Linklaters i Allen & Overy w przygotowaniu antywirusowej tarczy dla biznesu

1553

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelarie Linklaters i Allen & Overy doradzały Polskiemu Funduszowi Rozwoju przy finansowaniu i wdrożeniu rządowego programu wsparcia  przedsiębiorstw „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Firm i Pracowników”, który przeciwdziała ekonomicznym skutkom epidemii koronawirusa.

„Tarcza Finansowa” to program pomocowych subwencji o łącznej wartości 100 mld zł (4,5 proc. Produktu Krajowego Brutto Polski), finansowany przez Polski Fundusz Rozwoju. Adresowany jest do ok. 670 tys. polskich przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku epidemii. Służy ochronie miejsc pracy i płynności finansowej w firmach. PFR realizuje program we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, które odgrywają zasadniczą rolę w dystrybucji do beneficjentów środków pozyskanych przez fundusz na jego realizację. Z całej puli do małych i średnich firm trafi 75 mld zł.

Wypłata subwencji dla tych firm wystartowała 30 kwietnia 2020 r. Do 10 czerwca skorzystało z nich prawie 258 tys. firm, zatrudniających blisko 2,5 mln osób. Za pośrednictwem banków wypłacono dotychczas 48,2 mld zł, z tego mikroprzedsiębiorstwom 14,1 mld zł, a małym i średnim – 34,1 mld zł

Z subwencji mogą skorzystać firmy, które w związku z epidemią koronawirusa dotknął spadek przychodów o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r., w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Maksymalna kwota subwencji zależy od skali spadku obrotów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może dla mikrofirm do 324 tys. zł, a dla firm małych i średnich – do 3,5 mln zł; 75 proc. dotacji może być bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności i utrzymania poziomu średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od jej udzielenia.

Dla dużych firm zatrudniających co najmniej 250 pracowników przewidziane są trzy instrumenty finansowe: preferencyjnie oprocentowane pożyczki płynnościowe; pożyczki preferencyjne będące rekompensatą strat z tytułu restrykcji sanitarnych;  instrumenty kapitałowe, w tym obligacje zamienne i podwyższenie kapitału, których zadaniem jest obniżenie zadłużenia do poziomów sprzed epidemii. Proces składania wniosków w ramach „Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm” wystartował 9 czerwca, po uzyskaniu przez rząd zgody Komisji Europejskiej na udzielenie przez państwo tego rodzaju pomocy publicznej.

– Proces notyfikacyjny dotyczący „Tarczy Finansowej dla Dużych Firm” trwał w Komisji Europejskiej dłużej niż pierwotnie zakładaliśmy, zwłaszcza biorąc pod uwagę nadzwyczajną sytuację związaną z pandemią. Dzięki zaangażowaniu rządu oraz wsparciu apelami organizacji pracodawców i pracowników, pomoc publiczna dla polskich przedsiębiorstw została finalnie przyjęta. Ostatecznie wynegocjowaliśmy dobre rozwiązania, które pomogą dużym firmom przejść bezpiecznie przez kryzys. W tej chwili wstępne zainteresowanie programem zadeklarowało około 600 dużych przedsiębiorstw. PFR na każdym etapie programu będzie dbał o równy dostęp dla wszystkich firm do finansowania oraz będzie dokładał starań, aby był on możliwie przejrzysty dla opinii publicznej i gwarantował, że środki publiczne będą służyły tym firmom, które tej pomocy istotnie potrzebują w związku ze skutkami pandemii – oświadczył Paweł Borys, prezes PFR.

Tarcza finansowa finansowana jest z wypuszczanych przez PFR obligacji Skarbu Państwa w ramach programu emisji o łącznej wartości do 100 mld zł. Do 5 czerwca wyemitowano i sprzedano bankom i instytucjom finansowym zabezpieczone gwarancją Skarbu Państwa obligacje na łączną sumę 62 mld zł.

Polski Fundusz Rozwoju to utworzona w 2016 r., w ramach realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, państwowa spółka inwestycyjna oferująca instrumenty finansowe służące rozwojowi przedsiębiorstw i samorządów, angażująca kapitał w przedsięwzięcia wpływające na zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju.

Kancelaria Linklaters potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała Polskiemu Funduszowi Rozwoju przy uruchomieniu „Tarczy Finansowej”, w tym „kompleksowo w zakresie Tarczy Finansowej dla Dużych Firm” oraz w wielu innych elementach całego programu, w tym dla małych i średnich przedsiebiorstw. Doradztwo obejmowało m.in. kwestie koncepcyjne, zagadnienia pomocy publicznej, przygotowanie procedur i regulaminów udzielania wsparcia, a także opracowanie poradników i odpowiedzi na najczęściej zadawane przez beneficjentów pytania.

W zespole doradczym pod kierownictwem Marcina Schulza, Tomasza Manickiego i Wojciecha Podlasina byli: Małgorzata Szwaj, Wojciech Kobyliński, Piotr Zbyszyński, Jakub Woźniak, Maciej Ficiński, Marta Szrajer, Justyna Kowalczyk, Barbara Wanat, Joanna Koterbska, Joanna Gawlicka i „wielu innych prawników” kancelarii.

Kancelaria Allen & Overy potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała Polskiemu Funduszowi Rozwoju „w związku z powierzeniem PFR realizacji rządowego programu wsparcia finansowego przedsiębiorstw Tarcza Finansowa”.  „Rynek Prawniczy” ustalił, że doradztwo obejmowało kwestie finansowe, emisji obligacji oraz pomocy publicznej państwa.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl