Nowy szef warszawskiego biura Baker McKenzie rozpoczął kadencję

1659

Piotr Rawski zmienił na stanowisku partnera zarządzającego kancelarii Baker McKenzie w Warszawie Małgorzatę Pietrzak-Paciorek, która sprawowała przywództwo w firmie od października 2016 roku, a obecnie nadal będzie kierować w niej praktyką nieruchomości.

Jak poinformowała „Rynek Prawniczy” ta firma, na dwuletnią kadencję wybrało go zgromadzenie wspólników spółki komandytowej Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy.

Piotr Rawski jest partnerem międzynarodowym w warszawskim biurze Baker McKenzie (od 2011 r.). Kieruje w nim praktyką prawa pracy specjalizując się w tej gałęzi prawa. Jest także członkiem europejskiego komitetu sterującego, organu koordynującego działalność praktyk prawa pracy w biurach kancelarii w Europie. Doradza przy prawnych aspektach restrukturyzacji zatrudnienia w firmach, zwolnieniach grupowych, w kwestiach pracowniczych i korporacyjnych fuzji i przejęć spółek. Zajmuje się także prawnymi zagadnieniami outsourcingu siły roboczej w przedsiębiorstwach. Jako partner zarządzający zamierza się również angażować się w obsługę klientów.

W Baker McKenzie pracuje od 16 lat. Przedtem przez siedem lat był prawnikiem kancelarii Dewey Ballantine w Warszawie.

Jest adwokatem od 2001 r., absolwentem studiów prawniczych na  Uniwersytecie Jagiellońskim (1994).

– Dziękuję moim wspólnikom i Global Executive Committee za zaufanie i powierzenie mi tej funkcji. Jestem jednocześnie świadomy, jakie wyzwania niesie ona ze sobą. W ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz 25lecia działalności Baker McKenzie w Polsce, co dodaje jeszcze bardziej wyjątkowego znaczenia mojej rozpoczynającej się kadencji, ale taka rocznica intensyfikuje również refleksje nad przyszłością. Od kilku lat realizujemy strategię biznesową, która pozwoliła nam zarówno na dostosowanie się do zmian rynkowych, jak również na wdrożenie nowoczesnych metod świadczenia usług, co spotkało się z bardzo dobrym odbiorem przez klientów – oświadczył Piotr Rawski, cytowany w komunikacie prasowym kancelarii Baker McKenzie w Polsce.

Jednym z najważniejszych wyzwań stojących obecnie przed kancelariami prawnymi jest, według niego, przyciąganie młodych talentów, nie tylko prawników, którzy mogą realizować w nich swoje ambicje zawodowe.

– W mojej ocenie, w następnych latach kluczowymi czynnikami sukcesu będą umiejętność wykorzystania potencjału utalentowanych osób, jakie przyciąga marka Baker McKenzie, a także wykorzystanie synergii, wynikającej z przynależności do tak innowacyjnej struktury jaką jest sieć biur Baker McKenzie na całym świecie – stwierdził Piotr Rawski.

Ireneusz Walencik

i.walencik@rynekprawniczy.pl