Allen & Overy i Greenberg Traurig w potężnej akwizycji bankowego biznesu

705
Oddział banku BZ WBK w centrum handlowym Galeria Północna w warszawskiej dzielnicy Białołęka (www.prnews.pl)

Jak dowiedział się „Rynek Prawniczy”, kancelaria Allen & Overy jest doradcą Banku Zachodniego WBK w transakcji nabycia części bankowości detalicznej i biznesowej Deutsche Banku w Polsce, któremu doradza kancelaria Greenberg Traurig.

O transakcji strony poinformowały 14 grudnia 2017 r. Jej wartość to ok. 1,29 mld zł. Cena nabycia ma być płatna w 80 proc. akcjami i w 20 proc. gotówką.

Jak głosi komunikat prasowy, Bank Zachodni WBK, wraz ze swoim większościowym akcjonariuszem Banco Santander, podpisali z Deutsche Bankiem umowę dotyczącą przeniesienia wydzielonej części Deutsche Bank Polska obejmującej bankowość detaliczną, w tym private banking, business banking obejmujący małe i średnie przedsiębiorstwa, a także sieć placówek, agentów, pośredników i partnerów oraz dom maklerski DB Securities. Przedmiotem transakcji nie jest portfel walutowych produktów kredytowych, zabezpieczonych hipoteką, który pozostanie w Deutsche Bank Polska.

Realizacja transakcji planowana jest na czwarty kwartał 2018 r., pod warunkiem wcześniejszego uzyskania wszystkich zgód regulacyjnych i korporacyjnych. Dzięki niej Bank Zachodni WBK umocni swoją pozycję trzeciej pod względem wielkości aktywów instytucji finansowej w Polsce. Jednocześnie stanie się czołowym bankiem w obsłudze klientów segmentu private banking.

Bank Zachodni WBK dysponuje prawie 131,5 mld zł aktywów. Obsługuje ok. 4,4 mln klientów, w tym ok. 4 mln indywidualnych. Ma ok. 11,5 tys. pracowników. Jego właściciel, hiszpański Banco Santander, to pierwszy bank w strefie euro i jedenasty na świecie pod względem kapitalizacji.

Deutsche Bank ma ok. 390 tys. klientów, z czego 350 tys. indywidualnych. Zatrudnia ok. 2 tys. osób.

– Grupa Banku Zachodniego WBK, jako część silnej, międzynarodowej Grupy Santander, wzbogaci swoją działalność o dodatkowe kompetencje i umiejętności w relacjach z klientami zamożnymi, private banking oraz business banking. Dzięki zawartej umowie umocni swoją pozycję trzeciego największego banku w Polsce  – oświadczył Gerry Byrne, przewodniczący rady nadzorczej BZ WBK.

– Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy Deutsche Bank podjął decyzję dotyczącą sprzedaży polskiego pionu detalicznego oraz business bankingu, wraz z domem maklerskim, na rzecz BZ WBK. Jednocześnie będziemy kontynuować w Polsce rozwój bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, w tym globalnej bankowości transakcyjnej. Deutsche Bank Polska będzie nadal świadczył usługi na rzecz polskich i zagranicznych klientów korporacyjnych, instytucji finansowych i organów rządowych. Kontynuowana będzie również obsługa klientów posiadających kredyty mieszkaniowe oraz pożyczki hipoteczne denominowane w walutach obcych – zadeklarował Peter Tils, przewodniczący rady nadzorczej Deutsche Bank Polska i prezes Deutsche Banku na Europę Środkową i Wschodnią.

– Połączenie sił w bankowości detalicznej, w tym w usługach dla klientów zamożnych i private bankingu, a także w business bankingu, przy wsparciu międzynarodowej Grupy Santander umocni pozycję Banku Zachodniego WBK w polskim sektorze finansowym. Ta część działalności Deutsche Bank Polska jest siłą, która wzbogaci i wzmocni dotychczasową strategię biznesową BZ WBK – stwierdził Michał Gajewski, prezes zarządu tego banku.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl