Dwie kancelarie w sfinalizowanej potężnej akwizycji bankowego biznesu

794

Jak ustalił „Rynek Prawniczy”, kancelaria Allen & Overy doradzała najpierw Bankowi Zachodniemu WBK, a po zmianie przezeń nazwy – Santander Bankowi Polska oraz jego właścicielowi hiszpańskiemu Banco Santander, w sfinalizowanej właśnie transakcji nabycia części bankowości detalicznej i biznesowej Deutsche Banku w Polsce od niemieckiego Deutsche Banku, którym doradzała kancelaria Greenberg Traurig.

O rozpoczęciu transakcji strony poinformowały 14 grudnia 2017 r. Jej wartość to ok. 1,29 mld zł. Cena nabycia była płatna w 80 proc. akcjami i w 20 proc. gotówką.

Do Krajowego Rejestru Sądowego wpisano 9 listopada 2018 r. podwyższenie kapitału zakładowego Santander Bank Polska w związku z podziałem Deutsche Banku Polska. Oznacza to, że wydzielona część DBP została prawnie włączona do SBP, który wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki wydzielonej części DBP przejmując bankowość detaliczną, w tym private banking, business banking obejmujący małe i średnie przedsiębiorstwa, a także sieć placówek, agentów, pośredników i partnerów oraz dom maklerski DB Securities, który zmienia nazwę na Santander Securities.

Transakcja nie obejmuje segmentów bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej oraz globalnej bankowości transakcyjnej, a także portfela hipotecznych kredytów walutowych, które pozostały w Deutsche Bank Polska.

Rejestracja w KRS finalizuje formalny etap włączenia, który rozpoczął się w grudniu 2017 r. Teraz rozpoczyna się proces połączenia operacyjnego. Do SBP dołączy 1,7 tysiąca pracowników, prawie 400 tys. klientów i 113 placówek DBP.

Dzięki przejęciu obecny Santander Bank Polska (dawny Bank Zachodni WBK) umacnia swoją pozycję trzeciej pod względem wielkości aktywów i liczby placówek instytucji finansowej w Polsce. Jednocześnie staje się czołowym bankiem w obsłudze klientów segmentu private banking. Głównym jego akcjonariuszem jest od 2011 r. hiszpańska grupa bankowa Santander, największa w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

BZ WBK powstał w wyniku połączenia w 2001 r. Banku Zachodniego i Wielkopolskiego Banku Kredytowego. W 2013 r. połączył się z Kredyt Bankiem. We wrześniu 2018 r. zmienił nazwę na Santander Bank Polska. Obsługuje 6,8 mln klientów, ma 11,7 proc. udziału w rynku kredytów i 11 proc. w rynku depozytów w Polsce.

– Włączenie wydzielonej części Deutsche Bank Polska to kolejny krok w umacnianiu naszej pozycji rynkowej. Mam nadzieję, że marka Santander, która jest symbolem siły i poczucia bezpieczeństwa dla ponad 140 mln klientów w skali globalnej, da naszym nowym klientom poczucie przynależności do jednej z najsilniejszych i najbardziej stabilnych grup finansowych na świecie – zadeklarował Gerry Byrne, przewodniczący rady nadzorczej Santander Bank Polska.

– Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy Deutsche Bank podjął decyzję dotyczącą sprzedaży polskiego pionu detalicznego oraz business bankingu, wraz z domem maklerskim. Jednocześnie będziemy kontynuować w Polsce rozwój bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, w tym globalnej bankowości transakcyjnej. Deutsche Bank Polska będzie nadal świadczył usługi na rzecz polskich i zagranicznych klientów korporacyjnych, instytucji finansowych i organów rządowych. Kontynuowana będzie również obsługa klientów posiadających kredyty mieszkaniowe oraz pożyczki hipoteczne denominowane w walutach obcych – objaśniał w grudniu 2017 r. Peter Tils, przewodniczący rady nadzorczej Deutsche Bank Polska i prezes Deutsche Banku na Europę Środkową i Wschodnią.

Jak dowiedział się „Rynek Prawniczy”, doradcą BZ WBK, Santander Banku Polska i Banco Santander w transakcji była kancelaria Allen & Overy.

Kancelaria Greenberg Traurig przypomniała „Rynkowi Prawniczemu”, że doradzała Deutsche Bankowi i Deutsche Bank Polska przy strukturyzowaniu transakcji, w negocjacjach oraz przy jej przeprowadzeniu. Kancelaria poinformowała, iż  zastosowana w niej „innowacyjna struktura podziału przez wydzielenie została pierwotnie wypracowana z udziałem Greenberg Traurig i od tego czasu stała się standardem na rynku”. Była to druga w 2018 r. tego typu transakcja zrealizowana w Polsce z udziałem tej kancelarii; pierwszą był zakup przez Bank BGŻ BNP Paribas podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska od austriackiego Raiffeisen Bank International.

Obsługę nadzorował senior partner Lejb Fogelman, a prowadzili ją partnerzy Stephen Horvath, Łukasz Pawlak i Michał Fereniec. W zespole prawników byli: partnerzy Marek Kozaczuk, Andrzej Wysokiński, Robert Gago, Aleksander Janiszewski, Paweł Piotrowski, partnerzy lokalni Michał Bobrzyński, Anna Hałas-Krawczyk, Tomasz Kacymirow, of counsel Adam Opalski, starsi prawnicy Maciej Kacymirow, Radosław Pawluk, Ewa Tabor-Maciejewska, prawnicy Maciej Pietrzak (biuro w Londynie), Magdalena Medyńska, Mateusz Śliżewski, Maja Gawrysiuk, Martyna Komorniczak, Natalia Wołkowycka, Marta Kownacka.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl