Greenberg Traurig i Dentons w finale megawezwania na akcje prywatnej telewizji

926

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Greenberg Traurig doradzała firmie Cyfrowy Polsat i jej akcjonariuszom przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wezwania na sprzedaż akcji tej firmy skierowanego  do innych inwestorów. Kancelaria Dentons doradzała bankowi Société Générale przy udzieleniu gwarancji zapłaty za akcje w kwocie 6,35 mld zł.

Firma Cyfrowy Polsat, jej akcjonariusz Zygmunt Solorz i należąca do niego cypryjska spółka-wehikuł Reddev Investments Limited, ogłosili wspólnie 28 września 2021 r. wezwanie do sprzedaży akcji tej firmy skierowane do pozostałych inwestorów. Ogłoszone wezwanie dotyczyło wszystkich będących w ich rękach akcji, czyli 263,8 mln odpowiadających 41,2 proc. kapitału i 34 proc. głosów, po cenie 35 zł, co oznaczało łączny koszt ponad 9,2 mld zł. Jednak Cyfrowy Polsat, który miał być wyłącznym nabywcą akcji, zadeklarował, że jego zamiarem jest nabycie poprzez wezwanie 82,9 mln akcji (13 proc. kapitału dającego 12 proc. głosów), co oznaczało wartość wezwania w kwocie 2,9 mld zł.

Zabezpieczeniami zapłaty za akcje były gwarancje bankowe wystawione przez banki PKO BP (na kwotę 2,9 mld zł ) oraz francuski Société Générale (na kwotę 6,35 mld zł).

Jednak tak wysokie zabezpieczenia nie okazały się potrzebne. Firma Cyfrowy Polsat poinformowała, że 19 listopada 2021 r. w ramach realizacji odpowiedzi na wezwanie zawarte zostały transakcje kupna akcji w liczbie 11 mln 768 tys. 260 akcji, czyli 1,84 proc. kapitału zakładowego spółki. Oznacza to, że wartość wezwania wyniosła 412,3 mln zł.

– Jesteśmy obecnie w bardzo ważnym momencie dla Grupy Polsat Plus. Nasi klienci mierzą się z nowymi wyzwaniami, a nowe wyzwania zawsze stwarzają nowe szanse. Będę namawiał grupę na podjęcie tych wyzwań i otwarcie się również na nowe obszary biznesu. Chcę przy tym zadeklarować, że moja wizja rozwoju grupy ma na celu wyłącznie dalsze jej wzmocnienie i podniesienie wartości dla akcjonariuszy w nadchodzących latach. Podkreślam przy tym, że najważniejsza i kluczowa dla grupy pozostaje działalność na rynku mediów i telekomunikacji. Zdaję sobie sprawę, że w obliczu wyzwań, których chcemy się podjąć, część spośród obecnych akcjonariuszy może nie mieć intencji dalszego pozostawania inwestorami grupy. Może uznać, że skoro grupa osiągnęła pewien etap rozwoju, to mogą chcieć wyjść ze swojej inwestycji, nie widząc się jako akcjonariusze grupy, rozwijającej swoją działalność również w nowych obszarach. Stąd moja propozycja, która umożliwi sprzedaż akcji po godziwej cenie – wyjaśniał ogłoszone wezwanie Zygmunt Solorz, główny akcjonariusz Cyfrowego Polsatu, który posiada obecnie 58,75 proc. akcji dających 66 proc. głosów, poprzez cztery spółki, w tym Reddev Investments Limited (48,41proc.).

Jak podaje Wikipedia, firma Cyfrowy Polsat jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej operatorem telewizji satelitarnej, właścicielem platformy Polsat Box.  Działalność firmy obejmuje także oferowanie innych usług telewizyjnych, a także dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologiach bezprzewodowych.

Grupa Polsat Plus, której nadrzędną spółką jest Cyfrowy Polsat, jest jedną z największych grup medialno-telekomunikacyjnych w Europie, do której należą także: Polkomtel, operator sieci komórkowej Plus i dostawca Internetu w technologii LTE, Telewizja Polsat – najstarszy polski prywatny nadawca telewizyjny, oferujący ponad trzydzieści kanałów telewizyjnych, serwis wideo online Ipla, operator telekomunikacyjny Netia oraz portal internetowy Interia.

„Rynek Prawniczy” ustalił, że firmie Cyfrowy Polsat doradzała przy wezwaniu kancelaria Greenberg Traurig, która potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu” swoją obsługę.

Kancelaria Dentons poinformowała „Rynek Prawniczy”, że doradzała bankowi Société Générale przy udzieleniu bankowej gwarancji zapłaty za akcje przez ich nabywcę w wysokości 6,35 mld zł. Obsługą kierowali partnerzy Jakub Celiński, kierujący praktyką rynków kapitałowych w Europie, i Bartosz Nojek z zespołu bankowości i finansów, wykonywały ją associates  Paulina Galewska i Katarzyna Mazur.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl