Trzy kancelarie w reformie kopalni

600
www.okd.cz

Kancelaria Weil, Gotshal & Manges doradzała spółkom energetycznym oraz Polskiemu Funduszowi Rozwoju w związku z  inwestycją w Polską Grupę Górniczą. Kancelaria Allen & Overy była doradcą prawnym grupy pięciu banków, które również zainwestują w to przedsięwzięcie. Kancelaria White & Case pracowała dla Kompanii Węglowej przy restrukturyzacji tej spółki oraz tworzeniu PGG.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Energa Kogeneracja, PGNiG Termika oraz Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN złożyły 17 czerwca 2016 r. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek w sprawie wspólnej kontroli nad Polską Grupą Górniczą.

Na mocy podpisanego w kwietniu 2016 r. porozumienia inwestorów z PGG o dokapitalizowaniu tego nowego koncernu  węglowego, firmy energetyczne  zainwestują w to przedsięwzięcie po 500 mln zł, FIPP FIZAN – 300 mln zł, Towarzystwo Finansowe Silesia – 400 mln zł.

Natomiast Alior Bank, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Zachodni WBK,  Bank PKO BP i spółka Węglokoks zobowiązały się do objęcia obligacji PGG na łączną kwotę 1,37 mld zł (w tym Węglokoks za 217 mln zł). Odbędzie się to w formie refinansowania aktualnego programu emisji obligacji Kompanii Węglowej. Majątek tej firmy, która zostanie zlikwidowana, przejmuje PGG – to 11 kopalń i cztery zakłady.

W sumie planowana łączna wartość zaangażowania kapitałowego inwestorów to ponad 2,4 mld zł – PGG będzie największym producentem węgla kamiennego w Unii Europejskiej. W tym roku kopalnie PGG mają wydobyć ok. 28 mln ton tego surowca.

Powołanie nowego podmiotu w branży górniczej to element restrukturyzacji tego sektora i próba przywrócenia mu rentowności. Przechodzi do niego 32,5-tysięczna załoga KW – związki zawodowe zgodziły się na zawieszenie na dwa lata wypłat tzw. 14. pensji oraz dobrowolne odejście  z pracy ok. 4 tys. osób, które skorzystają z pakietu osłonowego.

PGG ma zwiększyć wydajność i zmniejszyć koszty wydobycia węgla – w końcu 2017 r. firma powinna wyjść ze strat ( w 2015 r. rentowne były tylko trzy z 11 kopalń KW, dwie  były blisko progu rentowności).

Kancelaria Weil, Gotshal & Manges doradzała spółkom PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Energa Kogeneracja, PGNiG Termika oraz  Funduszowi Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN zarządzanemu przez Polski Fundusz Rozwoju w przeprowadzeniu inwestycji kapitałowej w PGG oraz wsparła tych inwestorów w negocjacjach warunków jej finansowania przez banki.
Kancelaria Allen & Overy była doradcą prawnym tychże banków – Alior Banku, BGŻ BNP Paribas, BGK, BZ WBK oraz PKO BP – przy zawarciu umów finansowania PGG.

Kancelaria White & Case doradzała Kompanii Węglowej w związku z procesem jej restrukturyzacji oraz utworzeniem PGG.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl