi co do wielkości aktywów bank w Europie). Po transakcji powiększy swoje aktywa z 72 mld zł do ok. 105 mld zł i zbliży się do piątego w Polsce  ING Banku Śląskiego nadal pozostając na szóstej pozycji pod tym względem.

Kancelaria  Greenberg Traurig poinformowała „Rynek Prawniczy”, że reprezentuje Grupę BNP Paribas w transakcji. Doradzała w jej strukturyzowaniu i w negocjacjach. Będzie dalej wspierać BNPP oraz BGŻ BNPP podczas uzyskiwania zgód regulacyjnych oraz realizacji podziału przez wydzielenie.

Obsługę transakcji nadzoruje Lejb Fogelman, senior partner warszawskiego biura Greenberg Traurig, a prowadzą ją Stephen  Horvath, partner z londyńskiego biura Greenberg Traurig oraz Łukasz Pawlak, partner z biura warszawskiego. W zespole obsługującym są partnerzy Michał Fereniec, Ireneusz Matusielański, Robert Gago,  Marek Kozaczuk, partnerzy lokalni Karolina Dunin-Wilczyńska, Anna Hałas-Krawczyk, Tomasz Kacymirow, starsi prawnicy Małgorzata Paśnik, Maciej Pietrzak (biuro londyńskie), Magdalena Zmysłowska, Wojciech Ostapowicz, Maciej Kacymirow, Ewa Tabor-Maciejewska, Radosław Pawluk, Piotr Smolarczyk, prawnicy Mateusz Śliżewski, Grzegorz Socha, Natalia Wołkowycka, Karolina Woronko.

Jak oświadczył Lejb Fogelman, Greenberg Traurig jest w Polsce liderem transakcji fuzji i przejęć, w tym w sektorze bankowym. – Wypracowaliśmy strukturę podziału przez wydzielenie w odniesieniu do banków i ta transakcja jest najlepszym przykładem naszej wiodącej pozycji w tej materii – stwierdził.

Kancelaria Weil, Gotshal & Manges potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, iż doradzała Raiffeisen Bank International w transakcji.

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka poinformowała „Rynek Prawniczy”, iż doradza spółce Raiffeisen Bank Polska.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl