Weil i White & Case w megaemisji akcji funduszu biurowców

438

Kancelaria Weil, Gotshal & Manges doradzała firmie inwestycyjnej Globalworth Poland Real Estate przy sprzedaży w prywatnej ofercie nowo wyemitowanych akcji stanowiących 69 proc. podwyższonego kapitału tej spółki. Kancelaria White & Case doradzała Bankowi Zachodniemu WBK, który był menedżerem tej oferty.

Globalworth Poland RE w czerwcu 2018 r. wyemitowała w ramach oferty prywatnej 286,6 mln akcji po 1,57 euro. Wartość oferty wyniosła 450 mln euro (1,97 mld zł). Akcje za 300 mln euro zakupił fundusz Globalworth Holding – główny akcjonariusz Globalworth Poland. Natomiast akcje za 150 mln zł zakupił fundusz Growthpoint Properties International główny akcjonariusz Globalworth Real Estate Investments.

Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na zakup nieruchomości, spłatę pożyczek lub kredytów oraz na ogólne cele korporacyjne. Nowe akcje powinny wejść do obrotu na giełdzie warszawskiej w połowie lipca 2018 r.

Globalworth Poland Real Estate to firma znana dawniej jako Griffin Premium Real Estate, która powstała w grudniu 2016 r. z wyodrębnienia dziewięciu nieruchomości biurowych z portfela zarządzanego przez firmę Griffin Real Estate, inwestora na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Jest zarejestrowana w Holandii, notowana od kwietnia 2017 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i działa w formule zbliżonej do REIT (real estate investment trust), czyli podmiotu, który osiąga dochody głównie z wynajmu nieruchomości, a udziałowcom wypłaca zyski w formie dywidendy. Ma obecnie w portfelu obiekty biurowe i handlowe w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Gdańsku i Katowicach o wartości 900 mln euro. Globalworth Poland jest teraz największym instytucjonalnym inwestorem i właścicielem na rynku biur w Polsce z portfolio ponad 290 tys. mkw. powierzchni biurowej. Od grudnia 2017 roku w 72 proc. należy do firmy inwestycyjnej Globalworth Real Estate Investments, działającej w sektorze nieruchomości biurowych w Rumunii, która zarządza portfelem biurowców wartym ponad miliard euro.

Kancelaria Weil, Gotshal & Manges potwierdziła „Rynkowi Prawniczemu”, iż doradzała firmie Globalworth Poland RE przy emisji akcji i ich sprzedaży.

Kancelaria White & Case poinformowała „Rynek Prawniczy”, iż doradzała bankowi BZ WBK, który był globalnym koordynatorem i zarządzającym księgą popytu w związku z emisją nowych akcji Globalworth Poland RE. W zespole doradców byli partner Marcin Studniarek, partner lokalny Rafał Kamiński, associate Monika Dużyńska oraz prawnicy z biura kancelarii w Londynie.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl