Dentons dołącza do Klubu Partnerów Szkoły Głównej Handlowej

326

Warszawskie biuro kancelarii Dentons podpisało porozumienie o partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i dołączyło do Klubu Partnerów SGH. Współpraca największej w Polsce i na świecie firmy prawniczej z najlepszą uczelnią ekonomiczną w Polsce (według Rankingu Szkół Wyższych 2022 miesięcznika „Perspektywy”) stanowi wyjątkowe połączenie wieloletniego dorobku naukowego i akademickiego środowiska SGH z przekrojowym doświadczeniem w doradztwie prawnym oraz praktyce biznesowej, prezentowanym przez zespół Dentons. Współpraca uczelni i kancelarii przysporzy korzyści społeczności akademickiej i przyczyni się do budowania kapitału intelektualnego w środowiskach współtworzonych przez obydwa te podmioty.

W ramach współpracy Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uzyska dostęp do uznanych na rynku ekspertek i ekspertów kancelarii Dentons, którzy będą świadczyć nieodpłatną pomoc prawną na rzecz uczelni. To szansa na wymianę wiedzy i budowę sieci kontaktów także dla studentek i studentów oraz absolwentek i absolwentów SGH, którzy często swoją wiedzę ekonomiczną rozwijają na studiach prawniczych lub też podejmują studia ekonomiczne jako uzupełnienie dotychczasowej ścieżki prawniczej.

– Cieszymy się, że to właśnie Dentons jest pierwszą kancelarią, która dołączyła do Klubu Partnerów SGH. Ta współpraca może wydawać się nieoczywista, ale od lat inspirujemy zmianę tradycyjnego postrzegania zawodów prawniczych, które dziś muszą łączyć w sobie kompetencje z różnych dziedzin, często wykraczających poza wiedzę prawną – powiedział Arkadiusz Krasnodębski, partner zarządzający warszawskiego biura Dentons – Ta strategiczna współpraca przyniesie korzyści środowisku akademickiemu, ale i nas otwiera na nowe możliwości pozyskiwania najlepszych talentów także spoza środowiska stricte prawniczego. Razem możemy lepiej rozumieć rynek i wspierać młode pokolenie.

– Bardzo cenimy kompetencje i zaangażowanie kancelarii w ramach dotychczasowej współpracy. Eksperci Dentons pomagali nam m.in. w niezwykle złożonych negocjacjach zmierzających do zawarcia międzynarodowej umowy kredytowej na naszą inwestycję przy ulicy Batorego. Zacieśnienie współpracy poprzez przystąpienie kancelarii do Klubu Partnerów SGH umożliwi dalsze wspieranie naszej uczelni w sprawach wymagających szczególnych kompetencji i specjalizacji. Dentons zaangażowanie w sprawy uczelni traktuje jako inwestycję społeczną i za to serdecznie dziękujemy – powiedział dr Marcin Dąbrowski, kanclerz SGH.

– W naszej codziennej pracy wykorzystujemy szereg różnego rodzaju kompetencji. Opieramy się na wiedzy prawniczej, natomiast analizując skomplikowane aspekty transakcji, chociażby na rynku nieruchomościowym, widzimy, jak cenna jest szersza wiedza także z zakresu finansów czy ekonomii – dodał Piotr Staniszewski, partner w warszawskim zespole nieruchomości – Jesteśmy dumni, że jako zespół możemy wspierać środowisko Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, która jest wyjątkową marką na ekonomicznej mapie nie tylko Polski, ale i Europy.

Klub Partnerów SGH to wspólna inicjatywa polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw oraz władz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 25 lat członkowie Klubu, realizując swoje strategie biznesowe, współpracują z SGH w czterech obszarach: employer brandingu i rekrutacji, edukacji i nauki, wzmocnienia potencjału SGH oraz projektów społecznych.

Więcej informacji o Klubie Partnerów SGH tutaj.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce. Od 117 lat zajmuje się „kształtowaniem liderów przyszłości”, prowadząc kompleksowe badania w zakresie ekonomii, analizy danych i prawa gospodarczego. Przygotowuje także ekspertyzy dla firm, instytucji publicznych i jednostek samorządu terytorialnego. Uczelnia zajmuje wysokie miejsca w rankingach. W 2021 r. uzyskała prestiżową akredytację EQUIS, którą mogą się poszczycić 254 szkoły biznesowe na świecie i kilka w Polsce. Od 2017 r. SGH posiada też akredytację AMBA, a w 2022 r. przyznano jej certyfikację BSIS. Aktualnie SGH ubiega się o akredytację AACSB. Blisko współpracuje z biznesem.

Materiał kancelarii Dentons