JDP przy budowie największej niskoemisyjnej elektrociepłowni w Polsce

523
Turbina bloku przypłynęła Wisłą z Gdańska do Płocka (Twitter/PKN Orlen)

Kancelaria Jara Drapała & Partners doradzała PKN Orlen S.A. przy budowie największego w Polsce bloku gazowo-parowego w Płocku o mocy elektrycznej 600 megawatów i cieplnej 520 megawatów. Praca bloku opiera się na najnowocześniejszych dostępnych technologiach w zakresie ochrony środowiska (BAT – Best Available Technology). 

– Cieszę się, że nasze doświadczenie zostało docenione przez klienta i zaowocowało współpracą przy tak ważnej inwestycji, a przy okazji jednej z największych w Polsce. Jesteśmy dumni, że mogliśmy się przyczynić do budowania portfolio klienta, które zwiększa krajowe bezpieczeństwo energetyczne – podsumowuje Marcin Chomiuk, partner w kancelarii JDP odpowiedzialny za doradztwo prawne na rzecz PKN Orlen w tym projekcie.

Oddanie do użytku największej elektrociepłowni w Polsce oznacza umocnienie pozycji na rynku energii elektrycznej nie tylko koncernu, ale całego kraju. Nowy blok pokryje część zapotrzebowania na moc w systemie elektroenergetycznym w Polsce, a ponieważ blok jest niskoemisyjny, o wysokiej sprawności i możliwości regulacji pracy, będzie bezpieczny dla środowiska.

Zgodnie z informacją podaną przez PKN Orlen, kontrakt na blok gazowo-parowy w Płocku, którego prace budowlane rozpoczęto w 2015 roku, koncern zawarł z konsorcjum Siemens. Równocześnie z podpisaniem umowy na budowę, PKN Orlen podpisał umowę na serwis głównych urządzeń bloku, która będzie obowiązywać około 12 lat od rozpoczęcia eksploatacji elektrociepłowni. Nakłady inwestycyjne wyniosły 1,7 mld zł.

W skład zespołu kancelarii JDP kierowanego przez Marcina Chomiuka, partnera, wchodzili: Maria Łabno, adwokat, Jakub Majewski, adwokat, Iwo Franaszczykassociate.

Od lewej: Marcin Chomiuk, Maria Łabno, Jakub Majewski, Iwo Franaszczyk

Opisana inwestycja jest kolejnym, dużym projektem energetycznym zrealizowanym przez kancelarię Jara Drapała & Partners w ramach praktyki infrastrukturalnej i doradztwa kontraktowego.

Materiał kancelarii Jara Drapała & Partners