Dwie kancelarie w euroobligacjach największego krajowego banku

378

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Allen & Overy doradzała bankowi Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski przy ustanowieniu programu emisji obligacji do kwoty 4 mld euro. Kancelaria White & Case doradzała bankom przy przeprowadzeniu pierwszej emisji obligacji w tym programie, w kwocie 750 mln euro.

W grudniu 2022 r. PKO BP ustanowił program emisji o wartości do 4 mld euro (Euro Medium Term Note ). W programie bank może plasować obligacje, których celem jest wypełnić wymogi w zakresie minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub zamianie na kapitał (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities – MREL ), określone przez prawo unijne i ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Możliwa jest emisja niezabezpieczonych euroobligacji w dowolnej walucie.

W lutym 2023 r. w ramach programu bank wyemitował pierwszą transzę euroobligacji uprzywilejowanych (senior preferred notes ) o wartości 750 mln euro (7,5 tys. obligacji o wartości nominalnej 100 tys. euro). Oferta była skierowana na rynek europejski. Obligacje przydzielono łącznie 175 inwestorom (chętnych było 188 i zgłosili podaż na 24 tys. obligacji). Cena wyniosła 99,864 proc. wartości nominalnej. Obligacje wyemitowano na trzy lata z możliwością ich wcześniejszego wykupu po dwóch latach od emisji.

– Marża wyemitowanych obligacji osiągnęła 250 punktów bazowych. Jest to najlepsza w ostatnim okresie wycena tego rodzaju papierów wartościowych przy porównywalnych transakcjach z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. To potwierdza znakomitą kondycję PKO BP – ocenił Paweł Gruza, wiceprezes PKO BP kierujący pracami zarządu.

– Emisję obligacji poprzedziła seria intensywnych rozmów z inwestorami finansowymi. Popyt trzykrotnie przekroczył ostateczną wartość emisji, która była zwiększona w stosunku do naszych pierwotnych planów. Zakończona sukcesem emisja obligacji z redukcji zapisów o prawie 69 proc., pomimo wymagających warunków rynkowych, jest dowodem zaufania do PKO BP wśród europejskich inwestorów – stwierdził Marcin Eckert, wiceprezes zarządu PKO BP.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, jak podaje Wikipedia, został założony w 1919 r. dekretem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego jako Pocztowa Kasa Oszczędności. W 1950 r. zlikwidowano ją, a na jej miejsce utworzono bank państwowy – Powszechną Kasę Oszczędności W 1975 r. PKO została włączona w struktury Narodowego Banku Polskiego. W 1987 r. stała się ponownie samodzielnym bankiem zmieniając nazwę na Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy. W 2000 r. przekształcono go w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, która w 2004 r. weszła na giełdę. Dziś to największy bank uniwersalny w Polsce, zatrudniający ok. 30 tys. osób, obsługujący 11,6 mln klientów, indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa, wielkie korporacje. Kontrolowany jest przez Skarb Państwa, który posiada 29,43 proc. akcji.

Sprzedaż obligacji organizowały banki Banco Santander, Erste Group Bank, Société Générale, PKO BP, współprowadzące księgę popytu, oraz UniCredit Bank – globalny koordynator.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że bankowi PKO BP przy ustanowieniu programu emisji obligacji EMTN doradzała kancelaria Allen & Overy – biura w Londynie i Warszawie.

Kancelaria White & Case poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała bankom rozprowadzającym obligacje PKO BP najnowszej emisji. Obsługę wykonywali partner Marcin Studniarek, partner lokalny Bartosz Smardzewski, associates  Michał Truszczyński, Dawid Książek i prawnicy z biura kancelarii w Londynie.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl