Trzy kancelarie w offsecie transakcji antyrakietowej

1062
(www.youtube.com)

Kancelaria KW Kruk i Wspólnicy doradzała Ministerstwu Obrony Narodowej przy negocjowaniu umów offsetowych, dotyczących transferu technologii zbrojeniowych o łącznej wartości ok. 950 mln zł, z amerykańskimi firmami Raytheon, której doradzała kancelaria DLA Piper i Lockheed Martin, której doradcą była kancelaria White & Case.

Umowy offsetowe, związane z dostawą przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu pierwszej fazy systemu „Wisła”, zostały podpisane 23 marca 2018 r. przez sekretarza stanu w resorcie obrony narodowej z przedstawicielami amerykańskich firm zbrojeniowych Raytheon Company i Lockheed Martin Global Inc.

Kontrakt na Patrioty

Ich podpisanie było warunkiem zawarcia umowy na dostawę najnowocześniejszego, przechwytującego 90 proc. celów, systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot, którą przedstawiciele rządów Polski i Stanów Zjednoczonych podpisali 28 marca 2018 r.

System Patriot firmy Raytheon wyposażony jest w system zarządzania obroną powietrzną IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System) firmy Northrop Grumman oraz uzbrojony w pociski PAC-3 MSE produkcji Lockheed Martin.

Umowa przewiduje zakup przez Polskę za 4,75 mld dol. (16,5 mld zł) pierwszych dwóch baterii średniego zasięgu systemu Patriot – to 16 wyrzutni M903, cztery radary kierunkowe AN/MPQ65, 14 stacji łączności EOC, dwa stanowiska dowodzenia IBCS i 206 najnowocześniejszych pocisków PAC3 MSE. Polska docelowo chce kupić łącznie osiem baterii. Pierwsze rakiety dotrą do Polski w 2022 r. Największy kontrakt zbrojeniowy w Polsce był negocjowany w formule międzyrządowej od kwietnia 2015 r.

Umowy offsetowe

Ocena ofert oraz negocjacje offsetu związanego z tym kontraktem, a dotyczącego transferu technologii i udziału polskiego przemysłu w dostawach i obsłudze zestawów Patriot, trwały od października 2017 r. do marca 2018 r.

Umowy offsetowe o wartości 950 mln zł będą obowiązywały 10 lat. Mają m.in. pozwolić polskiej armii uzyskać zdolność dowodzenia i kierowania obroną w oparciu o moduł IBCS. Dotyczą również produkcji i serwisowania wyrzutni pocisków antybalistycznych PAC-3 MSE oraz pojazdów transportowozaładowczych. Strona polska będzie też produkować wybrane elementy samych pocisków Umowy przewidują również budowę laboratorium badania tych rakiet, a także pozyskanie zdolności związanych z utrzymaniem samolotów F-16 oraz przekazanie technologii działka Bushmaster o kalibrze 30 mm, które ma być elementem bezzałogowej wieży transporterów opancerzonych Rosomak.

Umowa offsetowa z Raytheon ma wartość 224,1 mln zł i zawiera 31 zobowiązań offsetowych. Umowa z Lockheed Martin opiewa na 724,8 mln zł i zawiera 15 zobowiązań.

Kancelaria dla MON z przetargu

Kancelaria KW Kruk i Wspólnicy poinformowała „Rynek Prawniczy”, iż reprezentowała MON w negocjacjach umowy offsetowej. Kancelaria DLA Piper potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała firmie Raytheon. „Rynek Prawniczy” dowiedział się, że firmie Lockheed Martin doradzała kancelaria White & Case.

Jak ustalił  „Rynek Prawniczy”, przetarg na usługi doradztwa prawnego podczas procedury zmierzającej do zawarcia umowy offsetowej w związku z pozyskaniem przeciwlotniczego i przeciwrakietowego zestawu rakietowego średniego zasięgu „Wisła”  Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło w kwietniu 2016 r.

Przedmiotem zamówienia było świadczenie usług prawniczych w zakresie:

  • sporządzania oceny ofert offsetowych
  • doradztwa oraz uczestniczenia w negocjacjach w celu zawarcia umowy offsetowej z zagranicznym dostawcą
  • sporządzania umowy offsetowej
  • przygotowywania projektów aktów prawnych związanych z problematyką offsetową
  • przygotowywania opinii prawnych oraz wykonywanie innych czynności związanych z postępowaniem offsetowym

Usługi prawnicze miały być świadczone w takich dziedzinach jak prawo: handlowe, cywilne, gospodarcze, własności intelektualnej, zamówień publicznych, europejskie i międzynarodowe oraz przepisy regulujące działalność sektora zbrojeniowego  i zawieranie przez Skarb Państwa umów offsetowych.

Usługi miały być świadczone przez 30 godz. w miesiącu w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia pierwszej oferty offsetowej. Zamawiający przewidział prawo opcji uwzględniające zwiększenie liczby godzin do maksymalnie 90 godzin w miesiącu.

Kryteriami oceny ofert były: cena (60 pkt.), doświadczenie prawników w problematyce: offsetowej (10 pkt.), prawa handlowego (10 pkt.), prawa własności intelektualnej (10 pkt.) oraz znajomość specyfiki funkcjonowania polskiego sektora obronnego (10 pkt.).

Całkowita początkowa szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) wynosiła 672 tys. zł.

Złożono dwie oferty. Wygrała kancelaria Kruk i Wspólnicy z ceną 513 648 zł (bez VAT). Za swoją ofertę uzyskała 96,40 pkt. wyprzedzając konkurującą kancelarię Pasierbiak, Wasilewski i Wspólnicy z Warszawy, której przyznano 79,68 pkt.

W październiku 2016 r. MON ogłosiło o udzieleniu zamówienia i zawarło umowę z kancelarią, która wygrała przetarg.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl