Raport Hays 2024: Pensje prawników kancelaryjnych stanęły, firmowych – rosły

1110

Dyrektor działu prawnego w przedsiębiorstwie może oczekiwać od 20 tys. do 40 tys. zł miesięcznego wynagrodzenia. Starszy prawnik w kancelarii powinien liczyć na pensję w granicach od 13 do 40 tys. zł. Młodszy prawnik w kancelarii ma szansę nawet na 10 tys. , natomiast asystent prawny na 9 tys. .

Wymienione kwoty pochodzą z ogłoszonego w styczniu 2024 r. zestawienia, sporządzonego przez polski oddział firmy doradztwa personalnego Hays, na podstawie danych z rekrutacji przeprowadzonych przezeń w 2023 r., uzupełnionych wynikami badania rynku pracy przeprowadzonego pod koniec zeszłego roku. Z grubsza są one takie same, jak w badaniu Hays sprzed roku, podobnie jak inne wynagrodzenia przytoczone w raporcie. Różnice są nieczęste, w tym zdecydowanie widać je w przedsiębiorstwach. Przykładowo maksymalna pensja oferowana dyrektorowi działu prawnego w przedsiębiorstwie wzrosła z 35 tys. do 40 tys. zł, a ta oferowana im najczęściej – z 28 tys. do 30 tys. zł, natomiast najczęściej oferowane wynagrodzenie na stanowisku prawnika firmowego (16 tys. zł) było wyższe o 2 tys. zł. Natomiast stawki dla prawników kancelaryjnych naznaczyła stagnacja; wyjątkiem było podwyższenie o 1 tys. zł  płacy najczęściej proponowanej asystentom prawnym. O tyle samo wzrosła pensja minimum oferowana starszym konsultantom podatkowym. O 500 zł było wyższe minimalne wynagrodzenie dla inspektorów ochrony danych osobowych, ale największe podwyżki odnotowano na stanowiskach specjalistów od tzw. zgodności (compliance ), dla których minimalna oferta wzrosła o 1,5 tys. zł, a najczęstsza – o 1 tys. zł.

Wynagrodzenie uzależnione jest od poziomu doświadczenia, lokalizacji, profilu kancelarii bądź firmy oraz specjalizacji.*Miesięczne wynagrodzenie brutto na danym stanowisku (pełen etat).**Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku. Źródło: „Raport płacowy 2024”, Hays Poland

W swoim komentarzu do prezentowanych wynagrodzeń prawników, opublikowanym w „Raporcie Płacowym 2024”, firma Hays Poland napisała m.in.:

„Dynamika wzrostu oczekiwań finansowych kandydatów była znacznie wyższa niż w latach ubiegłych, osiągając poziom nawet 20 proc. Było to rezultatem wysokiej inflacji, a także utrzymującej się, silnej pozycji doświadczonych ekspertów na rynku. Pracodawcy nie zawsze byli jednak w stanie sprostać tym oczekiwaniom, odpowiadając na nie głównie w przypadku ról najtrudniejszych do obsadzenia, stąd też, chociaż w obszarze prawno-podatkowym średni wzrost wynagrodzeń oscylował wokół poziomu 10 proc., to na podwyżki rzędu 15-20 proc. mogli liczyć specjaliści w dziedzinie podatków oraz prawa pracy”.

Dla porównania poniżej przypominamy tabelkę sprzed roku…

Wynagrodzenie uzależnione jest od poziomu doświadczenia, lokalizacji, profilu kancelarii bądź firmy oraz specjalizacji.*Miesięczne wynagrodzenie brutto na danym stanowisku (pełen etat).**Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku. Źródło: „Raport płacowy 2023”, Hays Poland

… dwóch lat …

*Miesięczne wynagrodzenie brutto na danym stanowisku (pełen etat).**Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku. Źródło: „Raport płacowy 2022. Trendy na rynku pracy”, Hays Poland

… trzech lat…

*Miesięczne wynagrodzenie brutto na danym stanowisku (pełen etat).**Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku. Źródło: „Raport płacowy 2021. Trendy na rynku pracy”, Hays Poland

… czterech lat…

*Miesięczne wynagrodzenie brutto na danym stanowisku (pełen etat).**Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku. Źródło: „Raport płacowy 2020. Trendy na rynku pracy”, Hays Poland

… i pięciu lat.

*Miesięczne wynagrodzenie brutto na danym stanowisku (pełen etat).**Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku. Źródło: „Raport płacowy 2019. Trendy na rynku pracy”, Hays Poland

„Raporty Płacowe” Hays pokazują wysokości płac w głównych sektorach rynkowych. Publikacje zawierają zestawienia uśrednionych dla całej Polski, minimalnych, maksymalnych i optymalnych miesięcznych wynagrodzeń dla specjalistów i kadry menedżerskiej.

Hays Poland jest firmą doradztwa personalnego, należącą do międzynarodowej grupy Hays, posiadającej 252 biura na świecie, w których pracuje ponad 13 tys. ekspertów.

Tu omówienie raportu Hays z 2023 r.

Tu omówienie raportu Hays z 2022 r.

Tu omówienie raportu Hays z 2021 r.

Tu omówienie raportu Hays z 2020 r.

Tu omówienie raportu Hays z 2019 r.

Tutaj omówienie raportu Hays z 2018 r.

Tutaj omówienie raportu Hays z 2017 r.

Opracowanie: Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl